Έγκριση δημιουργίας πλατφόρμας δημόσιων διαβουλεύσεων «e-consultations»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Στις 4 Ιανουαρίου 2024, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία της πλατφόρμας δημόσιων διαβουλεύσεων «e-consultations» καθώς και του ρυθμιστικού πλαισίου που τη διέπουν. 

O Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής: «Αυτή η πλατφόρμα δημόσιων διαβουλεύσεων είναι το ενιαίο σημείο διεξαγωγής όλων των δημόσιων διαβουλεύσεων που διενεργεί ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας είναι ένα μέτρο βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο συμβάλει στη βελτίωση του κράτους δικαίου και στην πλήρη διαφάνεια, καθώς επίσης και στη μεγαλύτερη συμμετοχικότητα στα καθημερινά θέματα, όπως νομοσχέδια και οποιαδήποτε άλλα σχέδια δράσης ετοιμάζουν τα Υπουργεία. Για τον σκοπό αυτόν έχει καταρτιστεί και συγκεκριμένος οδηγός».

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η πλατφόρμα δημόσιων διαβουλεύσεων είναι έτοιμη και ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί που θα τη διαχειρίζονται έχουν καταρτιστεί. Επισήμανε δε ότι η πλατφόρμα θα συμβάλει στη συμμετοχικότητα και σε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα νομοσχέδια και τα σχέδια δράσης που καταρτίζονται και υλοποιούνται από την Κυβέρνηση και τα διάφορα υπουργεία.

Δημόσιες διαβουλεύσεις στην Κύπρο

Στα μέσα του 2022 ξεκίνησε μία ευρύτερη προσπάθεια προώθησης της συζήτησης για βελτίωση της διαδικασίας των δημοσίων διαβουλεύσεων. Ειδοκότερα, στις 13/04/2022, η Επιτροπή Θεσμών άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη υιοθέτησης μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης ως αποτελεσματικό μέσο διακυβέρνησης, συμμετοχικής δημοκρατίας και διαφάνειας στη βάση καλών πρακτικών που προκύπτουν και από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Ακόμη, στις 15/04/2022, το Γραφείο Επίτροπου του Πολίτη, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό οργανισμό Oxygono και τo διεθνές κέντρο έρευνας και ανάπτυξης Center for Social Innovation – CSI, διοργάνωσε Εργαστήρια Ιδεών με θέμα τη βελτίωση των Δημόσιων Διαβουλεύσεων.

Επιπρόσθετα, στις 30/11/2022, η Επιτροπή Νομικών εξέτασε σχετική πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2022» σκοπός της οποίας είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων νομοσχεδίων, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων, με σκοπό να διασφαλιστούν  η αποτελεσματικότητα του δημόσιου διαλόγου και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων συνόλων ή ατόμων στη διαδικασία.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, η κ. Γεωργία Χριστοφίδου, εκ μέρους  της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι ήδη έχει ετοιμαστεί μια πλατφόρμα (e-consultation) στην οποία θα αναρτώνται όλες οι δημόσιες διαβουλεύσεις που θα διοργανώνονται από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Σημείωσε ότι θα υπάρχουν όλες μαζεμένες οι δημόσιες διαβουλεύσεις και παράλληλα θα προσφέρεται η δυνατότητα ειδοποίησης για ενημέρωση των τρεχουσών δημόσιων διαβουλεύσεων.

Στις 07/06/2023, η Επιτροπή Νομικών επανεξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου και στη διάρκεια της συνεδρίας παρουσιάστηκε η πλατφόρμα e-consultation στους Βουλευτές/Βουλεύτριες. Όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί εισηγήσεις στη βάση του αναθεωρημένου οδηγού δημόσιας διαβούλευσης που είχε ετοιμαστεί από τον τέως Επίτροπο του Πολίτη Παναγιώτη Σεντώνα και αν όλα πάνε καλά, σε 2 μήνες θα είναι διαθέσιμη προς χρήση.

Στις 12/10/2023 και την 01/12/2023, η Επιτροπή Νομικών επανεξέτασε τη σχετική πρόταση νόμου, συζήτησε επι μέρους ζητήματα και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο όπως την προωθήσει σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος για ψήφιση. 

Στις 04/01/2024, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία της πλατφόρμας δημόσιων διαβουλεύσεων «e-consultations» καθώς και του ρυθμιστικού πλαισίου που τη διέπουν. O Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής: «Αυτή η πλατφόρμα δημόσιων διαβουλεύσεων είναι το ενιαίο σημείο διεξαγωγής όλων των δημόσιων διαβουλεύσεων που διενεργεί ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας είναι ένα μέτρο βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο συμβάλει στη βελτίωση του κράτους δικαίου και στην πλήρη διαφάνεια, καθώς επίσης και στη μεγαλύτερη συμμετοχικότητα στα καθημερινά θέματα, όπως νομοσχέδια και οποιαδήποτε άλλα σχέδια δράσης ετοιμάζουν τα Υπουργεία. Για τον σκοπό αυτόν έχει καταρτιστεί και συγκεκριμένος οδηγός».

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η πλατφόρμα δημόσιων διαβουλεύσεων είναι έτοιμη και ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί που θα τη διαχειρίζονται έχουν καταρτιστεί. Επισήμανε δε ότι η πλατφόρμα θα συμβάλει στη συμμετοχικότητα και σε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα νομοσχέδια και τα σχέδια δράσης που καταρτίζονται και υλοποιούνται από την Κυβέρνηση και τα διάφορα υπουργεία.

Στο παρόν στάδιο αναμένεται η δημοσίευση αναθεωρημένου οδηγού δημόσιων διαβουλεύσεων, η ολιστική εφαρμογή της πλατφόρμας e-consultation και η επανεξέταση της σχετικής πρόταση νόμου.

Σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας των δημόσιων διαβουλεύσεων, το Oxygen for Democracy συμμετείχε σε ειδική συμβουλευτική επιτροπή του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη, όπου κατέθεσε σχετικές εισηγήσεις και σχόλια, ενώ στο πλαίσιο της συζήτησης της σχετικής πρότασης νόμου, αποστείλαμε εισηγήσεις στην Επιτροπή Νομικών. 

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στον τομέα λήψης αποφάσεων αφού προωθούν έμπρακτα και αποτελεσματικά τα ιδανικά της διαφάνειας, της συνεργασίας και της συμμετοχής. Ταυτόχρονα, το δικαίωμα διαβούλευσης δύναται να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στη διαφθορά. Ως εκ τούτου, η ορθή αναθεώρηση του υφιστάμενου οδηγού δημόσιων διαβουλεύσεων, η έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας και η νομοθετική ρύθμιση των δημόσιων διαβουλεύσεων είναι μείζονος σημασίας.

Nomoplatform-ΓΤΠ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα