Επιτροπή Παιδείας: Ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και καθεστώς Αγγλικής Σχολής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 3/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

 • Την τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να περιληφθούν σε αυτό τα αναθεωρημένα Προσαρτήματα και Παραρτήματα της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που ισχύουν για το 2021.
 • Την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

 • Το νομικό καθεστώς της Αγγλικής Σχολής και τις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από αυτό. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Αλέκου Τρυφωνίδη, Χρίστου Χριστοφίδη, Ανδρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια, Παύλου Μυλωνά, Χρύσανθου Σαββίδη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να περιληφθούν σε αυτό τα αναθεωρημένα Προσαρτήματα και Παραρτήματα της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που ισχύουν για το 2021.

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.

Κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου θα είναι, μεταξύ άλλων, η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, η διαχείριση των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, η καταγραφή και αποδελτίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό, η διαχείριση ή/και εποπτεία δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών και βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων, η προώθηση της κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης σε θέματα πολιτισμού, η προώθηση και στήριξη επενδύσεων στον πολιτισμό, η υλοποίηση πολιτικών για ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πρόσβασης και συμμετοχής του κοινού στην πολιτιστική ζωή και πολιτιστικά αγαθά, η προώθηση της αποκέντρωσης και η πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω της θέσπισης οργανωμένης στρατηγικής πολιτιστικής διπλωματίας καθώς και προώθηση της καινοτομίας στο χώρο του πολιτισμού.

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων.

Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκόπος του παρόντος νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της λέξης «Υπουργός» με τη λέξη «Υφυπουργός».

Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού «Περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου» ώστε να συνάδει με τον «Περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τῳ Προέδρῳ και Συναφών Θεμάτων Νόμο» του 2021.

Δηλώσεις:

O Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και βουλευτής ΔΗΚΟ κ. Παύλος Μυλωνάς είπε:

 • Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ακούσουμε σχεδόν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα συμμετέχουν ή θα τεθούν υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.
 • Παρατηρείται ένα κενό διαβούλευσης. Ζητήσαμε από την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε αυτή, τη διαβούλευση δηλαδή, με όσους συμμετέχουν: το ΘΟΚ, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τους λοιπούς πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, ούτως ώστε πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε την κατ΄ άρθρο συζήτηση , δίνοντας την ευκαιρία στην εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει στο διορισμό Υφυπουργού Πολιτισμού και στην κοινωνία και στην πατρίδα μας να αποκτήσει επιτέλους Υφυπουργείο Πολιτισμού για την προώθηση αυτού του θέματος, το οποίο ουσιαστικά έχει υποβαθμιστεί εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα μας, ο πολιτισμός δηλαδή.
 • Σε ότι αφορά την Αγγλική Σχολή, δυστυχώς υπάρχει διάσταση απόψεων. Θα οδηγηθεί όπως φαίνεται η σύγκρουση περαιτέρω και θα οξυνθεί, μη αποκλειομένων και των απεργιακών μέτρων. Εμείς καλέσαμε για άλλη μια φορά τα δύο μέρη να συνεχίσουν το διάλογο, να αποτραπεί ακριβώς η σύγκρουση και η απεργία, γιατί τα μόνα θύματα θα είναι τα παιδιά, οι μαθητές της σχολής.
 • Ενόψει και των προϋπολογισμών οι πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παιδείας, θα μελετήσουν λεπτομερώς και με ακρίβεια διάφορα θέματα που προκύπτουν, όπως τον έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή των όσων γίνονται στην Αγγλική Σχολή και γιατί δε γίνεται, τα λεφτά που δίνονται από την κρατική χορηγία και πως διαχειρίζονται τα λεφτά αυτά το Συμβούλιο, όπως επίσης και τα τελευταία έργα που έγιναν από μέρους της Κυβέρνησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλα για τη στήριξη του σχολείου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Γιώργος Κάρουλλας ανέφερε:

 • Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και απαιτείται η δημιουργική συνεργασία όλων των μερών, έτσι ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό.
 • Yπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν ανησυχίες. Είναι σεβαστές. Είμαστε εδώ στο τραπέζι του διαλόγου, να εργαστούμε όλοι μαζί, να φέρουμε αποτέλεσμα και σε αυτή τη σπουδαία μεταρρύθμιση προς όφελος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Σε ότι αγορά την Αγγλική Σχολή, η παραίνεση τους είναι να υπάρξει η συνεννόηση μεταξύ των μερών προς όφελος πάντοτε των παιδιών του σχολείου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης επεσήμανε:

 • Δυστυχώς για μια ακόμα φορά από όλους τους προσκεκλημένους υπογραμμίστηκε η έλλειψη διαλόγου και δεν είναι μόνο διαδικαστικό ζήτημα, φαίνεται ότι η έλλειψη διαλόγου γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου Πολιτισμού δημιουργεί εντάσεις αλλά και πολλά κενά στην πρόταση που η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής έχει ενώπιον της.
 • Ταυτόχρονα, για μια ακόμα φορά υπογραμμίστηκε η ανάγκη για την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης δομής στην πρόταση για την δημιουργία του Υφυπουργείου, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το Υφυπουργείο θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει αποδοτικά.
 • Σε ότι αγορά την Αγγλική Σχολή, δυστυχώς και σήμερα ενημερωθήκαμε ότι το ΔΣ της Αγγλικής Σχολής συνεχίζει την ίδια συμπεριφορά. Εκδικητικά, ετσιθελικά προσπαθεί να επιβάλει την άποψη του. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ανεκτό από την Βουλή.
 • Ζητούμε από τους γονείς των παιδιών της Αγγλικής Σχολής να ασκήσουν την επιρροή τους προς το ΔΣ για να σταματήσει με τις ενέργειες του να θυματοποιεί τα παιδιά και ζητούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη για τον διορισμό και κατ΄ επέκταση τη συμπεριφορά του ΔΣ να παρέμβει επιτέλους για να λυθεί αυτό το πολύ σοβαρό θέμα πριν να υποχρεωθεί η Βουλή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να πάρει μέτρα», συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής της ΔΗ.ΠΑ. Αλέκος Τρυφωνίδης τόνισε:

 • Φαίνεται ότι η εκπλήρωση αυτού του μεγαλεπήβολου και διαχρονικού στόχου παραμένει στάσιμη λόγω τόσο της διάστασης απόψεων και διαφορετικής αντίληψης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, οργανισμών και οργανωμένων πολιτιστικών καλλιτεχνικών συνόλων.
 • Είναι προφανές ότι για αυτά οφείλεται η μη ύπαρξη ολοκληρωμένου και ουσιαστικού διαλόγου. Μετά και τη σημερινή κατάθεση απόψεων από τα προσκεκλημένα σύνολα και φορείς, αντιλαμβανόμαστε ότι επιβάλλεται να γίνει ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και να καταγραφούν συγκεκριμένες τεχνοκρατικές προτάσεις, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας καινοτόμος και σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός, όπως όλοι το επιδιώκουμε και όχι ένα δυσκίνητο μόρφωμα, το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που στοχεύει να λύσει.
 • Σε ότι αφορά την Αγγλική Σχολή, καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την προεδρία να παρέμβουν άμεσα για να σταματήσουν οι «απολυταρχικές διοικήσεις» στην Αγγλική Σχολή, να σταματήσει ο «εργασιακός εκφοβισμός» και να μπει η Αγγλική Σχολή σε μια ομαλή πορεία, πάντα για το καλό των μαθητών.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον