Επιτροπή Ενέργειας: Απλοποίηση διαδικασίας βεβαίωσης (ελέγχου) οικονομικών καταστάσεων εταιρειών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

2. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

3. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

4. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Σκοπός της δεύτερης και τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι διατάξεις τους να εναρμονιστούν με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου που αναφέρεται πιο πάνω.

Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να μειωθεί αφενός ο διοικητικός φόρτος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το θέμα που αφορά στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί οίκοι, λόγω της εργασίας που διενεργείται σήμερα σε σύγκριση με το πραγματικό όφελος που έχουν αμφότεροι.

Η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου, αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτησή τους σε επόμενη συνεδρία της.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ανέφερε ότι με την τροποποίηση της νομοθεσίας θα αλλάξει η διαδικασία για τις ελεγμένες καταστάσεις των εταιρειών βάσει του συνόλου του ισολογισμού και του κύκλου εργασιών τους, με στόχο να αποκατασταθεί η αδικία μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς ως τώρα η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια για όλους.

Ανέφερε ότι θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και θα αντιμετωπιστεί το κόστος που επωμίζονται εταιρείες εξηγώντας ότι στόχος είναι να υπάρξει κατηγοριοποίηση μικρών επιχειρήσεων που θα δικαιούνται αυτή τη ρύθμιση.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι με την πρόταση στόχος είναι να έχουμε απλοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα από πλευράς πολύ μικρών επιχειρήσεων, να μειωθεί ο φόρτος εργασίας και το κόστος των λογιστικών υπηρεσιών και να μην παρατηρηθεί αύξηση του κόστους σε περίοδο που έχουμε και έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ανέφερε ότι η βούληση από πλευράς Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει η διαδικασία αλλά παραμένει να καθοριστούν τα κριτήρια δηλαδή ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ ο Κώστας Κώστα είπε ότι οι προτάσεις κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση και στοχεύουν σε απλοποίηση διαδικασιών βεβαίωσης για το καθαρό ύψος εργασιών και το σύνολο ισολογισμού. Η ρύθμιση, είπε, είναι αναγκαία για μείωση του διοικητικού φόρτου ωστόσο υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί από το τμήμα φορολογίας και την ΚΤ σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών, τον ισολογισμό, το ποιες εταιρείες θα εξαιρεθούν κλπ.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Απλοποιείται ο έλεγχος εταιρικών αποτελεσμάτων

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή