Επιτροπή Νομικών: Σε 2 μήνες διαθέσιμο το e-consultation, ρητά ως αδίκημα παρενόχληση στο δημόσιο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων νομοσχεδίων, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων, με σκοπό να διασφαλιστούν  η αποτελεσματικότητα του δημόσιου διαλόγου και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων συνόλων ή ατόμων στη διαδικασία. 

Σε 2 μήνες διαθέσιμη προς χρήση η πλατφόρμα e-consultation  

Παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπή Νομικών η πλατφόρμα e-consultation, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις αναφορικά με τον σχεδιασμό εθνικών πολιτικών και ετοιμασίας νομοσχεδίων και να καταθέτουν εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα αναφορικά με επιμέρους διατάξεις των δύο.  

Στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί εισηγήσεις στη βάση του αναθεωρημένου οδηγού δημόσιας διαβούλευσης που είχε ετοιμαστεί από τον τέως Επίτροπο του Πολίτη Παναγιώτη Σεντώνα και αν όλα πάνε καλά, σε 2 μήνες θα είναι διαθέσιμη προς χρήση. 

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας, η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε ότι κάλεσαν το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, να κάνει την παρουσίαση της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση», που στόχο έχει τη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων μερών με τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης νομοθεσίας μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, στη βάση πάντα των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας. 

«Είναι κάτι που βοηθά την εμπλοκή των πολιτών στην ετοιμασία νομοθεσίας και στρατηγικών. Είναι μια «η-Διαβούλευση» που βλέπει όλες τις διαβουλεύσεις που σχετίζονται με όλα αυτά που ετοιμάζει η εκτελεστική εξουσία, σε μια πιο απλοποιημένη μορφή και μειώνει βεβαίως το χρόνο που χρειάζεται για να ετοιμαστούν όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε», κατέληξε. 

Στη διάρκεια της συζήτησης εντός της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, αφού χαιρέτησε την πρωτοβουλία, έθιξε το ζήτημα της εποπτείας των δημόσιων διαβουλεύσεων καθώς και τυχόν προβλημάτων με προσωπικά δεδομένα των χρηστών της πλατφόρμας.  

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Γεωργία Χριστοφίδου, αφού παρουσίασε την πλατφόρμα στους Βουλευτές και τους εμπλεκόμενους φορείς, επεσήμανε πως έχουν ενσωματώσει εισηγήσεις στη βάση του αναθεωρημένου οδηγού δημόσιας διαβούλευσης που είχε ετοιμαστεί από τον τέως Επίτροπο του Πολίτη Παναγιώτη Σεντώνα και ανέφερε πως αν όλα πάνε καλά, σε 2 μήνες η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη προς χρήση. 

Η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας Χριστιάνα Ξενοφώντος, έθιξε την ανάγκη διαδραστικότητας της πλατφόρμας, την άμεση αποστολή ειδοποιήσεων για δημόσιες διαβουλεύσεις που αφορούν τον χρήστη, καθώς και τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής για τα κινητά.  

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Χριστίνα Γιανναπή και Αντρέας Κυπριανίδης, τόνισαν το ζήτημα της συμπερίληψης και υπογράμμισαν την ανάγκη προσβασιμότητας στην πλατφόρμα από όλους τους δυνητικούς χρήστες.  

Ο εκπρόσωπος του μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxygono Γιώργος Ησαΐα, επεσήμανε πως η νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας των δημοσίων διαβουλεύσεων πρέπει να προχωρήσει άμεσα, στην υφιστάμενη πρόταση νόμου θα πρέπει να προστεθούν ρητές αναφορές ως προς την χρήση της πλατφόρμας e-consultation, καθώς και να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής άρθρων που να προνοούν την εγκαθίδρυση Επιτρόπου Δημόσιων Διαβουλεύσεων, τα καθήκοντα του οποίου να ασκούνται είτε από την Επίτροπο Νομοθεσίας ή τον Επίτροπο του Πολίτη ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα, με σκοπό την εποπτεία της νομοθεσίας και την επιβολή διοικητικών προστίμων.  

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η διευκρίνιση ότι μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, περιλαμβάνεται η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση λόγω φύλου. 

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Φωτεινή Τσιρίδου, σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας είπε ότι είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν με ποιο τρόπο θα δώσουν καλύτερα το μήνυμα ότι μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, περιλαμβάνεται η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση. 

«Συζητήσαμε τρόπους, νομοθετικές ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν να δώσουμε καλύτερα το μήνυμα, ότι ναι αυτά τα δύο αδικήματα ενέχουν ηθική αισχρότητα και να τους δώσουμε τη διάσταση που πρέπει έτσι ώστε να δώσουμε τα αναγκαία μηνύματα προς την κοινωνία, ότι δεν πρόκειται αυτά να γίνονται αποδεκτά στους χώρους εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία», πρόσθεσε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, σε δηλώσεις του είπε ότι το ΑΚΕΛ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εκτελεστική εξουσία με τροποποίηση του περί δημόσιας υπηρεσίας νόμου θέλει να εντάξει ρητά τη σεξουαλική παρενόχληση στα πειθαρχικά αδικήματα. 

«Σε μια εποχή που η σεξουαλική παρενόχληση και ακόμα χειρότερα η κακοποίηση λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις, σε μια περίοδο που η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτά τα ζητήματα πρέπει να κορυφωθεί, εκτιμούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ορατότητα και φωνή σε αυτές τις καταδικαστέες μορφές συμπεριφορών και στη δημόσια υπηρεσία. Για αυτό στη σημερινή συνεδρίαση καταθέσαμε εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση και εμπλουτισμό της τροποποιητικής νομοθεσίας και πρόθεση μας είναι ασφαλώς να την υπερψηφίσουμε», σημείωσε. 

Την ίδια ώρα, συνέχισε ο κ. Δαμιανού, θέλουν να εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι ψηφίζουν πολύ σημαντικές νομοθεσίες πλην όμως αυτές οι νομοθεσίες πολύ σπάνια εφαρμόζονται και ακόμα πιο σπάνια κάποιοι διώκονται και τιμωρούνται από τα δικαστήρια. 

«Για αυτό μαζί με τους νόμους είναι καλά οι αρμόδιες αρχές, οι διωκτικές αρχές να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο. Έχουμε σοβαρότατα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης πλέον, που καταγράφονται και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν λέμε και κομπάζουμε για το Κίνημα #MeToo πρέπει να το λέμε και να το εννοούμε. Αυτά τα πράγματα είναι καταδικαστέα από οποιονδήποτε κι αν προέρχονται ιδιαίτερα όταν υπάρχει σχέση επιρροής ή εξουσίας εις βάρος των θυμάτων», κατέληξε. 

Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό Κάλυψη Αστυνομικοί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου θεραπεύεται το κενό που είχε παρατηρηθεί, σε σχέση με την απόφαση για εξουσιοδότηση, επικύρωση της εξουσιοδότησης ή για τερματισμό της, για δραστηριοποίηση υπό κάλυψη αστυνομικού, μέλους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας (Υ.Ε.Ε.Α), σε επιχείρηση που διεξάγεται από την Υπηρεσία, και στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα κάτω των 21 ετών. 

Η επιχειρησιακή υπαγωγή της Υ.Ε.Ε.Α. στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Ν.3(I)/2018, και όχι στον Αρχηγό Αστυνομίας, καθιστά αναγκαία τη λήψη τέτοιας απόφασης από τον Γενικό Εισαγγελέα ή τον Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα να εποπτεύει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και την άσκηση των εξουσιών του Αρχηγού Αστυνομίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του βασικού νόμου, από τον Γενικό Εισαγγελέα ή τον Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Σε ανακοίνωσή του, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Νομικών παρέθεσε τους προβληματισμούς τους, για τη συγκεκριμένη σκοπιμότητα. 

«Εδώ και 5 χρόνια κάποιοι αποδέχθηκαν τον αντισυνταγματικό Νόμο των Αδιάφθορων, ο οποίος τους δίνει εξουσία χωρίς δικαστικά διατάγματα να κατάσχουν περιουσίες Αστυνομικών χωρίς στοιχειοθέτηση, να ελέγχουν τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο με εύλογη υποψία, να υποβάλει σε άλκοτεστ και νάρκοτεστ, εν ώρα καθήκοντος σε Αστυνομικούς», αναφέρει. 

Σύμφωνα με τον Κλάδο «ούτε σε ύποπτους και συλληφθέντες για φόνους και κιλά ναρκωτικών δεν υπάρχουν τέτοιες εξουσίες από την Αστυνομία, αλλά για τα Σώματα Ασφαλείας όλες οι αντισυνταγματικές νομοθετήσεις γίνονται». 

Στο υπόμνημα του ο Κλάδος αναφέρει ότι πριν την θέσπιση του εν λόγω Νόμου, οι υπό κάλυψη αστυνομικοί ενεργούσαν στη βάση των αρχών της απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση «Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ν. Οδυσσέα Κανάρη (2005) 2 Α.Α.Δ. 105». 

Σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές, αναφέρει, που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία για διάπραξη αδικήματος, να κριθεί από αξιωματικό ότι με σκοπό την σύλληψη του δράστη θα διεισδύσει υπό κάλυψη αστυνομικός, ο οποίος θα επιβλέπεται από ανώτερο και ο υπό κάλυψη αστυνομικός δεν θα πρέπει να δελεάσει / παρακινήσει τον ύποπτο δράστη, αλλά να του παρέχει μια γνήσια ευκαιρία για να επαναλάβει το αδίκημα. 

«Με τη θέσπιση του εν λόγω Νόμου, η ευχέρεια που παρέχετο σε αστυνομικούς της ΥΚΑΝ, του ΟΠΕ κ.ο.κ. να δράσουν άμεσα, έχει απολήξει σε γραφειοκρατία, σε τήρηση προϋποθέσεων και σε κατοχή διπλωμάτων από σεμινάρια, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν όλοι οι αστυνομικοί να ενεργούν υπό κάλυψη και θα πρέπει να ενεργούν μόνο κατόπιν άδειας από υψηλόβαθμά μέλη της Αστυνομίας. Συνεπώς θεωρούμε αχρείαστο τον εν λόγω Νόμο, απλή παράλειψη του οποίου ενδεχομένως να οδηγήσει σε αθώωση κατηγορουμένων», συμπληρώνει. 

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο εν λόγω Νόμος προνοεί διείσδυση υπό κάλυψη μέλους (άρθρο 3), μόνο όσο αφορά κακούργημα (δηλαδή δεν καλύπτει παράνομη ιδιωτική απασχόληση μελών της Αστυνομίας, αποδοχή ή συμμετοχή σε παράνομο ιπποδρομιακό στοίχημα, αποδοχή ή συμμετοχή σε στοίχημα Κλάσης Α΄από μη αδειούχο υποστατικό ή μη εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, αποζείν από κέρδη πορνείας κλπ). 

Όσο αφορά τα μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (Αδιάφθορους), ο Κλάδος αναφέρει ότι «φαίνεται να μην καλύπτονται να δρουν υπό κάλυψη» και ότι «όλες οι υποθέσεις που ενεπλάκησαν μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν πρόβλημα στην απόδειξη». 

Τονίζει δε ότι «και μετά την τροποποίηση που γίνεται εισήγηση να γίνει δεν επιτρέπεται να δρουν υπό κάλυψη για πειθαρχικές υποθέσεις εναντίον Αστυνομικών». 

«Εντούτοις παρά τη διαφωνία μας με την ύπαρξη του εν λόγω νόμου, παρατηρούμε ότι σε σχέση με το υφιστάμενο άρθρο 3(4) δεν υπάρχει λόγος για διαφοροποίηση σε σχέση με τήρηση προϋποθέσεων για άτομα κάτω των 21, αλλά θα έπρεπε το εν λόγω άρθρο να αναφέρεται σε περιπτώσεις ανηλίκων (κάτω των 18 ετών). Είναι απορίας άξιο, γιατί να δοθούν και αυτές οι εξουσίες στον Γενικό Εισαγγελέα, μετά από 5 χρόνια που υφίσταται ο συγκεκριμένος νόμος», αναφέρει. 

Τέλος, κακίζει συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου, οι οποίες όπως αναφέρει «περιορίζονται καταφανώς τα δικαιώματα των μελών της Αστυνομίας, ως πολιτών της Δημοκρατίας, τα οποία κατοχυρώνονται από το Μέρος ΙΙ του Συντάγματος». 

Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά αναλογία των προνοιών που περιλήφθηκαν στη νομοθεσία για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. 

Η  Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει την εν λόγω πρόταση νόμου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμου, ώστε να ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η τροποποίηση που επέφερε η «Οδηγία (ΕΕ) 2022/228 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41 (ΕΕ), όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023  

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση των πιο πάνω νομοθεσιών με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

Σημειώνεται ότι το τρίτο νομοσχέδιο αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία έπειτα από επιστολή ημερομηνίας 07/06/2023 καθότι οι πρόνοιές του έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή στο πλαίσιο άλλης τροποποίησης τη βασικής νομοθεσίας η οποία έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

Συναφώς, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τα εν λόγω νομοσχέδια στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου, για εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2022/211/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

Επιπρόσθετα, η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την εξέταση κανονισμών που αφορούν σχέδια υπηρεσίας, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας – Θέση Βοηθού Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τα πιο πάνω σχέδια νόμου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων