Επιτροπή Νομικών: Μεταρρύθμιση δικαιοσύνης, προσλήψεις ειδικών αστυνομικών και bulling

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, μέσω των οποίων:

(α) Τροποποιείται το Άρθρο 144 του Συντάγματος ώστε τα κατώτερα Δικαστήρια (πρωτόδικα και Εφετεία) να έχουν τη δυνατότητα παραπομπής ζητημάτων συνταγματικότητας, που εγείρονται και τα οποία είναι ουσιώδη για την έκβαση της υπόθεσης ενώπιόν τους, στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

(β) Συστήνεται το Εφετείο, και διαχωρίζεται το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο στο νέο Ανώτατο Δικαστήριο και το νέο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

(γ) Προστίθενται και αντικαθίστανται ορισμοί ως επακόλουθο της δημιουργίας των 3 νέων Δικαστηρίων και τροποποιείται το άρθρο που ρυθμίζει τη διαδικασία έφεσης ώστε να καλύπτεται η διαδικασία έφεσης ενώπιον και των 3 νέων δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ανώτατου Δικαστηρίου που παρουσίασε η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα εκδικάσει 377 εφέσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο συνολικά 1.591 υποθέσεις, και το Εφετείο 3.149, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν υποθέσεις καταχωρημένες μέχρι τις 18.4.2022.

Όπως είπε η κ. Δράκου, σε ο,τι αφορά τον προβλεπόμενο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων, σήμερα διεκπεραιώνονται περίπου 500 πολιτικές εφέσεις τον χρόνο και αναμένεται ότι περίπου ο ίδιος αριθμός ετησίως θα είναι δυνατό να διεκπεραιώνεται από το προβλεπόμενο στα νομοσχέδια Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε ο,τι αφορά την αναθεωρητική διαδικασία, η Υπουργός ανέφερε ότι σήμερα διεκπεραιώνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο 140 περίπου υποθέσεις τον χρόνο και αναμένεται η διεκπεραίωση των υποθέσεων από το προβλεπόμενο στα νομοσχέδια Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, σε περίπου δύο χρόνια.

Η κ. Δράκου σημείωσε ότι το Ανώτατο στην επιστολή του αναφέρει ότι οι υπολογισμοί δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να είναι ακριβείς, αφού θα υπεισέλθουν άγνωστοι παράγοντες, ιδίως σε ο,τι αφορά την εργασία που θα προκύψει στη βάση της νέας δικαιοδοσία των νέων τριτοβάθμιων δικαστηρίων.

«Ωστόσο, μέσα από μια απλή προσέγγιση φαίνεται να καταλήγουμε με βάση τα σημερινά στοιχεία, ότι αν εκδικάζονται 500 το χρόνο, σημαίνει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκδίκασης θα είναι τρία χρόνια και στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο δύο χρόνια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο χρόνος εκδίκασης μιας έφεσης είναι μέχρι επτά», ανέφερε.

Στο δε Εφετείο, πρόσθεσε, που θα απαρτίζεται από 16 δικαστές θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε περίπου την ίδια διάρκεια χρόνου εκδίκασης με περίπου 800 υποθέσεις τον χρόνο.

Παράλληλα η Υπουργός σημείωσε ότι αυτό που μετρά και υποστηρίζει τα νομοσχέδια και την δομή που προτείνουν, είναι ότι παράλληλα επιτυγχάνεται η εισαγωγή των “check and balances” που δεν υπάρχει σήμερα, η ευελιξία και η ενδυνάμωση της λειτουργικότητας της ανώτατης βαθμίδας που σήμερα συγκεντρώνει υπέρμετρες δικαιοδοσίες και καθήκοντα, ενώ μέσα από την εξειδίκευση θα επιτευχθεί η ενίσχυση της ποιότητας της δικαιοσύνης.

Συνταγματική η ψήφιση των νομοσχεδίων είπε ο Γενικός Εισαγγελέας

Στη συνεδρία της Επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης απάντησε σε ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από Βουλευτές του ΑΚΕΛ, περί πιθανής αντισυνταγματικότητας σε σχέση με τη δημιουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και τον ενδεχόμενο επηρεασμό του Δικαίου της Ανάγκης.

Ο κ. Σαββίδης επανέλαβε τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας ότι, κατά τη γνώμη της, η ψήφιση των νομοσχεδίων είναι συνταγματική βάσει του Δικαίου της Ανάγκης, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται. Όπως είπε, πολύ παρόμοιο ζήτημα τέθηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου όταν αμφισβητήθηκε η συνταγματικότητα της δημιουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου. Πρόσθεσε ότι η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε εκεί τη δημιουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων ως συνταγματική.

Παράλληλα ο Γενικός Εισαγγελέας ανέλυσε στους Βουλευτές της Επιτροπής τις πρωτοβουλίες που η Νομική Υπηρεσία λαμβάνει για περαιτέρω άμβλυνση του προβλήματος των δικαστικών καθυστερήσεων. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι έχει εισηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο τρόπους απλοποίησης της διαδικασίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, όπως και την πιθανότητα στις ποινικές υποθέσεις να αυξηθεί η δικαιοδοσία του ενός δικαστή, ώστε να μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης 7 χρόνων αντί μέχρι 5 χρόνων όπως ισχύει σήμερα, κάτι που αναπόφευκτα θα περιορίσει τις υποθέσεις που αποστέλλονται για εκδίκαση στα Κακουργιοδικεία.

Επίσης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο ως προς κατά πόσον θα μπορούσε η έκδοση κάποιων ενταλμάτων, όπως εντάλματα έρευνας, να καταστεί εφέσιμη αντί να αμφισβητείται με προνομιακά εντάλματα. Οι δε εφέσεις, πρόσθεσε, θα πρέπει να εκδικάζονται σε σύντομο καθορισμένο χρόνο. Για τις εισηγήσεις αυτές, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι αναμένει τις απόψεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τέλος ο κ. Σαββίδης συνεχάρη τους Βουλευτές της Επιτροπής Νομικών αλλά και τα κοινοβουλευτικά κόμματα που κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας στις 5 Μαΐου ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και της αγγλικής γλώσσας στα υπό ίδρυση Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο, τα οποία θα εκδικάζουν εξειδικευμένες υποθέσεις. Η τροποποίηση αυτή, πρόσθεσε, είναι εξόχως σημαντική καθότι θα δημιουργήσει το υπόβαθρο προσέλκυσης σοβαρών διεθνών επενδύσεων στη χώρα, καθώς και θα βοηθήσει την Κύπρο να καταστεί κέντρο επίλυσης διαφορών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης εξέφρασε την ελπίδα «όλοι να συναισθανθούμε το βάρος των υποχρεώσεων μας, να κατορθώσουμε να υπάρξει στην Κύπρο το συντομότερο δυνατό μια πραγματικά δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη που να απονέμεται σε σύντομο χρονικό διάστημα». Πρόσθεσε ότι πιστεύει στα μέλη της Επιτροπής Νομικών και εξέφρασε την πεποίθηση το συντομότερο δυνατό να πετύχουν αυτό τον πολύ μεγάλο στόχο, όχι για τα κόμματα αλλά για την κυπριακή κοινωνία.

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου σκοπός των οποίων είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης στην Αστυνομία ειδικών αστυνομικών με σύμβαση, με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της με προσωπικό για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων που αφορούν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής έκανε λόγο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών προσλήψεων, αναφέροντας ότι αυτή η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει χρονοβόρες αποφάσεις.

Επιπλέον είπε, ότι αν κάποια στιγμή μειωθούν οι ροές μεταναστών, το κράτος δεν θα συνεχίσει να επιβαρύνεται με τους μισθούς αυτών των αστυνομικών. Το ετήσιο μισθολόγιο των συμβασιούχων αυτών αναμένεται να ανέλθει στα 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ θα χρειαστεί άλλο 1,1 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό τους και 1,2 εκατ. ευρώ για την αγορά οχημάτων.

Σημείωσε ότι τους πρώτους μήνες του 2022 το Υπουργείο Εσωτερικών κατάφερε να επιστρέψει 1645 παράνομους μετανάστες από τις πάνω από 7000 που έχουν αφιχθεί.

Ο Υπουργός είπε στην Επιτροπή Νομικών ότι το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην πράσινη γραμμή δίνει την εικόνα μιας ευρωπαϊκής χώρας που δεν μπορεί να ασκήσει κανένα έλεγχο, με την Τουρκία να αυξάνει τις μεταναστευτικές πιέσεις.

Ο ΥΠΕΣ ανέφερε ότι παρουσίασε και στην ΕΕ την μεθοδολογία που ακολουθείται από τους διακινητές με την παρουσίαση 317 ταξιδιωτικών εγγράφων. Όπως είπε, η διαδικασία είναι η αναχώρηση από χώρες τις υποσαχάριες Αφρικής, με τους μετανάστες να φθάνουν μέσω Κωνσταντινούπολης στο παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου. Εκεί τους δίνεται βίζα 60 ημερών και στη συνέχεια διέρχονται από διάφορα σημεία της πράσινης γραμμής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης, όπως ανέφερε ο κ. Νουρής, είναι ότι φθάσαμε στο σημείο μετανάστες να τηλεφωνούν στην αστυνομία και να ζητούν να τους παραλάβουν.

Ο κ. Νουρής εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση τους τελευταίους μήνες, αναφέροντας ότι υπήρξαν 7620 αιτήσεις ασύλου τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2022, σε σχέση με 2810 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Είπε επίσης ότι η ΚΔ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανασταλεί η δυνατότητα λήψης αιτήσεων ασύλου, όπως είχε γίνει και στην Ελλάδα, κάτι το οποίο η ΕΕ δεν επέτρεψε.

Σημείωσε επίσης ότι το 92% των αφίξεων παράνομων μεταναστών ήταν από την πράσινη γραμμή το 2022 και ότι τους τελευταίους 12 μήνες έχει αλλάξει η φυσιογνωμία των μεταναστών, αφού η πλειονότητά τους είναι από το Κογκό και ακολουθούν, η Νιγηρία, η Συρία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές σε σχέση με κυρίως ανθρώπους ασιατικής καταγωγής που ερχόταν στο παρελθόν. Παράλληλα αναφέρθηκε σε αυξημένα ποσοστά συμμετοχής Αφρικανών σε περιπτώσεις βίαιων συγκρούσεων.

Εξήγησε ότι οι μετανάστες δεν θέλουν να μείνουν στην Κύπρο, ενώ παραπλανούνται από διακινητές που τους λένε ότι έρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και από εκεί μπορούν να παν όπου θέλουν στην ΕΕ, ωστόσο η Κύπρος είναι εκτός της ζώνης του Σένγκεν και καταλήγουν να μένουν εγκλωβισμένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Νουρής εξήγησε επίσης ότι όπως έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με παρόμοια προβλήματα, για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση χρειάζεται ένας συνδυασμός φυσικός εμποδίων, μονάδων επιτήρησης και καμερών. Τόνισε παράλληλα της σημασία της τοποθέτησης φυσικών εμποδίων για αποτροπή διέλευσης των μεταναστών και είπε ότι δεν μπορεί να αφεθεί να συμβαίνουν φαινόμενα όπως η καταστροφή από κάποιους αυτών των εμποδίων. Κάλεσε επίσης τα δικαστήρια να γίνουν πιο αυστηρά σε όσους συλλαμβάνονται ως διακινητές.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Στέλιος Παπαθεοδώρου σημείωσε τη σημασία της ταχείας πρόσληψης σε 2-3 μήνες των ειδικών αστυνομικών ώστε να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να συνδράμουν στην επιτήρηση της πράσινης γραμμής, όπου όπως είπε οι διακινητές μεταναστών έχουν αποθρασυνθεί.

Ωστόσο τη διαφωνία τους εξέφρασαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών που ζήτησαν την κάλυψη μόνιμων κενών θέσεων που υπάρχουν στην αστυνομία για ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου Κυριάκος Χαραλάμπους, σημείωσε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ριζικά το θέμα του μεταναστευτικού μέσα από έναν οργανωμένο σχεδιασμό και έκανε λόγο για βεβιασμένες κινήσεις. Ανέφερε ότι υπάρχουν 600 μόνιμες κενές θέσεις στην Αστυνομία για πλήρωση, ενώ ανέφερε ότι ο χειρισμός της πράσινης γραμμής είναι πολύ λεπτός και ότι ένας συμβασιούχος με ορίζοντα απασχόλησης 28 μηνών δεν αναμένεται να επιδείξει το ανάλογο ενδιαφέρον.

Στο ίδιο μήκος κύματος και εκπρόσωπος της ΑΣΔΥΚ, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση ενήργησε βεβιασμένα και θα πρέπει να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες αυτές.

Εκ μέρους του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος Ισότητα ο Νίκος Λοϊζίδης έκανε λόγο για έναν μανδύα για να εισέλθουν οι 300 συμβασιούχοι στον κλάδο της Αστυνομίας, ενώ είπε ότι υπάρχουν 300 ειδικοί αστυφύλακες που προσλήφθηκαν μετά το 2002 και μπορούν με 1,5 μήνα εκπαίδευσης να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό για αυτό θα συνεχιστεί η συζήτηση στην Επιτροπή την ερχόμενη Παρασκευή. Πρόσθεσε ότι κάλεσε την επίσημη πλευρά να απαντήσει γραπτώς στις ερωτήσεις των βουλευτών και τους βουλευτές να αντιμετωπίσουν τον νόμο με τη μορφή του κατεπείγοντος. Εξέφρασε την άποψη ότι σύντομα θα οδηγηθεί στον Ολομέλεια το νομοσχέδιο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι η επιτήρηση της πράσινης γραμμής είναι ένα πολύ σοβαρό και πρωτίστως πολιτικό ζήτημα και πρέπει τα προσόντα αυτών που θα κάνουν την επιτήρηση να είναι αρκούντως αυστηρά για να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα στο μέλλον, πόσο μάλλον που αυτά τα άτομα θα οπλοφορούν. Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα αποφασίσει για αυτά τα ζητήματα ελαφρά τη καρδία. Αναγνώρισε παράλληλα ότι χρειάζεται μια αυξημένη επιτήρηση της πράσινης γραμμής, η οποία πρέπει να παραμείνει γραμμή κατάπαυσης του πυρός και να μην μετατραπεί σε ένα σκληρό σύνορο εντός της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα μάτια των ξένων.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου τόνισε ότι το μεταναστευτικό είναι από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος αφού χρησιμοποιείται από την Τουρκία σε έναν υβριδικό πόλεμο στον οποίο εργαλειοποιεί τους οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες. Παράλληλα εξέφρασε τη θέση ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί ο αριθμός των απελάσεων όλων εκείνων που απορρίπτεται το αίτημά τους. Αν το αποτέλεσμα της απόρριψης μιας αίτηση είναι να παραμένουν στη Δημοκρατία, ανέφερε, τότε δεν έχουμε επιτύχει τίποτε. Το ΔΗΚΟ πρόσθεσε, θα σταθεί δίπλα στον τόπο, τον λαό και το αρμόδιο Υπουργείο για οποιαδήποτε μέτρα είναι απαραίτητα για να περιοριστεί ο αριθμός των ροών.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου εξέφρασε ικανοποίηση που ακόμα μια πρόταση του κόμματος για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης υλοποιείται και εφαρμόζεται. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην πράσινη γραμμή αποδεικνύει ότι αποτελεί οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας για ισλαμοποίηση των ελεύθερων περιοχών και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την δέουσα σοβαρότητα ως επίθεση και ως ένας υβριδικός πόλεμος. Ζήτησε απελάσεις όσων βρίσκονται παράνομα στη χώρα, μη αποδοχή νέων αιτήσεων και αποκοπές οποιονδήποτε νέων ροών.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπεμπτου, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές κενές θέσεις στην Αστυνομία και θα μπορούσαν να γίνουν κανονικές προσλήψεις, ενώ υπάρχουν και πολλές θέσεις κενές στης υπηρεσία ασύλου. Διερωτήθηκε επίσης κατά πόσο έγινε ποτέ εκστρατεία στο Κογκό, από το οποία έρχονται πολλοί μετανάστες, ώστε να γνωρίζουν τι θα συμβεί αν έρθουν στην Κύπρο και να μην τους παρασύρουν οι διακινητές. Τα άτομα αυτά που έρχονται και νομίζουν ότι μπορούν να πάνε οπουδήποτε στην Ευρώπη είναι και θύματα των διακινητών, ανέφερε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Θα κοστίζουν €10 εκατ. το χρόνο οι 300 αστυνομικοί για μετανάστες

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η ποινικοποίηση του εκφοβισμού, γνωστού και ως bullying, ο οποίος συνίσταται από σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση και προσβολή της αξιοπρέπειας ασθενέστερων ατόμων και έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στην κοινωνία, όχι μόνο της Κύπρου αλλά σε όλο τον κόσμο.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της Επιτροπής Νομικών, ο Πρόεδρος της και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι η συζήτηση για ποινικοποίηση του εκφοβισμού είναι πολύ σοβαρή, αφού πρόκειται για  μια πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας, της σύγχρονης ζωής και έχει ποινικοποιηθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου και υπάρχουν συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Επιτροπή, ανέφερε, ακούστηκαν πολλές απόψεις και ανέφερε ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στείλει το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατό και δεν θα γίνει ανεκτός ο εκφοβισμός, η περιθωριοποίηση οποιουδήποτε πολίτη, οποιουδήποτε εργαζόμενου όπου και να βρίσκεται.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Πασιουρτίδης, ανέφερε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει το φαινόμενο του μπούλινγκ ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ ανέλαβε τους τελευταίους μήνες πρωτοβουλία για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης ολοκληρωμένης νομοθεσίας αναφορικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού.

Ανέφερε επίσης ότι όλοι οι φορείς που παρευρέθηκαν στην Επιτροπή για να καταθέσουν τις απόψεις, τους συμφωνούν με αυτή την πρωτοβουλία και με τον σκοπό της. Συμπλήρωσε ότι μέσα από τη συζήτηση στις επόμενες συνεδρίες και μέσα από υπομνήματα όλων των φορέων τεχνοκρατών, συντεχνιών και ξεχωριστά ατόμων που θέλουν να βοηθήσουν, θα γίνει προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κειμένου για ποινικοποίηση του φαινομένου του εκφοβισμού, ώστε να μπει ένα λιθαράκι για την καταπολέμηση του φαινομένου που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις τόσο στον κόσμο, όσο και στην Κύπρο. Στόχος πρόσθεσε είναι να μην κινδυνεύει η ζωή, η αξιοπρέπεια, ή η υγεία του και κανείς να μην οδηγείται στην κοινωνική απομόνωση εξαιτίας τέτοιων φαινομένων.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι τροποποιείται ο ποινικός κώδικας και εισάγεται ξεχωριστό ποινικό αδίκημα για το φαινόμενο του εκφοβισμού. Προβλέπονται ποινές φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια και 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που γίνεται από άτομο που υπέχει θέση εξουσίας, πρόσθεσε, είναι πέντε χρόνια και μέχρι 10.000 ευρώ.

Ερωτηθείς κατά πόσο αφορά και ανήλικους, είπε ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά το αξιόποινο των ανηλίκων που πρέπει να είναι δεκατεσσάρων ετών και άνω για να είναι ποινικά υπεύθυνοι. Υπενθύμισε ότι ψηφίστηκε πέρυσι η νομοθεσία για τους ανήλικους παραβάτες που προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισής τους, από τη στιγμή της σύλληψης, της εξιχνίασης και διερεύνησης ενός αδικήματος και εναλλακτικές ποινές για ανηλίκους.

Οι περί Υπουργείου Άμυνας – Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα