Επιτροπή Ενέργειας: Διορισμός μέλους Αρχής Παιγνίων, εκκαθάριση εταιριών και ΑΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/06/2023, εξέτασε την επιστολή του Υφυπουργού Τουρισμού, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2023, αναφορικά με τον διορισμό μέλους της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Πράσινο Βουλής για Π. Χουρίδη στην Αρχή Εποπτείας Καζίνο 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διόρθωση διαδικαστικών και πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε σχέση με θέματα εκκαθάρισης εταιρειών. 

Ειδικότερα με την πρόταση νόμου προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης από Δικαστήριο, το Δικαστήριο θα δύναται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου να διορίζει ταυτόχρονα σύμβουλο αφερεγγυότητας ως εκκαθαριστή αντί να διορίζεται αυτόματα ο επίσημος παραλήπτης ως εκκαθαριστής. Λόγω του φόρτου εργασίας στο Τμήμα του Επίσημου Παραλήπτη, όταν είναι επιθυμητό να διοριστεί μεταγενέστερα ως εκκαθαριστής σύμβουλος αφερεγγυότητας σε αντικατάσταση του επίσημου παραλήπτη, η σχετική διαδικασία καθυστερεί. 

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκκαθαριστής δεν είναι ο επίσημος παραλήπτης, η δήλωση ως προς τις υποθέσεις της εταιρείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 224 του βασικού νόμου, θα υποβάλλεται όχι μόνο στον επίσημο παραλήπτη αλλά και στον εκκαθαριστή. 

(γ) Παρέχεται δυνατότητα να διοριστεί σύμβουλος αφερεγγυότητας ως εκκαθαριστής κατά την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης από το Δικαστήριο, αντί της υφιστάμενης διάταξης η οποία προβλέπει ότι όταν εκδίδεται τέτοιο διάταγμα, ο επίσημος παραλήπτης διορίζεται ως εκκαθαριστής και για να διοριστεί σύμβουλος αφερεγγυότητας ως εκκαθαριστής πρέπει να ακολουθήσει άλλη διαδικασία. 

(δ) Επιβάλλεται υποχρέωση καταβολής στον επίσημο παραλήπτη τέλους ύψους €500 πριν την καταχώριση αίτησης για εκκαθάριση εταιρείας.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:  

Stockwatch: Αλλαγές στο πλαίσιο εκκαθάρισης εταιρειών 

Τέλος, η Επιτροπή συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο. 

Αντιδράσεις στη Βουλή για σύστημα τηλεχειρισμού (ripple control) σε φωτοβολταϊκά 

Στα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την τοποθέτηση συστήματος τηλεχειρισμού (ripple control) στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μετά από σχετική απόφαση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, εστίασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, εξετάζοντας την αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα συνεδριάσει ξανά για το θέμα σε ένα μήνα, στην παρουσία των πολιτικών προϊσταμένων για να εξακριβωθεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σχετικά με αυτό το θέμα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι «παρατηρούμε μια κατάσταση πραγμάτων, κατά την οποία λείπει ο συνολικός σχεδιασμός και η συνολική στρατηγική». Πρόσθεσε, ακόμα, ότι παρατηρούνται «ασάφειες, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη ενημέρωση των συντελεστών του τομέα, με αποτέλεσμα ενώ υπάρχουν ουρές ενδιαφερομένων επενδυτών στη συνέχεα να έχουμε μηδενική πρόοδο, σε σχέση με την αποθήκευση ενέργειας, σε σχέση με τη διόρθωση του δικτύου και σε σχέση με την παραγωγή υδρογόνου».  

«Δυστυχώς είναι μια κατάσταση, που οδηγεί πλέον σε αδιέξοδο», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη, λέγοντας ότι «αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει δεν μπορεί το σύστημα να παραλαμβάνει τη δική τους παραγωγή». «Τους ξεγελάσαμε, ενώ τους είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε τις ΑΠΕ, χρειαζόμαστε τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά και ερχόμαστε και τους λέμε ότι θα παραλαμβάνουμε το μισό της παραγωγής σας. Άκρως αδικαιολόγητο», είπε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ανέφερε στις δηλώσεις του «ότι σήμερα απλά πληρώνουμε το λογαριασμό», προσθέτοντας ότι «εδώ και πολλά χρόνια φωνάζουμε ότι έπρεπε να είχαν γίνει πολλά πράγματα που δεν έγιναν». Επεσήμανε την έλλειψη ενός κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, σε συνδυασμός και με το ζήτημα παραγωγής και χρήσης υδρογόνου και πάλι για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Έθιξε, επίσης, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με άλλες χώρες, έτσι ώστε να μην είμαστε ένα μικρό και απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα, καθώς και την ανάγκη αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και αλλαγής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ανέφερε, ακόμα, την καθυστέρηση στο άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, που έπρεπε  να ανοίξει από το 2014, όπως είπε. 

«Πρέπει να σας αναφέρω ότι από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλη του 2023, μέσα σε 4 μήνες, είχαμε περικοπές 10.000 μεγαβατόρων», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «πρόκειται ουσιαστικά για ηλεκτρική ενέργεια που έχει χαθεί γιατί δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε». 

Όσον αφορά στο σύστημα τηλεχειρισμού (ripple control), εξήγησε ότι «το πρόβλημα αυτό προκύπτει ουσιαστικά την περίοδο Οκτωβρίου – Απριλίου λόγω μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και λόγω του γεγονότος ότι το ποσοστό παραγωγής ηλιακής ενέργειας από ΑΠΕ σε σχέση με τη συνολική παραγωγή είναι αυξημένο». «Τώρα η ΑΗΚ, ενώ υπάρχει το σύστημα αυτό όσον αφορά τα μεγάλα συστήματα παραγωγής ΑΠΕ, θέλει να το επεκτείνει και στους οικιακούς καταναλωτές», σημείωσε ο κ. Κώστα, αναφέροντας ότι οι αντιδράσεις στην Επιτροπή ήταν πάρα πολύ έντονες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

«Έγιναν αναφορές σε  άλλες πιο σύγχρονες μεθόδους που υπάρχουν σε άλλες χώρες, καθώς και σε τρόπο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να μη χάνεται η ενέργεια, ζητήθηκε μια λογική περίοδος προσαρμογής λόγω βασικά του γεγονότος ότι αρκετές οικοδομές είναι σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης. Έγιναν επίσης εισηγήσεις, όπως για παράδειγμα να δοθούν κίνητρα σε οικιακούς καταναλωτές ‘ή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση ΑΠΕ και επένδυση σε μονάδες αποθήκευσης», είπε ο Βουλευτής. «Πολλά έπρεπε να κάνει αυτή η Πολιτεία εδώ και χρόνια για να βοηθήσει τον καταναλωτή, δυστυχώς τίποτε δεν έχει γίνει και επαναλαμβάνω ότι τελικά τον λογαριασμό τον πληρώνει ο πολίτης», κατέληξε. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, έκανε λόγο για «αλλοπρόσαλλες προσεγγίσεις και σχεδιασμούς», αναφέροντας ότι «από τη μια παροτρύνουμε τους πολίτες να εγκαταστήσουν οικιακά φωτοβολταϊκά για μείωση της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού τους και από την άλλη θέτουμε συστήματα τηλεχειρισμού γνωστά ως ripple control, επικαλούμενοι την ασφάλεια και τη σταθερότητα του δικτύου για να μπορούν οι αρμόδιοι να προβαίνουν ουσιαστικά σε περικοπές και των οικιακών συστημάτων». 

Σημείωσε, ακόμα, ότι η εγκατάσταση του λεγόμενου ripple control και διακοπτών ασφαλείας για όλα πλέον τα φωτοβολταϊκά συστήματα Net-metering σημαίνει επιπρόσθετα έξοδα στον καταναλωτή, για οικίες που κτιστήκαν πριν από 15-20 χρόνια τουλάχιστον. 

«Πρέπει, αντί οι αρμόδιοι να είναι τιμωρητικοί με τους πολίτες, να γίνουν βοηθητικοί, με πλάνο και σχεδιασμό και όχι να γνωρίζουμε τα όρια και τους περιορισμούς από το 2017 και σήμερα να παραμένουμε απλά θεατές επειδή δεν κάναμε σχεδόν τίποτα εδώ και 6 χρόνια», πρόσθεσε. 

«Εξ ου και τονίσαμε ως ΔΗΠΑ – Συνεργασία, εδώ και 2 χρόνια ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε ως κράτος σε ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πρώτη φάση και σε μικρότερα συστήματα αποθήκευσης για τα νέα και τα υφιστάμενα μεγάλα έργα των ΑΠΕ – ένα ανά όμιλο, χωρίς σκοπιμότητες», ανέφερε ο κ. Γιακουμή. 

«Επικροτούμε και χαιρετίζουμε τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Ενέργειας για τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας υπό τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου – που έπρεπε να ξεκινήσει πριν δέκα χρόνια – ως εθνικό έργο υποδομής και δημοσίου συμφέροντος για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του δικτύου αλλά και την ετοιμότητα μας για περαιτέρω εισδοχή των συστημάτων από ΑΠΕ χωρίς περικοπές στην παραγωγή τους», κατέληξε. 

Αναπτυξιακές εταιρείες 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιρειών, οι προοπτικές που προσφέρονται και οι δυνατότητες που διαθέτουν, καθώς και πιθανόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τρόποι επίλυσής τους.  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω