Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε οι υποθέσεις που αφορούν Ναυτοδικείο να αφαιρεθούν από την καθ’ ύλη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να ανατεθούν στο υπό ίδρυση Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο όπως προβλέπεται στο πρώτο νομοσχέδιο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα