Επιτροπή Εργασίας: Άρχισε η συζήτηση για τηλεργασία, ελπίδες για ψήφιση πριν από κλείσιμο Βουλής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.  

Με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων όταν συμφωνούν να κάνουν χρήση της τηλεργασίας όπως είναι τα θέματα ωραρίου, εργασιακή ασφάλεια και ικανοποίηση, υγεία και ασφάλεια, ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, κατάρτισης/επιμόρφωσης κ.λ.π.. 

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου, στο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί και σχετικές διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται αναλυτικά οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών και, παράλληλα, καθορίζονται οι ποινές για τους παραβάτες ώστε να καταστούν αποτρεπτικές.  

Επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν καλύπτει τη Δημόσια Υπηρεσία, για την οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προσεχείς ημέρες ξεχωριστό πλαίσιο ρυθμίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:  

 • χρήση της τηλεργασίας σε εθελοντική βάση μετά από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, 
 • υποχρεωτική χρήση τηλεργασίας σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται στο νομοσχέδιο, 
 • απαγόρευση διακρίσεων κατά των τηλεργαζομένων, 
 • υποχρέωση του εργοδότη σε σχέση με το κόστος τηλεργασίας, 
 • ρύθμιση του δικαιώματος αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας, 
 • εκ των προτέρων ενημέρωση του εργαζόμενου από τον εργοδότη για επιμέρους θέματα τηλεργασίας όπως χρονικά όρια τηλετοιμότητας, διαδικασίες υποστήριξης, περιορισμούς χρήσης εξοπλισμού, κινδύνους από τη χρήση της τηλεργασίας, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λ.π. 
 • εργασιακή ασφάλεια μέσω της οποίας η χρήση της τηλεργασίας δεν πρέπει να επηρεάζει υφιστάμενα δικαιώματα εργαζομένων όπως είναι ο μισθός, το ωράριο κ.λ.π, 
 • ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας και υγείας τηλεργαζομένων 
 • παροχή ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, κατάρτισης/ επιμόρφωσης σε τηλεργαζόμενους, 
 • εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του νόμου, 
 • ποινές μέχρι και 10.000 ευρώ για τους παραβάτες. 

Άρχισε η συζήτηση για τηλεργασία, ελπίδες για ψήφιση πριν από κλείσιμο Βουλής 

Ξεκίνησε στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου, που αφορά στη ρύθμιση της τηλεργασίας, με τις προσπάθειες να εντατικοποιούνται, ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση πριν από την 13η Ιουλίου, τελευταία ημέρα πριν κλείσει η Βουλή για την καλοκαιρινή περίοδο και να μπορεί να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσοτέρους εργαζόμενους και όσο το δυνατόν περισσότερους οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θεωρείται πολύ σημαντικό για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία. 

Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, ενώ όπως έχει αναφερθεί κατά τη συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, για τον δημόσιο τομέα έχει διαμορφωθεί πλαίσιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα συζητηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά το προσεχές διάστημα. 

Η συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας έγινε στην παρουσία του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, ο οποίος είπε ότι μέσα από το νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες για την αξιοποίηση του εξοπλισμού, για τα ωράρια της εργασίας, για την εποπτεία σε σχέση με την τήρηση των ωραρίων, για το κόστος, που συνεπάγεται η χρήση του οικιακού χώρου για τις ανάγκες της εργασίας, σημειώνοντας πως  αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη αξιοποίηση της τηλεργασίας με ένα ρυθμισμένο τρόπο. 

Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο της συνεδρίας, ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα από την καλή συνεργασία «η συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να καταφέρουμε -πριν να κλείσει η Βουλή για την καλοκαιρινή περίοδο-  το ν/σ να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας, για να μπορέσει αυτό το ζήτημά να ρυθμιστεί, για μπορεί να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσοτέρους εργαζόμενους και όσο το δυνατόν περισσότερους οργανισμούς και επιχειρήσεις». 

Ερωτηθείς αν οι τηλεργαζόμενοι θα λαμβάνουν επίδομα για τη χρήση της οικίας τους, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε σε πρόνοια του ν/σ, η οποία ανταποκρίνεται σε αυτή την παράμετρο, μέσα από διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι το αντίστοιχο ποσό που καταβάλλεται στην Ελλάδα έχει προσδιοριστεί στα 28 ευρώ τον μήνα, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις μέρες που ένας εργαζόμενος θα κάνει τηλεργασία. 

Σε ερώτηση αν υπάρχει κίνδυνος αποκοινωνικοποίησης των ανθρώπων, ο κ. Παναγιώτου είπε πως «για να μην προκύπτουν αυτού του είδους οι προβληματικές καταστάσεις είναι σημαντικό όλες οι δυνατότητες να αξιοποιούνται με ένα τρόπο ισορροπημένο, που στο τέλος της ημέρας θα δίδει τη δυνατότητα για μοντέλα, που να είναι σύνθετα και υβριδικά». 

Αναφέρθηκε σε συζητήσεις που είχε με την Επίτροπο Ισότητας, η οποία όπως είπε «έχει μια ειδική ανησυχία για το ενδεχόμενο της αξιοποίησης της τηλεργασίας, κυρίως από γυναίκες, με τρόπο ο οποίος θα λειτουργήσει ενάντια στην κοινωνικοποίηση τους και στην ουσιαστική παρουσία τους στο χώρο της εργασίας». 

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, «έχοντας υπόψη αυτές τις πτυχές χρειάζεται να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας παρέχονται από την τεχνολογία και πλέον από τη νομοθεσία, όταν ο νόμος θα ψηφιστεί, με τρόπο λειτουργικό, ισορροπημένο και πρακτικό».     

Απαντώντας στο ερώτημα αν με αυτό το μέτρο θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους, είπε πως «θα υπάρχει οικονομικό όφελος τόσο για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να μετακινηθούν, όταν αξιοποιούν την τηλεργασία, άρα να πληρώνουν κόστος καυσίμων, θα υπάρχει μικρότερο κόστος για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν μικρότερες εγκαταστάσεις και κατ’ επέκταση θα επηρεάσει την κίνηση στους δρόμους, αφού μέσα από την αξιοποίηση της τηλεργασίας λιγότεροι εργαζόμενοι θα χρειάζεται να κινούνται ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής». 

Σε άλλη ερώτηση αν θα δημιουργηθεί πλατφόρμα, που θα ελέγχει αν ο εργαζόμενος βρίσκεται μπροστά στον υπολογιστή του ή όχι, ο Υπουργός Εργασίας απάντησε ότι μια σημαντική παράμετρος του νομοσχεδίου είναι η πρόνοια του δικαιώματος στην αποσύνδεση, με την οποία αυτό σημαίνει ότι όταν το ωράριο της εργασίας κάποιου έχει ολοκληρωθεί, αυτός μπορεί να αποσυνδεθεί από το τεχνολογικό εργαλείο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία είναι συνδεδεμένος, κάτι το οποίο ισχύει ούτως ή άλλως και στην εργασία με φυσική παρουσία, όπου όταν κάποιος σχολάσει, φεύγει από το γραφείο του και πηγαίνει στο σπίτι του». 

«Προφανώς», πρόσθεσε, «για λόγους που έχουν να κάνουν με το επείγον του πράγματός, κάποιος να επικοινωνήσει με ένα στέλεχος της επιχείρησης ή του οργανισμού του μπορεί να το πράξει με τον ίδιο τρόπο που γινόταν πριν να εισαχθεί η τηλεργασία στη ζωή μας. Οπότε εκείνο που ρυθμίζεται είναι το δικαίωμα στην αποσύνδεση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία εργάζεσαι σε πραγματικό χρόνο συνεργαζόμενος με τον προϊστάμενο ή με τον εργοδότη σου». 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Εργασίας, η Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Ελένη Κουζούπη, είπε πως το νομοσχέδιο τέθηκε αρχικά ενώπιο της Υπηρεσία δύο φορές για νομοτεχνικό έλεγχο και ακολούθως μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους έχουν εξεταστεί όλες οι παράμετροι. 

Διαβεβαίωσε πως η Νομική Υπηρεσία θα βρίσκεται στη διάθεση της Βουλής για περαιτέρω ανάλυση και επεξήγηση του νομοσχέδιου. 

Η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Σεμέλη Βύζακου, απάντησε σε  ερώτημα, που τέθηκε σε προηγούμενη συνεδρία, και αφορούσε στο κατά πόσο άτομα, τα οποία μπορεί να μην έχουν οι ίδιοι ένα εσωτερικό έλεγχο στο επίπεδο της εργασίας τους, δηλαδή να θέλουν να κλέβουν από τις ώρες τους και να μπαίνουν ενδεχομένως σε μια εξουθένωση, κατά πόσο θα μπορούσε αυτό να ρυθμιστεί σε αυτό το νομοσχέδιο. 

Σύμφωνα με την κ. Βύζακου έχουν μελετηθεί όλες οι ρήτρες του νομοσχεδίου, με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας να θεωρούν ότι αυτό το κομμάτι καλύπτεται μέσα από το εν λόγω νομοσχέδιο. 

Σημαντικό κενό έχει καταγραφεί από όλους τους εκπροσώπους οργανώσεων για το γεγονός ότι απουσιάζει οποιαδήποτε ρύθμιση στο εν λόγω νομοσχέδιο, για τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται προτάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν και τον δημόσιο τομέα, ενώ στην επόμενη συνεδρία έχει κληθεί και εκπρόσωπος από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, ΠΟΑΣΟ και Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ τάχθηκαν υπέρ του νομοσχέδιου, ενώ τόνισαν στην πλειονότητά τους ότι η ρύθμιση θα πρέπει να εφαρμόζεται και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Από την πλευρά του οι εργοδοτικές οργανώσει ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ εισηγήθηκαν προτού προχωρήσει η Βουλή στην ψήφιση της νομοθεσία να αναμένουν να δουν το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία θα ψηφιστεί στις 10 Ιουλίου. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Αντρέας Καυκαλιάς, ξεκαθάρισε ότι η απουσία ρύθμισης στο εν λόγω νομοσχέδιο για τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα «δεν πρέπει να αποτελέσει λόγο να μην προχωρήσουμε να συζητήσουμε το νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί ενώπιον μας, έστω και αν δεν περιλαμβάνει πρόνοιες ρύθμισης για το δημόσιο τομέα». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλάς, ανέφερε ότι ο «στόχος πρέπει να είναι ισορροπημένες ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση ούτε από πλευράς των εργοδοτών, ούτε από πλευράς εργαζομένων», για να προσθέσει πως «απώτερος στόχος πρέπει να είναι να επεκταθεί ο θεσμός και να αξιοποιηθεί αυτή η σύγχρονη μορφή απασχόλησης προς όφελος και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, άρα να είναι προς όφελος ολόκληρης της οικονομίας». 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Αντρέας Αποστόλου, είπε πως έχει ζητηθεί από τα μέλη της Επιτροπής να ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι θα αποζημιώνονται από τον εργοδότη για το κόστος της τηλεργασίας, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να διασαφηνιστούν οι όροι και τρόπος αποσύνδεσης. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, είπε πως πρόκειται για ένα νέο μοντέλο, το οποίο η Βουλή προσπαθεί να ρυθμίσει νομοθετικά, υπενθυμίζοντας το μοντέλο αυτό έχει βοηθήσει και την Κύπρο, αλλά και άλλα κράτη την περίοδο της πανδημίας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν στο βαθμό που μπορούσαν τις εργασίες τους. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: «Χωρίς εκπτώσεις» η ρύθμιση τηλεργασίας 

Stockwatch: Ανοίγει η συζήτηση για ρύθμιση τηλεργασίας 

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτωμένους τους) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και Εξαρτώμενούς τους) Κανονισμών του 1987 έως 1991 λόγω της κατάργηση του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους Υπαλλήλους και Εξαρτώμενους της ΑνΑΔ.   

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί προνοιών των πιο πάνω κανονισμών οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας. 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023   

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η επέκταση του Καταλόγου Οριακών Τιμών Επαγγελματικής Έκθεσης για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες.    

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί προνοιών των πιο πάνω κανονισμών οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης