Επιτροπή Μεταφορών: Παράκληση προς ΥΠΕΣ για έργα Κάππαρη, μέγα πρόβλημα η εξεύρεση οδηγών λεωφορείων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/06/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του έργου Κάππαρη Παραλιμνίου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα και οι αντιδράσεις σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του έργου στον Κάππαρη Παραλιμνίου και οι πιθανές λύσεις που μπορούν να εξευρεθούν, ώστε να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

Παράκληση Βουλής στον ΥΠΕΣ για γραπτή θέση για τα έργα στον Κάππαρη 

Παράκληση στον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, να δουν ως Υπουργείο το θέμα όσον αφορά τις εργασίες στο τελευταίο τμήμα του έργου στον Κάππαρη Παραλιμνίου και να δώσουν την τελική τους γραπτή θέση, έκανε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει ήδη συζητηθεί εφτά φορές.

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για τα προβλήματα και τις αντιδράσεις σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του έργου στον Κάππαρη Παραλιμνίου και τις πιθανές λύσεις που μπορούν να εξευρεθούν, ώστε να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το θέμα συζητήθηκε ως αυτεπάγγελτη εξέταση, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών Λίνου Παπαγιάννη, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Χρίστου Σενέκη και Γιαννάκη Γαβριήλ.

Η συζήτηση αφορούσε στην περίπτωση ενός επηρεαζόμενου τεμαχίου για το οποίο δεν εξευρέθηκε ακόμη λύση μεταξύ των ιδιοκτητών και των αρχών.

Ο κ. Ιωάννου, που κλήθηκε να παραστεί στην συνεδρίαση, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο που εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι «είναι άδικο» να υπάρχει μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση σε ένα έργο που θα ωφελήσει μεγάλο αριθμό κατοίκων αλλά και την ανάπτυξη στην περιοχή.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε δύο εφικτές λύσεις τις οποίες θα θέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου για τις δικές τους αποφάσεις.

Η πρώτη, είπε, είναι απόρριψη του αιτήματος των ιδιοκτητών του τεμαχίου και η διατήρηση του σχεδιασμού του δρόμου, και κατ’ επέκταση των εργασιών όπως αυτές προβλέπονται ή δεύτερο, η μερική αποδοχή του αιτήματος των ιδιοκτητών που θα προνοεί, όμως, τον τερματισμό των εργασιών του έργου στη συμβολή των λεωφόρων Κάππαρη και  Γιωρκή Παπαδοπούλου, και ανάκληση της απαλλοτρίωσης για όλα τα τεμάχια που βρίσκονται βορειότερα, συμπεριλαμβανομένου και του υπό συζήτηση τεμαχίου παρά την αντίθετη άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου.

Νοείται, ότι, με την εφαρμογή αυτής της λύσης το σχέδιο χάραξης της Λεωφόρου Παραλιμνίου θα παραμείνει σε ισχύ αλλά θα δοθεί η δυνατότητα στους παραπονούμενους ιδιόκτητες να διεκδικήσουν την μείωση του επηρεασμού των τεμαχίων τους μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες στο πλαίσιο δημοσίευσης του νέου τοπικού σχεδίου Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου-Δερύνειας, πρόσθεσε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι, σε συνομιλία με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου, του μεταφέρθηκε ότι μπορούν να αποφασίσουν ό,τι θέλουν αλλά το έργο πρέπει να συνεχίσει. «Για να συνεχίσει το έργο δεν μπορούμε να κάνουμε οποιασδήποτε αλλαγές», είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το ανέφεραν αυτό.

Αναφέρθηκε σε πρόσφατη απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου την οποία και μελέτησαν, όπως είπε, προσθέτοντας ότι θεωρούν ότι αντιφάσκει με προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου. Είπε ότι η τροποποίηση του Σχεδίου Χάραξης με σκοπό την μείωση του επηρεασμού υπό την αίρεση όμως ότι το έργο θα κατασκευαστεί κανονικά, περιέχει αντιφάσεις. Σημείωσε ότι για να προχωρήσει η τροποποίηση του Σχεδίου Χάραξης θα υπάρξει τεράστια καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου.

Πέρα από τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από τυχόν αποδοχή της νέας πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της έλλειψης χρόνου για τόσο σοβαρές αλλαγές, είπε, θεωρούν ότι τα σοβαρότερα είναι τα νομικά θέματα, καθώς η νομοθεσία δεν προβλέπει την τροποποίηση ή ακύρωση των Σχεδίων Ανάπτυξης, αλλά και αυτά της άνισης μεταχείρισης άλλων ιδιοκτητών των οποίων τα τεμάχια επηρεάστηκαν από αυτό το έργο καθώς όπως είπε, είτε απαλλοτριώθηκαν είτε ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες να παραχωρήσουν δωρεάν στο δημόσιο μέρος της γης τους, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πλειοψηφία.

Είπε ότι, όπως έχει ενημερωθεί, υπάρχει σχετική καταγγελία στην Ελεγκτική Υπηρεσία από άλλους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, και ότι το θέμα εξετάζεται και δήλωσε ότι «το Υπουργείο δεν προτίθεται να προσφέρει προνομιακή μεταχείριση σε κανένα». Οι πλείστοι, είπε, ήδη, χωρίς να αποζημιωθούν επειδή ανάπτυσσαν την γη τους, έδωσαν το κομμάτι που απαιτείται για την ρυμοτομία, χωρίς απαλλοτρίωση, σημειώνοντας ότι, αν το Υπουργείο προχωρήσει με άλλη, διαφορετική απόφαση, οι δεκάδες άλλοι ιδιοκτήτες «αδικούνται κατάφωρα».

Ο Υπουργός είπε ακόμη ότι θεωρεί ότι το ποσό που προσφέρθηκε ως αποζημίωση για τον επηρεασμό των τεμαχίων αποζημιώνει πλήρως τους ενδιαφερόμενους αφού είναι πολύ κοντά στις σημερινές τιμές αγοραίας αξίας. Σημείωσε ότι έχουν προταθεί €710,000.

Είπε ακόμη ότι η τροποποίηση των κατασκευαστικών συμβολαίων δεν είναι εφικτή χρονικά δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και οποιαδήποτε σοβαρή τροποποίηση θα οδηγούσε σε καθυστέρηση στις εργασίες και απαιτήσεις από τον εργολάβο. Ήδη, πρόσθεσε, εκδηλώθηκαν τέτοιου είδους απαιτήσεις λόγω της καθυστέρησης που δημιουργήθηκε λόγω της συζήτησης της υπόθεσης. 

Εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου ανέφερε στην Επιτροπή ότι η θέση τους παραμένει η ίδια όπως εκφράστηκε στην προηγούμενη συνεδρία και συγκεκριμένα εισηγούνται να γίνει ο δρόμος κανονικά αλλά στην πλευρά του εν λόγω τεμαχίου, να στενέψει το πεζοδρόμιο και να μην κατασκευαστεί ο προβλεπόμενος χώρος στάθμευσης.  Αν δεν είναι εφικτή αυτή η εισήγηση, είπε, το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται να γίνει ολική απαλλοτρίωση διότι το τεμάχιο αυτό καταστρέφεται, όπως είπε. Σημείωσε ότι θέλουν να συνεχιστεί το έργο αλλά να ληφθούν υπόψη οι δυο εισηγήσεις τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Μαρίνος Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι το θέμα συζητήθηκε εφτά φορές μέχρι τώρα, ζήτησε ως παράκληση από τον Υπουργό να δουν το θέμα για μια τελευταία φορά, και να δώσουν ως Υπουργείο την τελική τους γραπτή θέση.

Υπενθύμισε ότι η Επιτροπή δεν έχει εκτελεστική εξουσία για να αποφασίσουν κάτι αλλά υποβοηθούν στο να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί δυνατότητα σε Ευρωπαίους πολίτες κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού να εργοδοτηθούν άμεσα ως οδηγοί λεωφορείων στην Κύπρο. 

Μέγα πρόβλημα η εξεύρεση οδηγών λεωφορείων, λέει ο Βαφεάδης

Υπάρχει μέγα πρόβλημα στην εξεύρεση οδηγών λεωφορείων, δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών ο αρμόδιος Υπουργός, Αλέξης Βαφεάδης, σημειώνοντας πως, για να εφαρμοστούν τα μέτρα απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού υπάρχει ανάγκη εργοδότησης επαγγελματιών αυτού του τομέα από το εξωτερικό.

Η Επιτροπή συζήτησε την πρόταση νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μαρίνου Μουσιούττα, για τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου για παραχώρηση δυνατότητας σε ευρωπαίους πολίτες, κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού, να εργοδοτηθούν ως οδηγοί λεωφορείων στην Κύπρο, υποβάλλοντας αποδεικτικό λευκού ποινικού μητρώου το οποίο εκδόθηκε από το κράτος μέλος διαμονής του ενδιαφερόμενου επαγγελματία.

Στην αρχή της συζήτησης, ο κ. Μουσιούττας, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ανέφερε ότι έχει διαφανεί ότι υπάρχει έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην Κύπρο. Αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Μεταφορών για απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος και της μείωσης ρύπων, και πιο συγκεκριμένα στην απόφαση για την χρήση μαθητικών λεωφορείων από τον Σεπτέμβριο, αρχικά στα 13 σχολεία του Στροβόλου, προς αποφυγή της συμφόρησης. Είπε ότι υπήρξαν προσπάθειες εξεύρεσης επαγγελματιών οδηγών και ότι η προτεινόμενη νομοθεσία είναι για να υποβοηθήσει να έρθουν άμεσα Ευρωπαίοι πολίτες με τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες για να λειτουργήσουν τα λεωφορεία.

Ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι ένα από τα μέτρα που προωθούν είναι η αύξηση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς για αποσυμφόρηση στους δρόμους και προς την επίτευξη των στόχων μείωσης ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές. Σημείωσε ότι τα έργα που προγραμματίζουν για τον Σεπτέμβρη, το ένα είναι η συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος «από πόρτα σε πόρτα» και αφορά σε σχολικά λεωφορεία και το άλλο είναι η έναρξη εφαρμογής του μέτρου «park and drive». Αυτό προβλέπεται για όλες τις πόλεις αλλά αρχικά θα λειτουργήσει σε Λευκωσία και Λεμεσό, σημείωσε.

Ο Υπουργός είπε ότι είναι «μέγα πρόβλημα» η έλλειψη οδηγών την οποία οι ανάδοχες εταιρείες περιγράφουν ως «ανυπέρβλητο πρόβλημα», σημειώνοντας ότι αυτή η πρόταση Νόμου θα δώσει την ευκαιρία να εργοδοτηθούν οι απαραίτητοι οδηγοί.

Σε πρώτη φάση, είπε, χρειάζονται 40 οδηγούς για τα σχολικά λεωφορεία, αλλά πρόθεση είναι να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της Λευκωσίας και Λεμεσού και ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά. Υπολογίζει, όπως είπε, ότι θα χρειαστούν 200 οδηγούς για όλα τα σχολεία Λευκωσίας και Λεμεσού.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε στην Επιτροπή ότι αυτό που ζητούν είναι να υπάρχει κάποιος μηχανισμός όπου θα εξασφαλίζεται η γνησιότητα του πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που θα είναι υπόχρεοι να αποκομίζουν οι οδηγοί από το εξωτερικό.

Ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών (Καταργητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου, ώστε: (α) να τερματιστεί η καταβολή του ειδικού τέλους, (β) να διευθετηθεί η κατάθεση του χρηματικού ποσού που βρίσκεται σε πίστη του Ταμείου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, (γ) να οριστεί ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και (δ) να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία χρήζουν ρύθμισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία.

Ο περί Εισόδου και Εισαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση επί της αρχής του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή στη Δημοκρατία των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/880 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών» και ειδικότερα ο καθορισμός όρων και διαδικασιών εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών στη Δημοκρατία από τρίτες χώρες για σκοπούς διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και αποτροπής του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία.

Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η συμπερίληψη στον κλάδο μηχανικής επιστήμης της ειδικότητας της «Μηχανικής Περιβάλλοντος» και αύξηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου από τριάντα σε τριάντα πέντε.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προωθήσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για ψήφιση.

Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι στόχοι του «Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια», του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο», καθώς και των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και το «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου». 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προωθήσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω