Επιτροπή Εργασίας: Συντάξεις χηρείας και εργαζόμενοι RCB Bank

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση των πιο πάνω σχεδίων νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων ώστε για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε γάμο μετά την αφυπηρέτηση, στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου προβλέπουν ότι σε περίπτωση τέλεσης γάμου μετά την αφυπηρέτηση, η χήρα δε δικαιούται σε σύνταξη χήρας, εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου.

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπό του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε, στην περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους, η σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά σε όλες τις εν ζωή συζύγους εκάστου γάμου με βάση τη χρονική διάρκεια του γάμου.

Περαιτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους με το ίδια πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας να συνυπολογίζεται για όλα τα χρόνια της έγγαμης συμβίωσης.

Με τον  προτεινόμενο  νόμο  σκοπείται  η  δικαιότερη  κατανομή  της  σύνταξης χηρείας, αφού θα έχουν δικαίωμα σε αυτή όχι μόνο η χήρα, αλλά και πρώην σύζυγοι, κατά τρόπο αναλογικό, συνυπολογιζόμενης της χρονικής διάρκειας εκάστου γάμου.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Brief: Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας θα εξετάσει η Επιτροπή Εργασίας

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Το μέλλον των εργαζομένων της RCB Bank μετά τις τελευταίες εξελίξεις για τον μετασχηματισμό της τράπεζας σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και η ανάγκη λήψης μέτρων για διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς, σε γραπτή του δήλωση ανέφερε τα ακόλουθα:

«Εξετάσαμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, ως αυτεπάγγελτο θέμα, τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τις Εποπτικές Αρχές για τον μετασχηματισμό της RCB Bank σε εταιρία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, πως αυτές επηρεάζουν το μέλλον των εργαζομένων στην τράπεζα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Δυστυχώς, η περίπτωση με τους εργαζόμενους στην RCB Bank αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα, όπου το τίμημα για τις πολιτικές αποφάσεις που επιβάλλονται, το πληρώνουν οι εργαζόμενοι.

Zητήσαμε από το Υπουργείο Εργασίας να ελέγξει και να διασφαλίσει, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται και οι διαδικασίες που ακολουθούνται, κινούνται εντός του καθορισμένου πλαισίου και του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων.

Την ίδια ώρα απευθύναμε έκκληση προς την Τράπεζα να επαναξιολογήσει τα δεδομένα και να λάβει αποφάσεις, οι οποίες θα κινούνται σε δύο κατευθύνσεις:

Να διατηρηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων στην Τράπεζα.

Να υπάρξουν βελτιωμένες προτάσεις, που να περιλαμβάνουν σχέδιο αποζημιώσεων των εργαζομένων.

Καταγράφοντας τις ανακατατάξεις που σημειώνονται στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα τις αποφάσεις  για μεγάλο αριθμό απολύσεων  στην Ελληνική Τράπεζα και την ΚΕΔΙΠΕΣ,  αναμένουμε από την Κυβέρνηση να μελετήσει σοβαρά τις εξελίξεις και να λάβει αποφάσεις οι οποίες θα προστατεύουν τους εργαζόμενους».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Σημαντική κερδοφορία και τεχνολογικές πρωτιές για Cyta

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €501.002.280 για τη χρήση του έτους που

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά