Επιτροπή Μεταφορών: Θεσμοθέτηση αδικήματος μη χρήσης προστατευτικού κράνους από ποδηλάτες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 20/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.
  • Την θεσμοθέτηση του αδικήματος της μη χρήσης προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών».

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να συμπεριληφθεί στον Πίνακα I του βασικού νόμου το αδίκημα της μη χρήσης προστατευτικού κράνους από τους ποδηλάτες ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ή που επιβαίνει σε ποδήλατο για επιβολή εξώδικου προστίμου.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω αδίκημα προωθείται παράλληλα τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018, ως έχει τροποποιηθεί, ώστε να καταστεί αδίκημα η μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, ώστε αφενός η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο να καταστεί υποχρεωτική και αφετέρου η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής να αποτελεί αδίκημα.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω της αύξησης, τα τελευταία χρόνια, των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα ποδηλάτες, που ενδεχομένως η χρήση προστατευτικού κράνους από αυτούς να είναι σωτήρια για την προστασία τους από σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο.

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλεται λόγω έλλειψης στη Δημοκρατία ολοκληρωμένου και επαρκούς δικτύου ποδηλατοδρόμων, γεγονός που θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους ποδηλάτες που αναγκαστικά χρησιμοποιούν τις λωρίδες των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ενόψει της εξαγγελίας από την κυβέρνηση για παροχή κινήτρων για αγορά ποδηλάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης αυτών, η εν λόγω πρόταση καθίσταται αναγκαία.

Δηλώσεις:

Δήλωση του Βουλευτή Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, Χρύση Παντελίδη

Άρχισε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η συζήτηση για την Πρόταση Νόμου την οποία κατέθεσα στην Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο, με σκοπό να καταστεί υποχρεωτική η χρήση ποδηλατικού κράνους από τους ποδηλατιστές και τις ποδηλατίστριες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά τροχαία ατυχήματα με θύματα ποδηλατιστές και ποδηλατίστριες τα τελευταία χρόνια, έχω την άποψη ότι η χρήση ποδηλατικού κράνους θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική.

Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός πως το κράνος ενδέχεται να αποδειχτεί σωτήριο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, προστατεύοντας συμπολίτες και συμπολίτισσές μας από βέβαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Άλλωστε, όσοι και όσες ασχολούνται για άθληση, είτε με την ποδηλασία δρόμου, είτε με την ορεινή ποδηλασία, ήδη χρησιμοποιούν κράνος, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται την προστασία που τους παρέχει, ενώ, κράνος είναι το πρώτο πράγμα που φορά κάθε γονιός στο παιδί του όταν αυτό αρχίζει να χρησιμοποιεί ποδήλατο, χωρίς μάλιστα να τίθεται, ούτε και μπορεί να τεθεί, τέτοια υποχρέωση για παιδιά. Επιπρόσθετα, η χρήση κράνους είναι ήδη κοινή πρακτική δε κάθε είδους αθλητική διοργάνωση σχετική με την ποδηλασία.

Το νέο αυτό μέτρο καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο στην Κύπρο, αλλά και επείγον, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Δεν υπάρχει στην Κύπρο ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο ποδηλατοδρόμων ή/και ποδηλατολωρίδων, γεγονός που θέτει σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο τους ποδηλατιστές και τις ποδηλατίστριες, που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τους δρόμους και τις λωρίδες των αυτοκινήτων, των λεωφορείων, των φορτηγών και, γενικώς, των μηχανοκινήτων οχημάτων.

Έχω διαβάσει μεμονωμένα επικριτικά επιχειρήματα, τα οποία λένε πως σε αρκετές χώρες, όπου είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ποδηλάτου, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους. Όμως, στις χώρες αυτές, υπάρχει παντού ολοκληρωμένο σύστημα ποδηλατοδρόμων και ποδηλατικών σημάνσεων και, κυρίως, υπάρχει ανεπτυγμένη ποδηλατική κουλτούρα πολλών δεκαετιών, σε όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.

Θα πρέπει και στην Κύπρο να εργαστούμε, όλες και όλοι, και κυρίως το κράτος, για δημιουργία τέτοιας υποδομής και τέτοιας κουλτούρας. Και σημειώνω ότι γίνονται τέτοια βήματα τα τελευταία χρόνια, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όμως, απέχουμε πολύ από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέχρι λοιπόν να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα ποδηλατικής κουλτούρας και ποδηλατικών υποδομών, η πολιτεία οφείλει να προστατεύει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όσες και όσοι χρησιμοποιούν ποδήλατα.

Ήδη, εδώ και πολλά χρόνια, είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους για τους μοτοσικλετιστές, γεγονός υποβοηθητικό στην καλλιέργεια κουλτούρας εφαρμογής αυτής της νέας νομοθετικής διάταξης.

Επιπρόσθετα, το κόστος απόκτησης ποδηλατικού κράνους είναι χαμηλό, γεγονός που το καθιστά προσιτό σε όλες και όλους τους πολίτες.

Πιστεύω ότι το μέτρο αυτό καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο μετά την πρόσφατη εφαρμογή Σχεδίου Επιχορήγησης της Αγοράς Ποδηλάτου, που ορθώς ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με σκοπό, ακριβώς, την ενθάρρυνση της χρήσης των ποδηλάτων στην Κύπρο και με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης των αυτοκινήτων.

Ευελπιστώ σε γόνιμη συζήτηση και υπερψήφιση, τελικά, της εν λόγω Πρότασής μου σε Νόμο, το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο για την οδική ασφάλεια στη χώρα μας, να ενισχυθεί η ποδηλατική κουλτούρα εντός της κοινωνίας και να προστατευθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλοι οι ποδηλατιστές και όλες οι ποδηλατίστριες, ανεξαιρέτως.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον