Δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων λιανικού εμπορίου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/11/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων λιανικού εμπορίου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, τα προβλήματα που δημιουργούνται και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων λιανικού εμπορίου 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άντρος Καυκαλιάς ανέφερε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να εγκύψει στο θέμα της ρύθμισης των ωραρίων των καταστημάτων. 

Υπενθυμίζοντας ότι ο Υπουργός Εργασίας, δήλωσε χθες ότι καμία πρόθεση δεν υπάρχει από πλευράς της Κυβέρνησης, για συζήτηση για αλλαγή στα ωράρια των καταστημάτων, με τη λογική πως πλέον πρόκειται για μια κανονικότητα, ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε πως ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του Υπουργείου Εργασίας κατά τη σημερινή συνεδρία. 

«Για εμάς όμως δεν είναι κανονικότητα η Kύπρος σ’ όλη την επικράτεια να ορίζεται, ως τουριστική περιοχή με τουριστικό ωράριο, να λειτουργούν όλα τα καταστήματα Κυριακή, να αποστερείται ένας εργαζόμενος την οικογένεια του κάθε Κυριακή, να ρυθμίζονται εργασιακά δεδομένα, εις βάρος του στόχου για συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να ενισχύονται τα ολιγοπώλια, εις βάρος, των οικογενειακών και των μικρών επιχειρήσεων και να πιέζονται και να απορρυθμίζονται περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις, την ώρα μάλιστα που η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εργαζομένων, αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, χωρίς ωριαία απόδοση, χωρίς ανώτατο χρόνο 38ωρης εβδομαδιαίας εργασίας» δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να εγκύψει επί του θέματος, κυρίως για τις κοινωνικές εργασιακές και οικονομικές διαστάσεις, που προκύπτουν, αλλά και γιατί σήμερα, το ωράριο των καταστημάτων που εφαρμόζεται, βρίσκεται σε νομικό κενό. 

«Ως Επιτροπή Εργασίας έχουμε αποφασίσει, ότι αναμένοντας και τις κινήσεις και αποφάσεις της κυβέρνησης, θα επαναφέρουμε τον Γενάρη το ζήτημα προς συζήτηση», πρόσθεσε.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Ο περί Εγγραφής Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η περαιτέρω προαγωγή της γαστρονομικής τέχνης στη Κυπριακή Δημοκρατία και του επιπέδου αυτής. 

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου δίνει την ευκαιρία σε άτομα που καταπιάνονται με την εν λόγω τέχνη σε επαγγελματικό επίπεδο εάν το επιθυμούν να εξελιχθούν μέσα από σχετικά σεμινάρια και εξετάσεις και να εγγραφούν σε συγκεκριμένο μητρώο που θα τους αναγνωρίζει ως εγγεγραμμένους μάγειρες και εγγεγραμμένους ζαχαροπλάστες. 

Επιπρόσθετα, οι εγγεγραμμένοι μάγειρες και οι εγγεγραμμένοι ζαχαροπλάστες θα εκπροσωπούνται σε σώμα που πρώτιστο μέλημα θα έχει την προαγωγή των δικαιωμάτων των μελών του αλλά και της γαστρονομικής τέχνης στην Δημοκρατία. 

Τονίζεται ότι η πρόταση νόμου σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου, είτε είναι γραμμένο στο μητρώο είτε όχι, να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χώρο της γαστρονομίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων στον βασικό Νόμο προς ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εκ μέρους των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και η διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας τόσο προς τους εργοδότες, όσο και προς τα άτομα που αναζητούν εργασία και συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος για εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφάλειας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η πληρέστερη εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/59/Ευτατόμ για τη θέσπιση ομοιόμορφων βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των ατόμων που υποβάλλονται σε επαγγελματική έκθεση, σε ιατρική έκθεση και σε έκθεση του κοινού, έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, προς συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετική προειδοποιητική επιστολή.    

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω