Επιτροπή Νομικών: Γυναικοκτονία, υβριστικές αναρτήσεις και θεραπείες μεταστροφής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συζήτησε την πρόταση νόμου της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, η οποία καθιστά το αδίκημα της γυναικοκτονίας, ως ιδιώνυμο έγκλημα, το οποίο επισύρει την ποινή της διά βίου φυλάκισης.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, το Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση και επιβολή της ποινής, για το αδίκημα της γυναικοκτονίας, λαμβάνει υπόψη ως επιβαρυντικό παράγοντα ότι ο θάνατος επήλθε ως αποτέλεσμα:

 • άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο,
 • βασανισμού,
 • άσκησης βίας λόγω μισογυνισμού,
 • άσκησης ενδοικογενειακής βίας,
 • άσκηση βία για λόγους τιμής,
 • για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων,
 • για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,
 • ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων,
 • άσκηση βίας με σκοπό ή στο πλαίσιο σεξουαλικής εκμετάλλευσης
 • εμπορίας προσώπων,
 • εμπορίας ναρκωτικών,
 • και οργανωμένου εγκλήματος.

Επιπροσθέτως, θα λαμβάνεται υπόψη ως επιβαρυντικός παράγοντας η άσκηση βίας προς επίτευξη παράνομης συνουσίας, καθώς και στοχευμένη άσκηση βίας εναντίον γυναικών, στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Πασιουρτίδης, τόνισαν ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντική η προωθούμενη νομοθεσία.

2. Ο περί της καλύτερης εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφ’ ενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να ορίσει τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII τoυ Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας, αναφορικά με την έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης εκζητουμένων προσώπων μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου:

(α) για την άσκηση ποινικής δίωξης, ή

(β) για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής, ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας.

3. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων 99Γ, 99Δ, 99Ε και 99ΣΤ, τα οποία αναπαράγουν ελαφρώς αναδιατυπωμένα τα υφιστάμενα αδικήματα του άρθρου 149(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, (Ν.112(Ι)/2004), τα οποία όμως δεν περιλήφθηκαν στο Νομοσχέδιο για νέο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο το οποίο προωθείται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για αντικατάσταση του ισχύοντος νόμου.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα ώστε να περιληφθούν εκεί τα αδικήματα που καλύπτουν τις περιπτώσεις αναρτήσεων και μηνυμάτων στο διαδίκτυο, αλλά και τηλεφωνημάτων δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, τα οποία στρέφονται κατά άλλου προσώπου και είναι κατάφωρα προσβλητικά ή και υβριστικού ή και απειλητικού ή και άσεμνου χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Πασιουρτίδης σε δηλώσεις του είπε πως: «υπάρχει από κάποιους μια προσπάθεια να εισάγουν από την πίσω πόρτα την ποινικοποίηση της δυσφήμησης ή του λιβέλου η οποία έχει καταργηθεί στην Κύπρο από το 2003. Αυτή η νομοθεσία που εξετάζεται και αφορά κάποιες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να έχει ως δικλείδα ασφαλείας ότι η ελευθερία της έκφρασης, η κριτική, η σάτιρα καθώς και η τέχνη δεν μπορούν να περιοριστούν αναλόγως του πως ενοχλείται ή ποιος ενοχλείται αν στο τέλος της ημέρας εκφράζουν αυτόν που τα διατυπώνει, χωρίς βέβαια να ξεπερνούν το όριο της εξύβρισης ή όποιων άλλων ποινικών αδικημάτων. Γι’ αυτό να τονίσουμε ότι ως κόμμα θα επιμείνουμε στις εισηγήσεις που θέσαμε και σήμερα ούτως ώστε ναι μεν να ποινικοποιηθεί το παρενοχλητικό μήνυμα ή η παρενοχλητική συνεχόμενη αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε αποδέκτες αλλά οι αναρτήσεις κριτικής ή τέχνης ή έκφρασης απόψεων δεν μπορούν να ποινικοποιηθούν.»

4. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συζήτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου με την οποία σκοπείται η τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ώστε να θεσπισθούν ως αδικήματα τα ακόλουθα:

(α) η εφαρμογή οποιασδήποτε πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού,της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου (θεραπεία μεταστροφής/επανόρθωσης).*

(β) η παραπομπή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία σε πρακτική, τεχνική, ή υπηρεσία με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου.

(γ) η δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγελλία ή διαφήμιση, έστω και συγκαλυμμένα πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας που στοχεύει στην μεταβολή ή την καταστολή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου.

* Η αποκαλούμενη «θεραπεία μεταστροφής/επανόρθωσης» θεωρείται οποιαδήποτε ψευδοεπιστημονική παρέμβαση (ιατρική, φαφμακευτική, συμβουλευτική, συμπεριφορική, ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική και ψυχολογική) που αποσκοπεί στην αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου ενός ατόμου.

Ο Αντώνης Παπαγεωργίου μέλος της Οργάνωσης Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, κατήγγειλε βάναυση και απάνθρωπη συμπεριφορά εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Με τις ψευδοθεραπείες, είπε, δεν πετυχαίνουν κανένα αποτέλεσμα, αλλά αντιθέτως επιβαρύνουν την υγεία των ατόμων αυτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης, δήλωσε ότι στόχος είναι η ποινικοποίηση του φαινομένου. Δεν θα επιτρέψουμε, τόνισε, να επιστρέψουμε στον Μεσαίωνα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς, ο οποίος κατάθεσε πρόταση νόμου για ποινικοποίηση του φαινομένου, σημείωσε ότι προτείνονται και ποινές φυλάκισης από 2 έως 3 χρόνια.

Ανακοίνωση Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών

Ανήθικα και κατά παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας και πρακτικής της ψυχοθεραπείας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών θεωρείται «οποιοσδήποτε ψυχοθεραπευτής προσπαθεί να αλλάξει, ή να χειραγωγήσει, ή να αντιστρέψει τη σεξουαλική προτίμηση, ή και να αλλάξει την ταυτότητα φύλου µε ψυχολογικές θεραπείες», αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε φυσιοθεραπευτή «χρησιμοποιεί κατάκριση ή θεωρητικά πλαίσια επικαλούμενος την θρησκεία ή τη κοινωνική διάκριση» ενώ ζητά όπως η επονομαζόμενη «θεραπεία µεταστροφής», ποινικοποιηθεί.

Ο ΠΣΨΘ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, «δεν θεωρεί την ομοφυλοφιλία ή την αµφιφυλοφιλία και τις διαφυλικές ταυτότητες ως παθολογικές η/και ψυχικές διαταραχές ή ενδεικτικές αναπτυξιακής διακοπής ή κατώτερες από άλλες µορφές σεξουαλικού προσανατολισμού».

«Οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί δεν είναι διαταραχές ψυχικής υγείας, αν και ο αποκλεισμός, το στίγμα και η προκατάληψη µπορεί να επισπεύσουν ζητήµατα ψυχικής υγείας για κάθε άτοµο που υποβάλλεται σε αυτές τις κακοποιήσεις» σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Καταλήγοντας αναφέρει ότι η πρακτική της λεγόµενης «θεραπείας µεταστροφής», «δεν έχει θέση στη σύγχρονη κοινωνία, είναι κακοποιητική, ανήθικη και επιβλαβής, δεν υποστηρίζεται από επιστηµονικές βάσεις και για το καλό του κοινού επιβάλλεται όπως ποινικοποιηθεί.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο