Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα αρδευτικών τμημάτων και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/02/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης για την αλιεία στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων.
  • Την παροχή της δυνατότητας εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.
  • Την ευέλικτη και πιο αποτελεσματική διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο προσοντούχων πολιτικών μηχανικών.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους τα αρδευτικά τμήματα και η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής για την αντιμετώπισής τους.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου αυτής σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο και ειδικότερα του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου, το οποίο προνοεί ότι «οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης για […] την αλιεία που περιλαμβάνονται στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και οι πράξεις που θεσπίστηκαν με βάση αυτές τις διατάξεις, […] ισχύουν για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων και εντός αυτών», καθώς επίσης ότι «[η] Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων.»

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή διατάξεων στο άρθρο 5Α του Νόμου, ώστε, πέραν της δυνατότητας κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, να παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης των εν λόγω περιοχών. Στα εν λόγω σχέδια, θα μπορούν να περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων ειδών και της βιοποικιλότητας, απαγορεύσεις ή ρυθμίσεις συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εντός της θαλάσσιας περιοχής, κανόνες λειτουργίας και καθορισμός τελών εισόδου κ.λπ.

Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με την τροποποίηση του Νόμου, επιδιώκεται να καταστεί η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο προσοντούχων πολιτικών μηχανικών πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου που είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, για να ασκεί το επάγγελμα ή να παρέχει υπηρεσίες στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής.

Δηλώσεις:

Η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου για προβλήματα αρδευτικών τμημάτων, τονίστηκε στην Επ. Γεωργίας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αρδευτικά τμήματα και η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπισή τους, συζητήθηκαν την Τρίτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε πως τη σημερινή συνεδρία απασχόλησαν για πολλοστή φορά τα σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, που αντιμετωπίζουν τα αρδευτικά τμήματα, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς δεν έχουν κομίσει οτιδήποτε νεότερο στη συζήτηση, που να δίνει έστω προοπτικές, για τη σύντομη επίλυση αυτών των προβλημάτων».

Ανέφερε πως «το συνολικό ετήσιο κονδύλι των 200 χιλιάδων ευρώ, που αποφάσισε να διαθέσει η κυβέρνηση για την επίλυση προβλημάτων αρδευτικών τμημάτων, που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο βουνό των προβλημάτων».

Όπως πρόσθεσε «αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον τεράστιων χρεών εκατομμυρίων προς   διάφορες υπηρεσίες, τα οποία πολλά αρδευτικά τμήματα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας «τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν οριζόντια ολόκληρη την ύπαιθρο και αν δεν επιλυθούν δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε για αναζωογόνηση της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών».

Ο κ. Γαβριήλ ανέφερε πως «θα πρέπει επιτέλους να εκπονηθεί ένας συνολικός σχεδιασμός, να ενταχθούν αν χρειάζεται τα αρδευτικά τμήματα κάτω από ένα ενιαίο φορέα» και να δρομολογηθούν λύσεις, που να απαντούν στα προβλήματα.

«Είτε με ουσιαστική στήριξη των αρδευτικών τμημάτων, για να καταστούν βιώσιμα, είτε με ένταξη τους σε κυβερνητικά υδατικά έργα», κατέληξε.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων