Ο περί Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή, διάθεση και κυκλοφορία των αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων για σχετικές παραβάσεις. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αμπελοοινικά προϊόντα, Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

27 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα