Επιτροπή Εργασίας: Μονογονεϊκό επίδομα και εξαίρεση δικαιώματος επικαρπίας από δικαιούχους ΕΕΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου που η εν λόγω εγγραφή έλαβε χώρα, να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να κατέχει πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογενειακής του μονάδας, για να είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διορθώνεται μια σοβαρή στρέβλωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και διασφαλίζεται η παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πολίτες που χρήζουν στήριξης και βοήθειας.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι σχετικά με την εξαίρεση του δικαιώματος επικαρπίας από δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ότι η πρόταση αφορά «τη διόρθωση μιας στρέβλωσης της νομοθεσίας που επηρεάζει πάρα πολλούς δικαιούχους στους οποίους τερματίζονται τα επιδόματα, είτε επειδή άγνοιας είτε λόγω της καλής πρόθεσης – πολλών παππούδων συνήθως να μεταβιβάζουν ακίνητη περιουσία στα εγγόνια τους, θέλοντας να τα βοηθήσουν και να εξασφαλίσουν το μέλλον τους». 

Πρόσθεσε ότι η πρόταση μας αυτή θα αφορά τα άτομα που λαμβάνουν ακίνητη περιουσία και όχι αυτά που την παραχωρούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η όποια εκμετάλλευση του συστήματος από επιτήδειους. 

«Με την πρόταση μας, θέλουμε η επικαρπία να μην λογίζεται στο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου και έτσι να αποκόπτεται είτε το αναπηρικό επίδομα είτε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από αυτούς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας», ανέφερε και πρόσθεσε πως «την ίδια ώρα, δεν θέλουμε με αυτή την πρόταση να γίνεται εκμετάλλευση από επιτήδειους και να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε περιουσία σε άλλα συγγενικά πρόσωπα για να αιτούνται μετά επίδομα από το κράτος». 

Αναφέρθηκε σε θετική προσέγγιση επί της πρότασης της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και του Διευθυντή των Υπηρεσιών Επιδομάτων και στην τοποθέτηση του Κτηματολογίου ότι θα δει θετικά το θέμα και το ότι οι υπηρεσίες του κράτους σε συνεργασία με την Επιτροπή «θα μελετήσουν το θέμα ούτως ώστε με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής να υπάρξει ολοκληρωμένη πρόταση η οποία να είναι και συνταγματικά ορθή, δηλαδή να μην αυξάνει τον προϋπολογισμό του κράτους». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Πρόταση για εξαίρεση της επικαρπίας από επιδόματα 

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός μεν να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου «μονογονεϊκή οικογένεια» η προϋπόθεση ότι ο ένας γονέας πρέπει να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου δε να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, αφού η προϋπόθεση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί της μη ύπαρξης συμβίωσης για σκοπούς διεκδίκησης επιδόματος τέκνου αποστερεί τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών από το επίδομα αυτό, παρά το γεγονός ότι η επιλογή ενός μονογονιού να συμβιώσει με άλλο άτομο δεν σημαίνει ότι το άτομο αυτό επιμερίζεται και τις ευθύνες της φροντίδας των παιδιών του μονογονιού , αφού δεν έχει καμιά νομική υποχρέωση για τη συντήρηση και τη φροντίδα τους.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι υπάρχει «στρέβλωση διότι σε περιπτώσεις συμβίωσης υπολογίζονται και τα εισοδήματα του συμβίου». 

«Και εδώ θα υπάρξει διαβούλευση για να διορθωθεί είτε με τον υπολογισμό ενός ποσοστού στα εισοδήματα του συμβίου είτε άλλες προτάσεις που θα υπάρξουν», κατέληξε. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον