Επιτροπή Γεωργίας: Αυξήσεις κόστους παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικού τομέα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Οι μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης του τομέα

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης του τομέα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε πως η αύξηση του κόστους παραγωγής απειλεί να συνθλίψει τον γεωργικό τομέα Απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

«Παρά την στήριξη που έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα για τον αγροτικό τομέα, κοινή διαπίστωση των βουλευτών, των αγροτικών οργανώσεων, αλλά και του ίδιου του Υπουργείου Γεωργίας είναι ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητική προκειμένου να αντιμετωπιστούν ούτε στο ελάχιστο τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εξαιτίας της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους παραγωγής. Δυστυχώς, διαφάνηκε επίσης πως το Υπουργείο δεν έχει επεξεργαστεί κανένα άλλο σχεδιασμό για αντιμετώπιση της κατάστασης πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος είπε πως οι πρόσφατες πολύπλευρες αυξήσεις λόγω του Ουκρανικού, οδήγησαν σε μια αλυσιδωτή εκτόξευση των τιμών, τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά που δικαιολογούν την λήψη μέτρων και αυτό, όπως είπε, ήδη έπραξε η παρούσα Κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, τον Οκτώβριο του 2021 δόθηκαν 8,9 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία, τον Απρίλιο του 2022 εξαγγέλθηκαν οικονομικά μέτρα στήριξης για τους επηρεαζόμενους κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας και χοιροτροφίας για το συνολικό ποσό των 7 εκατομμυρίων και 614 χιλιάδων ευρώ, ενώ εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα αρχίσει η πληρωμή τους.

Επιπλέον, πρόσθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, το Υπουργικό Συμβούλιο αφού συζήτησε τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες αυξήσεις, αποφάσισε την περασμένη Παρασκευή την επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση του κλάδου, στο πλαίσιο της οποίας θα παραχωρηθούν άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 5 εκ. από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 εκ. από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Σημείωσε πως η στήριξη του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα αγγίζει από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα, τα 26 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ.

Τόνισε πως το κράτος μας αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την στήριξη του κλάδου των κτηνοτρόφων, σημειώνοντας πως η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης που έλαβε μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Έμπρακτα, στεκόμαστε δίπλα στο κτηνοτροφικό τομέα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και στο βαθμό που επιτρέπουν τα οικονομικά μας, στις δυσκολίες που έρχονται αντιμέτωποι», είπε.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, στον τομέα των σπόρων προς σπορά και συγκεκριμένα στον καθορισμό απαιτήσεων για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι και ολυρά που παράγονται με την τεχνική της κυπαροπλασματικής στειρότητας του αρρένος (CMS).

Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 («κανονισμός για την αναπαραγωγή των ζώων») που αφορά τον καθορισμό των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών όρων για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και ιπποειδών), υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους. Επιπλέον, εισάγονται διατάξεις για την αναγνώριση Σωματείων Εκτροφέων ως Κοινωνίες Εκτροφής που διαχειρίζονται φυλές καθαρόαιμων ζώων, την έγκριση των αντίστοιχων προγραμμάτων αναπαραγωγής των ζώων αυτών καθώς τη ρύθμιση λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρ’ όλο που το υπό εξέταση νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως νομοθετικό πακέτο που περιλαμβάνει δύο κανονισμούς, στη Βουλή κατατέθηκε μόνο το νομοσχέδιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την περαιτέρω εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, έως ότου κατατεθούν σε αυτήν οι σχετικοί κανονισμοί.

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις καθοριζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης τα αδειούχο επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων, τα οποία έχουν εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή και είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την τοποθέτηση επί των προνοιών της υπό αναφορά πρότασης νόμου με σκοπό την περαιτέρω εξέταση ορισμένων ζητημάτων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον