Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα επίλυσης ορισμένων σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μισθωτές τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) ακινήτων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δύναται o Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να παραχωρεί το δικαίωμα επέκτασης της χρήσης του Τ/Κ ακινήτου, το οποίο είχε παραχωρηθεί για σκοπούς αυτοστέγασης και για σκοπούς επαγγελματικής στέγης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

20 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

9 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα