Επιτροπή Γεωργίας: Παραχώρηση γεωργικού πετρελαίου, εφαρμογή δικαίου ΕΕ στις Βάσεις και προσοντούχοι πολιτικοί μηχανικοί

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης για την αλιεία στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων.
  • Την ευέλικτη και πιο αποτελεσματική διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο προσοντούχων πολιτικών μηχανικών.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Την ανάγκη παραχώρησης γεωργικού πετρελαίου για σκοπούς κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο τομέα της γεωργίας

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου αυτής σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο και ειδικότερα του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου, το οποίο προνοεί ότι «οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης για […] την αλιεία που περιλαμβάνονται στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και οι πράξεις που θεσπίστηκαν με βάση αυτές τις διατάξεις, […] ισχύουν για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων και εντός αυτών», καθώς επίσης ότι «[η] Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων.»

Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με την τροποποίηση του Νόμου, επιδιώκεται να καταστεί η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο προσοντούχων πολιτικών μηχανικών πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου που είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, για να ασκεί το επάγγελμα ή να παρέχει υπηρεσίες στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής.

Δηλώσεις:

Γραπτή δήλωση Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή ΑΚΕΛ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας συζητήσαμε την ανάγκη αναθεώρησης του σχεδίου παροχής ενίσχυσης για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, αλλά και την ανάγκη άρσης της στρέβλωσης που υπάρχει, αποτέλεσμα της οποίας είναι πολλοί γεωργοί, επειδή δεν χρησιμοποιούν χρωματισμένο πετρέλαιο, να μην λαμβάνουν στήριξη για το φόρο κατανάλωσης που καταβάλλουν για τη διακίνηση των προϊόντων τους.

Σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο, οι γεωργοί λαμβάνουν επιστροφή του φόρου κατανάλωσης που αντιστοιχεί στο 10% της καταναλωθείσας ποσότητας χρωματισμένου πετρελαίου. Ο κατ’ αποκοπή συντελεστής του 10% δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στον πραγματικό φόρο κατανάλωσης που καταβάλλουν οι γεωργοί για τη διακίνηση των προϊόντων τους. Η Επιτροπή Γεωργίας μετέφερε για ακόμη μια φορά στην κυβέρνηση το αίτημα της, αλλά και του συνόλου του αγροτικού κόσμου, για αναθεώρηση προς τα πάνω του συντελεστή του 10%.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να επεξεργαστεί, στα πρότυπα του σχεδίου ενίσχυσης των μελισσοκόμων, σχέδιο στήριξης όσων γεωργών χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα αντί χρωματισμένο πετρέλαιο στις μονάδες τους ή η χρήση χρωματισμένου πετρελαίου είναι ελάχιστη σε σύγκριση με τη χρήση κανονικού πετρελαίου για μεταφορά των προϊόντων.

Η Επιτροπή απέστειλε επιστολή με τα πιο πάνω αιτήματα στα αρμόδια υπουργεία και θα επανέλθει πολύ σύντομα αναμένοντας συγκεκριμένες προτάσεις από την κυβέρνηση.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων