Ο περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας σε ικανοποιητικό βαθμό.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας παρέχοντας εργαλεία και αρμοδιότητες στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Επιπρόσθετα προτείνεται να περιληφθούν στην υποχρέωση εμπλουτισμού με έργα τέχνης και οι περιπτώσεις αγοράς, ανακαίνισης, μετατροπής και ενοικίασης κτιρίων από την κυβέρνηση ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Τέλος οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν στην προαγωγή του πολιτισμού στον τόπο και ταυτόχρονο στην στήριξη του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα