Επιτροπή Περιβάλλοντος: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι υγείας κατοίκων Πεντακώμου και εξασφάλιση ΑΒΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/10/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κίνδυνοι υγείας κατοίκων της κοινότητας Πεντακώμου από τα απόβλητα ΧΥΤΥ και προβλήματα μονάδας διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ΟΕΔΑ Πεντακώμου  

Η Επιτροπή συζήτησε τα πιο πάνω θέματα μέσω των οποίων εξετάστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία των κατοίκων της κοινότητας Πεντακώμου από τα απόβλητα ΧΥΤΥ και τα προβλήματα στη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ΟΕΔΑ Πεντακώμου και τα μέτρα αντιμετώπισής τους.  

Σε δηλώσεις του, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης, ανέφερε ότι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αλλά ιδιαίτερα του Πεντακώμου, «ζουν καθημερινά ένα μαρτύριο». Πρόσθεσε ότι αυτό που τον «έχει εξοργίσει» είναι οι απαντήσεις που έχουν λάβει για το θέμα, ως Επιτροπή, από τις υπηρεσίες του Κράτους. 

Είπε ότι αυτό το κράτος, έχει μεριμνήσει, «σωστό ή λάθος», να λύσει διάφορα προβλήματα που έχουν να κάνουν με συμβάσεις. «Όταν όμως αναφερόμαστε σε δημόσιες συμβάσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία των πολιτών, τότε δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία και αυτά που έχουμε ακούσει στην Επιτροπή ήταν εντελώς ανεπίτρεπτα και βλέπουμε ένα Κράτος να αντιμετωπίζει μια κατάσταση, που, θα έπρεπε να επέμβει εδώ και χρόνια, να συνεχίζει να ανέχεται αυτή την κατάσταση». 

Ο κ. Παπαγιάννης, είπε ότι στέκονται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής. «Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να παρθούν δραστικά μέτρα, κάποια από αυτά έχουν συζητηθεί και στην Επιτροπή», και πρόσθεσε ότι, «επιτέλους το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταλάβουν οι κυβερνώντες, ότι, είμαστε ως Κράτος, κυρίαρχο, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτού του είδους τις συμπεριφορές». 

Σε γραπτή της δήλωση, η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε πως «Οι χειρισμοί αναφορικά με τον έλεγχο  και  λειτουργία  της μονάδας  ΟΕΔΑ Πεντακώμου, συνιστούν μνημείο κυβερνητικής ανικανότητας. Η παραδοχή από επίσημα χείλη των εκπροσώπων της κυβέρνησης ότι «έχουμε αποτύχει στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων» είναι ένα βήμα, όμως αυτή η παραδοχή  δεν είναι ικανή να λύσει το πρόβλημα».  

«Να  σημειώσουμε για άλλη μια φορά ότι  αναφερόμαστε σε  μια μονάδα που λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Αναφερόμαστε σε μια μονάδα που ακόμα δεν έχει παραληφθεί  από τον οργανισμό, ο οποίος καλείται να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης του. Υπάρχει, επίσης, ζήτημα με την καταλληλότητα και την ετοιμότητα της ίδιας της μονάδας να ανταποκριθεί στο ρόλο που της έχει ανατεθεί».  

Η κ. Νικολάου επεσήμανε πως «ζητήσαμε, όχι για πρώτη φορά, να κατατεθεί ενώπιον μας, οδικός χάρτης, ώστε να ληφθούν αποφάσεις και να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Επίσης, μας απασχολούν ιδιαίτερα τα θέματα περιβαλλοντικής πτυχής που προκύπτουν και κύριως τα θέματα ασφάλειας και υγείας των κατοίκων της περιοχής που ταλαιπωρούνται για τόσα χρόνια». 

«Καταλήξαμε, με το πέρας της σημερινής συνεδρίας, ότι το θέμα θα επανέλθει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία αναμένεται τέλος Νοεμβρίου». 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδια νόμου: 

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων (όπως ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της ΑΗΚ, σταθμοί παραγωγής βιοαερίου, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, σφαγεία, χοιροστάσια και πτηνοτροφεία, κ.λπ.), οι οποίες, ενώ πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ΑΒΕ λόγω μη κατοχής έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή πιστοποιητικού έγκρισης. 

Η υιοθέτηση του πιο πάνω τροποποιητικού νομοσχεδίου κρίνεται αναγκαία καθότι θα επιτρέψει τη χορήγηση ΑΒΕ σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων και θα βοηθήσει στην άμεση επίλυση του προβλήματος μη συμμόρφωσης με την Οδηγία IED. Τυχόν μη έγκριση και μη έγκαιρη ψήφιση του Νομοσχεδίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων, εκτιμάται ότι θα επιφέρει σοβαρές κυρώσεις εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από αξιολόγηση της σχετικής έκθεσης εφαρμογής (EU Registry Report) για το έτος 2019, επισημάνθηκε ότι η μη κατοχή ΑΒΕ κρίνεται ως πολύ σοβαρό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθότι αποτελεί πρωταρχική απαίτηση της Οδηγίας IED και το βασικό εργαλείο για την εφαρμογή των προνοιών της. Τα στοιχεία αδειοδότησης θα υποβληθούν αναλυτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά τον Σεπτέμβριο του 2022, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας IED (EU Registry Report) για το έτος 2021. Η αξιολόγηση των στοιχείων θα γίνει στις αρχές του 2023. 

Με το νομοσχέδιο δίνεται εύλογο χρονικό περιθώριο στις αρμόδιες αρχές του κράτους για επίλυση του πιο πάνω νομικού αδιεξόδου, αφενός με την τροποποίηση του άρθρου 8 για την αύξηση της διάρκειας ισχύος της ΑΒΕ από 5 σε 8 χρόνια και αφετέρου με την προσθήκη νέου άρθρου μεταβατικής διάταξης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης ΑΒΕ χωρίς την κατοχή έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή πιστοποιητικού έγκρισης σε εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν την έναρξη ισχύος του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου και νοουμένου ότι, κατά την αρχική τους λειτουργία, είχαν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής για μόνο μία φορά και με ισχύ μέχρι τις 31.12.2023. Από την 1.1.2024 δεν θα χορηγείται ούτε θα ανανεώνεται ΑΒΕ εάν δεν υπάρχει έγκυρο και εν ισχύ πιστοποιητικό έγκρισης. 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν θα επιφέρει μεταβολή (μείωση / αύξηση) των δημοσίων δαπανών ή των δημοσίων εσόδων, ενώ αναμένεται να επιφέρει μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τη δημόσια υπηρεσία, αφού η διάρκεια ισχύος της ΑΒΕ θα αυξηθεί από 5 σε 8 χρόνια. 

Αναμένεται, επίσης, να ενισχύσει σημαντικά την προστασία του περιβάλλοντος, αφού θα επιτρέψει τη χορήγηση ΑΒΕ σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων, γεγονός που σημαίνει την επιβολή όρων λειτουργίας με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας και της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας (IED), καθώς και τη διενέργεια ελέγχων για επιβολή συμμόρφωσης. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Σε περιπέτειες ΑΗΚ και 84 επιχειρήσεις 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον