Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των πιο πάνω Κανονισμών είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, στον τομέα των σπόρων προς σπορά και συγκεκριμένα στον καθορισμό απαιτήσεων για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι και ολυρά που παράγονται με την τεχνική της κυπαροπλασματικής στειρότητας του αρρένος (CMS).

Η τεχνική της κυτταροπλασματικής στειρότητας του αρρένος έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτή, ως μια αναπαραγωγική τεχνική για την παραγωγή υβριδικών ποικιλιών σιτηρών. Σχετικές απαιτήσεις που αφορούν την εν λόγω τεχνική έχουν ήδη καθοριστεί και εφαρμόζονται για το κριθάρι.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ομοιότητες στην παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών κριθαριού και σιταριού που παράγονται με την τεχνική CMS, οι απαιτήσεις που καθορίζονται με τους υπό αναφορά προτεινόμενους Κανονισμούς για τα είδη σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι και ολυρά είναι παρόμοιοι με τις απαιτήσεις που ήδη εφαρμόζονται για το κριθάρι.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα