Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε, στην περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους, η σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά σε όλες τις εν ζωή συζύγους εκάστου γάμου με βάση τη χρονική διάρκεια του γάμου.

Περαιτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους με το ίδια πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας να συνυπολογίζεται για όλα τα χρόνια της έγγαμης συμβίωσης.

Με τον  προτεινόμενο  νόμο  σκοπείται  η  δικαιότερη  κατανομή  της  σύνταξης χηρείας, αφού θα έχουν δικαίωμα σε αυτή όχι μόνο η χήρα, αλλά και πρώην σύζυγοι, κατά τρόπο αναλογικό, συνυπολογιζόμενης της χρονικής διάρκειας εκάστου γάμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

30 Οκτωβρίου, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

20 Οκτωβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα