Επιτροπή Εσωτερικών: Στατικότητα κτιρίων και ετοιμότητα για σεισμούς, προτεραιότητα η μεταρρύθμιση της ΤΑ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/03/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 35, με την αύξηση του ανώτατου ορίου τέλους χρήσης από €0,55 σε €0,80 ανά κυβικό μέτρο, που σκοπεί στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου λαμβανομένου υπόψη ότι τα τέλη χρήσης που χρεώνονται επί της σχετικής κατανάλωσης νερού, δεν επαρκούν για την ανάκτηση του σχετικού κόστους και για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών/υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως προνοείται από το άρθρο 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. 

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά της υποχρέωσης που έχει η Δημοκρατία για καταβολή αποχετευτικών τελών ως ιδιοκτήτης, στους μισθωτές των περιοχών αυτών. 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα σε ενυπόθηκο δανειστή, στην περίπτωση εξόφλησης της υποθήκης από τον ενυπόθηκο οφειλέτη και/ή εγγυητή και/ή άλλως πως, να προχωρεί ηλεκτρονικά στην εξάλειψη της υποθήκης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η στατικότητα κτιρίων και η ετοιμότητα για σεισμούς στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών

Ζητήματα στατικότητας κτιρίων, επικίνδυνων οικοδομών και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κράτους για την αντιμετώπιση σεισμών θέτει στο προσκήνιο με τη συνεδρίασή της την ερχόμενη εβδομάδα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, προκειμένου να θεσμοθετήσει λύσεις και να ασκήσει πίεση στην εκτελεστική εξουσία. Όπως ανέφερε την σε δηλώσεις του στη Βουλή ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού, για τον Απρίλιο έχει οριστεί και η πρώτη συνεδρίαση με τη συμμετοχή του νέου Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου. 

Ο κ. Δαμιανού, εξήγησε ότι την Επιτροπή Εσωτερικών απασχολούν εδώ και καιρό ζητήματα στατικότητας, ασφάλειας των κτιρίων και των οικοδομών, επισημαίνοντας ότι «ως αποτέλεσμα και του φονικού σεισμού σε γειτονικές χώρες, καλούμαστε να τα εξετάσουμε πιο επισταμένα». Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Μαρτίου, η Επιτροπή θα συζητήσει εξειδικευμένα και τα ζητήματα της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών του κράτους για να αντιμετωπίσουν ισχυρούς σεισμούς στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Παράλληλα, θα τεθούν εκ νέου παρόμοια ζητήματα που έχουν ανοίξει στο παρελθόν ενώπιον της Επιτροπής και βρίσκονται υπό συζήτηση, πρόσθεσε ο κ. Δαμιανού. «Αυτά αφορούν ειδικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια ελέγχων για τη στατική επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα, ζητήματα για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας των κτιρίων, αυτεπάγγελτη εξέταση θεμάτων για τις επικίνδυνες και εγκαταλελειμμένες οικοδομές, για την ανάγκη καθιέρωσης πιστοποιητικού ασφάλειας για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και το ειδικό ζήτημα που προέκυψε την προηγούμενη χρονιά, αναφορικά με την απαράδεκτη κατεδάφιση διατηρητέων στην παλιά Λευκωσία, πέριξ της Αρχιεπισκοπής», σημείωσε. 

Στόχος, όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είναι να δρομολογηθούν και νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και να πιεστεί η εκτελεστική εξουσία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να δοθούν λύσεις σε ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, αλλά και την επικινδυνότητα των κτιρίων. 

Προτεραιότητα η πρόοδος στη μεταρρύθμιση της Τ.Α. στην πρώτη συνεδρίαση με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών

Ως πρώτη προτεραιότητα κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών με τη συμμετοχή του νέο Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο κ. Δαμιανού ανέδειξε την εξέταση της προόδου που σημειώνουν οι διαδικασίες για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.). Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, συναποφασίστηκε ότι θα παρευρίσκεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών στις 23 του ερχόμενου μήνα, «για την πρώτη εθιμοτυπική συνεδρίαση για μία γενική συζήτηση». 

«Υπάρχουν πολλά και σοβαρά ζητήματα που εξετάζει η Επιτροπή Εσωτερικών, που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του κ. Ιωάννου», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι «θα γίνει μία πρώτη συζήτηση για να δρομολογηθούν στην πορεία πιο εξειδικευμένες συζητήσεις, μαζί και με την εξέταση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου». 

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες που θα θέσει η Επιτροπή ενώπιον του Υπουργού, ο κ. Δαμιαού απάντησε ότι «πρώτη προτεραιότητα είναι η πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα θέμα το οποίο η Επιτροπή Εσωτερικών, αφού πρωτοστάτησε για να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής, ανά τρίμηνο το εξετάζει αρμοδίως». 

Επεσήμανε στη συνέχεια ότι, καθώς η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τον Μάιο του 2024, «κάποιες διαδικασίες ήδη τρέχουν, ενώ κάποιες άλλες που θα έπρεπε να τρέξουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, παρουσιάζουν μία δυστοκία». Πρόσθεσε ότι άλλα θέματα προτεραιότητας για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργού, είναι «η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ζητήματα που αφορούν την πολεοδομία, την ηχορύπανση, που άπτονται και περιβαλλοντικής διάστασης, αλλά αφορούν και την Επιτροπή Εσωτερικών, ζητήματα που αφορούν τις τιτλοποιήσεις». 

Κατέληξε, δε, ότι «είναι κατανοητό ότι και ο Υπουργός χρειάζεται κάποιο χρόνο για να ενημερωθεί από τους συνεργάτες του, σε ένα Υπουργείου που είναι πολυδιάστατο, με πολυσχιδή δράση και άρα πολύ απαιτητικό».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Στόχοι Υφ. Πολιτισμού, έργα τέχνης σε δημόσια κτήρια και εξετάσεις τετραμήνων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Πολιτισμού Μιχάλη Χατζηγιάννη.  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού στους Βουλευτές  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «αν δεν αποδώσουμε, εντίμως θα αποχωρήσουμε».  Ο κ.

Επιτροπές

Επιτροπή Εργασίας: Όραμα του νέου Υπ. Εργασίας η συνοχή της κοινωνίας και η ανάπτυξη της οικονομίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της.  Στο όραμα και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε ο Γ. Παναγιώτου  Στο όραμα και στις πέντε προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας