Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ώστε να θεσπισθούν ως αδικήματα τα ακόλουθα:

(α) η εφαρμογή οποιασδήποτε πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου (θεραπεία μεταστροφής/επανόρθωσης).*

(β) η παραπομπή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία σε πρακτική, τεχνική, ή υπηρεσία με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου.

(γ) η δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγελλία ή διαφήμιση, έστω και συγκαλυμμένα πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας που στοχεύει στην μεταβολή ή την καταστολή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου.

* Η αποκαλούμενη «θεραπεία μεταστροφής/επανόρθωσης» θεωρείται οποιαδήποτε ψευδοεπιστημονική παρέμβαση (ιατρική, φαφμακευτική, συμβουλευτική, συμπεριφορική, ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική και ψυχολογική) που αποσκοπεί στην αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου ενός ατόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Κουκουμάς

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Μαΐου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

25 Μαΐου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα