Επιτροπή Εσωτερικών: Ενώπιον Ολομέλειας ν/σ μεταρρύθμισης ΤΑ, διευκόλυνσης επενδύσεων και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν αφενός στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων και αφετέρου στην αντιμισθία των αντιδημάρχων,

(β) η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε αφενός να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη κοινοταρχών και μελών κοινοτικών συμβουλίων και αφετέρου να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού η οποία καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών και

(γ) η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, καθώς και αναφορικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων και των αποβλήτων.

Στην Ολομέλεια της 6ης Ιουλίου τα ν/σ για μεταρρύθμιση ΤΑ

Στην Ολομέλεια της 6ης Ιουλίου οδηγούνται τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ), αφού ολοκληρώθηκε η συζήτησή τους στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Αυτό ανέφεραν μέλη της Επιτροπής σε δηλώσεις τους μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής.

Ο Άριστος Δαμιανού, Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μεταξύ των κομμάτων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημείωσε ότι υπάρχει συναντίληψη ότι οι τροπολογίες πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες και δεν θα ανοίξουν ζητήματα που αφορούν τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης.

Ακόμη, είπε ότι οι τροποποιήσεις της μεταρρύθμισης θα οδηγηθούν τελεσίδικα στην Ολομέλεια της 6ης Ιουλίου. Ζητήματα όπως οι Σχολικές Εφορίες, η διαδικασία εκλογής ή μη εκλογής του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού και οι αντιμισθίες των αντιδημάρχων έχουν εξαντληθεί, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις Σχολικές Εφορίες, ανέφερε ότι για το θέμα αυτό θα υπάρξει άτυπη συνάντηση το απόγευμα της Πέμπτης. Εξήγησε ότι θα γίνουν κανονικά εκλογές για τις Σχολικές Εφορίες και η μετάβαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γίνει το 2029.

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού, ο κ. Δαμιανού εξήγησε ότι αυτό που ρυθμίζεται σήμερα είναι οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες εκλογής του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού, εφόσον έχει αποφασιστεί ότι θα εκλέγεται.

Ακόμη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι επέρχεται στρέβλωση με την εκλογή Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού και θα υπάρχει μια διαρχία. «Κανονικά ο άρχοντας πρέπει να είναι ο εκλελεγμένος δήμαρχος. Αυτό επιτάσσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπέδειξε. «Η πλειοψηφία των κομμάτων αποφάσισε κάτι διαφορετικό. Ανησυχώ ότι θα προκύπτουν συνεχώς προστριβές σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

Στο ζήτημα της αντιμισθίας των αντιδημάρχων, συνέχισε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, έχει κριθεί ότι χρειαζόταν εξορθολογισμός με βάση τους εκλογείς ανά διαμέρισμα. Ακόμη, εξέφρασε την αισιοδοξία του για επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας.

Ο Πανίκος Λεωνίδου, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, αναφερόμενος στο θέμα των Σχολικών Εφοριών, είπε ότι ήδη έχουν καταγραφεί οι απόψεις του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Στοχεύουμε να βρούμε λύση για όσους διεκδικούν θέση στις Σχολικές Εφορίες ώστε να ξέρουν τι μέλλει γενέσθαι και να δημιουργήσουμε νομοθεσία που να μην προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων», υπογράμμισε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Μετ’ εμποδίων η μεταρρύθμιση ΤΑ

Ο περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2022 (Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019) 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των αναπτύξεων στη Δημοκρατία, μέσω του καθορισμού σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων στρατηγικής ανάπτυξης.

Στις 13 Ιουλίου στην Ολομέλεια το ν/σ για διευκόλυνση επενδύσεων

Στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της 13ης Ιουλίου θα βρίσκεται το νομοσχέδιο περί διευκόλυνσης των επενδύσεων, του οποίου η συζήτηση ολοκληρώθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Άριστος Δαμιανού, Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο τροποποιήθηκε σημαντικά με τη συνδρομή των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο, όπως εξήγησε, αφορά τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στρατηγικών αναπτύξεων πέραν των €20 εκατ. στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Έγνοια μας είναι οι αναπτύξεις να γίνονται νόμιμα, με διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 13 Ιουλίου. 

Από την πλευρά του, ο Πανίκος Λεωνίδου, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, υπενθύμισε ότι η νομοθεσία κατατέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. «Φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στην κατάθεση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια πριν από τις θερινές διακοπές», κατέληξε.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι περιορισμοί που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι οποίοι αφορούν στην κατοχή μετοχών τόσο στην ενδιαφερόμενη εταιρεία όσο και από την εν λόγω εταιρεία σε άλλους οργανισμούς.

Στις 13 Ιουλίου στην Ολομέλεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

Στην Ολομέλεια της 13ης Ιουλίου οδηγείται η πρόταση νόμου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, του Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανίκου Λεωνίδου. Αυτό ανέφερε ο Άριστος Δαμιανού, Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι υπάρχει διαχρονική στρέβλωση της νομοθεσίας, λόγω της οποίας «οι ιδιοκτήτες των ραδιοτηλεοπτικών μέσων υποχρεώνονται να μετέρχονται μεθόδους που είναι νόμιμες αλλά δεν είναι θεμιτές, δεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια και δεν διασφαλίζουν τη γνώση του ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος». «Αυτό ενδεχομένως δημιουργεί συνθήκες μπερλουσκονισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε.

Ακόμη, σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και τους άλλους φορείς. «Είμαστε σε καλό δρόμο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών στα κοινοβουλευτικά κόμματα για πολιτικές τοποθετήσεις. Το νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 13 Ιουλίου, συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για επιβολή περιορισμού στον αριθμό των μετοχών που μπορεί να έχει κάποιος σε ένα ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχει περιορισμός, ενώ σε κάποιες άλλες όχι, κάτι που είναι υπό την αίρεση της απόφασης των Βουλευτών. «Εάν εγκριθεί η πρόνοια για μηδενικό περιορισμό, οι πραγματικοί δικαιούχοι πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια και διαφάνεια», διευκρίνισε.

Από την πλευρά του, ο Πανίκος Λεωνίδου, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, είπε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών είναι «ασαφής και δυσλειτουργική». Με τη ρύθμιση που επιχειρείται, συνέχισε, «φαίνεται ότι θα εξαλειφθούν τα φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου και δημιουργίας αχυρανθρώπων, οι οποίοι κρύβονται πίσω από τους πραγματικούς μετόχους». Με αυτό τον τρόπο, είπε, θα υπάρξει δημοκρατικότερη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και πλήρης διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

Απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση, εξήγησε ότι οι ιστοσελίδες δεν υπάγονται στον νόμο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης. «Πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να βρει τρόπο λειτουργίας τους με βάση τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας», κατέληξε.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων