ΕΕΕ σε άτομα με αναπηρία ασχέτως επικαρπίας και εισόδημα συζύγου, προς ψήφιση το νομοσχέδιο για ορθοστασία εργαζομένων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου ώστε άτομο με αναπηρία του οποίου πιστοποιείται η αναπηρία του από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και καθίσταται δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το δικαίωμα του αυτού να μην εξαρτάται από τα εισοδήματα του/της συζύγου του ή άλλου μέλους της οικογενειακής μονάδας.  

(β) η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου που η εν λόγω εγγραφή έλαβε χώρα, να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να κατέχει πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογενειακής του μονάδας, για να είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και  

(γ) η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να μην διακόπτεται η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν εγγεγραμμένη επ’ ονόματι τους την κατοικία συγγενών τους, κυρίως γονέων, η οποία δεν ξεπερνά τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα και την οποία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο επειδή η εν λόγω περιουσία είναι υποκείμενη σε δικαίωμα επικαρπίας εφ’ όρου ζωής.) (Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται. 

ΕΕΕ σε άτομα με αναπηρία ασχέτως επικαρπίας και εισόδημα συζύγου, συζητά η Επ. Εργασίας 

Το δικαίωμα ατόμου με αναπηρία, του οποίου πιστοποιείται η αναπηρία του από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για λήψη Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, να μην εξαρτάται από τα εισοδήματα του/της συζύγου του ή άλλου μέλους της οικογενειακής μονάδας, καθώς και το πρόβλημα κατά το οποίο ανάπηροι των οποίων οι γονείς ή άλλα συγγενικά πρόσωπα μεταβίβαζαν, είτε σε αυτούς είτε στα παιδιά τους, οικίες με επικαρπία και επειδή λογιζόταν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα στα κριτήρια των επιδομάτων, τα επιδόματα αυτά αποκόπτονταν, συζητήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. 

Συγκεκριμένα, με την πρόταση νόμου των βουλευτών της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη και Μαρίνου Μουσιούττα, σκοπείται τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου, που η εν λόγω εγγραφή έλαβε χώρα, να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας, που δύναται να κατέχει πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογενειακής του μονάδας, για να είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως «με αυτήν την πρόταση νόμου θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, κατά το οποίο ανάπηροι των οποίων οι γονείς ή άλλα συγγενικά πρόσωπα μεταβίβαζαν, είτε σε αυτούς είτε στα παιδιά τους, οικίες με επικαρπία, επειδή λογιζόταν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα στα κριτήρια των επιδομάτων, τα επιδόματα αυτά αποκόπτονταν». 

Πρόσθεσε ότι «με την πρόταση νόμου που κατατέθηκε πέρσι και τη σχετική διαβούλευση που κάναμε με το Υφυπουργείο Πρόνοιας, το Υπουργείο Εργασίας αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση αντιλήφθηκε σωστά το πρόβλημα και διαμορφώθηκε σχετικό νομοσχέδιο από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, το οποίο πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατέθηκε στη Βουλή και σήμερα συζητήθηκε όπως ανέφερα στην αρμόδια επιτροπή Εργασίας». 

«Αυτό το νομοσχέδιο επιλύει ένα σοβαρότατο πρόβλημα των αναπήρων, όπου δεν θα λογίζεται η μεταβίβαση οικίας με επικαρπία στα οικογενειακά εισοδήματα και το αναπηρικό τους επίδομα δεν θα αποκόπτεται», είπε. 

Πρόσθεσε ότι «με την θετική γνωμάτευση της Εισαγγελίας, την οποία ξανά δημόσια να ευχαριστήσω για την αμεσότητα των γνωματεύσεων, θα προστεθεί στο νομοσχέδιο και η αναδρομικότητα κατ’ εξαίρεση, ούτως ώστε σε όσους έχει αποκοπεί το αναπηρικό επίδομα λόγω της επικαρπίας να επανέλθει αμέσως χωρίς νέα αίτηση, κάτι το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό επίτευγμα». 

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αφορά πρόταση νόμου του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ανδρέα Αποστόλου, αναφορικά με το δικαίωμα ατόμου με αναπηρία του οποίου πιστοποιείται η αναπηρία του από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για λήψη ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, να μην εξαρτάται από τα εισοδήματα του/της συζύγου του ή άλλου μέλους της οικογενειακής μονάδας. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Αποστόλου είπε ότι ζήτησε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, όπως το θέμα συζητηθεί στην πρώτη συνεδρία μετά τις γιορτές, ώστε να δοθεί χρόνος έξι εβδομάδων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να καταθέσει γραπτώς τη στήριξη στην πρόταση νόμου, αλλά και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να κατατεθούν νομοσχέδια. 

Εύχομαι και ελπίζω ότι σε πνεύμα συναίνεσης θα καταργήσουμε την πιο αναχρονιστική ρύθμιση που υπάρχει στη νομοθεσία που καταπατά κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες αλλά και τα όσα η Κύπρος υπέγραψε το 2011, δήλωσε. 

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους, για να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία και  

(β) να θεσπιστεί υποχρέωση των εργοδοτών να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής και παρατεταμένη ορθοστασία των εργαζομένων.  

Προς ψήφιση πριν από τα Χριστούγεννα το νομοσχέδιο για ορθοστασία εργαζομένων 

Στην τελική ευθεία μπήκε το νομοσχέδιο, που αφορά στον τερματισμό της υποχρεωτικής και παρατεταμένης ορθοστασίας εργαζόμενων, που επιβάλλεται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, αφού πριν από τα Χριστούγεννα το νομοσχέδιο οδηγείται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Αυτό λέχθηκε κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, κατά την οποία συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, στη βάση πρότασης του ΑΚΕΛ και συγκεκριμένα του βουλευτή Γιώργου Κουκουμά. 

Σε δηλώσεις του, μετά από τη συνεδρία, ο κ. Κουκουμάς ανέφερε πως οι προτάσεις νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ συζητήθηκαν στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας και στη συνέχεια στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, όπου το πνεύμα της πρότασης αγκαλιάστηκε από όλους, για να σημειώσει ότι πλέον «υπάρχει ενώπιον μας κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο καλύπτει όλα όσα ήταν πρόθεση του ΑΚΕΛ». 

«Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία, γιατί την περιμένουν χιλιάδες εργαζόμενοι, σε πολλούς χώρους δουλειάς, οι οποίοι δουλεύουν ώρες ατέλειωτες σε ορθοστασία και πέραν της καθημερινής σωματικής καταπόνηση συσσωρεύονται μακροπρόθεσμα σοβαρότερα προβλήματα υγείας για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε παρατεταμένη ορθοστασία, προβλήματα υγείας που έχει τεκμηριώσει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, όπως οι ρευματοπάθειες και μυοσκελετικές παθήσεις», είπε. 

Ανέφερε πως πρέπει να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία, για να σημειώσει ότι «πρέπει να ψηφιστεί άμεσα και πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, γιατί τα Χριστούγεννα που έπονται θα είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο, σε μια περίοδο που εντατικοποιούνται οι εργασίες, οι οποίοι θα εργάζονται ώρες ατέλειωτες για να εξυπηρετούν όλους τους υπόλοιπους».    

Τι προνοεί το νομοσχέδιο  

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στα εργοδοτούμενα πρόσωπα να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους για αποφυγή της αδιάκοπης και παρατεταμένης ορθοστασίας. 

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο θα τροποποιήσει το άρθρο 27 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, ώστε να απαιτείται όπως κάθε εργοδότης παρέχει κατάλληλο κάθισμα για χρήση σε κάθε εργοδοτούμενο. 

Σε περιπτώσεις όπου η θέση εργασίας περιλαμβάνει καθήκοντα έκθεσης σε παρατεταμένη ορθοστασία, ο εργοδότης θα υποχρεούται να παρέχει κατάλληλα καθίσματα ή να λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για την περιστασιακή ανάπαυση κάθε εργοδοτούμενου προσώπου. 

Σημειώνεται ότι μέσω του νομοσχεδίου θα επιτευχθεί η πληρέστερη εναρμόνιση της Κύπρου με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων στον βασικό Νόμο προς ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εκ μέρους των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας τόσο προς τους εργοδότες, όσο και προς τα άτομα που αναζητούν εργασία και συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος για εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού στους εργασιακούς χώρους 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού που παρατηρούνται στους εργασιακούς χώρους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα