Εφαρμογή προτύπου στην παραγωγή γιαουρτιού, τον Ιανουάριο η συζήτηση για εργαζομένους από τρίτες χώρες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/11/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Εφαρμογή προτύπου στην παραγωγή γιαουρτιού  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη εφαρμογής προτύπου στην παραγωγή γιαουρτιού και τα οφέλη που αυτό θα έχει στην κτηνοτροφία και στην οικονομία του τόπου ευρύτερα.  

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Γιαννάκης Γαβριήλ, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι τα Υπουργεία Γεωργίας και Εμπορίου μαζί με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την κατοχύρωση του γιαουρτιού ως προτύπου, συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι τυροκόμοι επικαλούνται αυξημένα κόστη. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να διαβουλευθούν μεταξύ τους και να δουν αν είναι εφικτή η δημιουργία του προτύπου. «Δεν είναι θέμα νομοθεσίας, αλλά θέμα διαβούλευσης η δημιουργία προτύπου, το οποίο κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει, αλλά είναι καλό να υπάρχει για να ξέρει ο καθένας τι τρώει», κατέληξε. 

Προβλήματα εξεύρεσης εργατών για απασχόληση σε γεωργικές εργασίες  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών για απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου που παρατηρείται εργάτες που απασχολούνται σε γεωργούς-εργοδότες να εγκαταλείπουν την εργασία τους. 

Τον Ιανουάριο η συζήτηση στη Βουλή για εργαζομένους από τρίτες χώρες σε γεωργία 

Τον Ιανουάριο του 2024 θα συνεχιστεί η συζήτηση για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. 

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Γιαννάκης Γαβριήλ, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, υπογράμμισε ότι «η εκτελεστική εξουσία δεν έκανε τίποτα από την προηγούμενη συζήτηση του θέματος, η οποία έγινε στις 22 Φεβρουαρίου 2022. Στο θέμα, όπως εξήγησε, εμπλέκονται 4 Υπουργεία (Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Εσωτερικών).  

Ο κ. Γαβριήλ επεσήμανε ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τους εμπλεκομένους (αγροτικές οργανώσεις, εταιρείες εξεύρεσης εργατικού προσωπικού, Αστυνομία). «Είχε αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά δεν έγινε τίποτα», πρόσθεσε. «Θα υπάρξει συνεδρία της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2024, όπου θέλουμε να ακούσουμε εισηγήσεις για την επίλυση του θέματος», ανέφερε. 

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας είπε ότι στη συνεδρία της Επιτροπής ότι δεν ακούστηκε καμία εισήγηση από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, προσθέτοντας ότι από τους λοιπούς εμπλεκόμενους ακούστηκαν εισηγήσεις. «Ζητήσαμε από το Υπουργείο Γεωργίας που θα συντονίσει την προσπάθεια να τους φέρει όλους στο τραπέζι για να υποβάλουν εισηγήσεις», κατέληξε. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μετονομασία της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, δεδομένου του ότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας αυτής τα τελευταία χρόνια αφορά τη λατομική βιομηχανία.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Οι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήματα Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου από ιδιώτες ελεγκτές και όχι από την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή, διάθεση και κυκλοφορία των αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων για σχετικές παραβάσεις. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω