Ο περί Εγγραφής Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Νόμος του 2022

Η χώρα μας είναι γνωστή παγκοσμίως για την πλούσια μεσογειακή, και όχι μόνο, κουζίνα της η οποία έχει πρωταρχικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η περαιτέρω προαγωγή της γαστρονομικής τέχνης στη Κυπριακή Δημοκρατία και του επιπέδου αυτής.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου δίνει την ευκαιρία σε άτομα που καταπιάνονται με την εν λόγω τέχνη σε επαγγελματικό επίπεδο εάν το επιθυμούν να εξελιχθούν μέσα από σχετικά σεμινάρια και εξετάσεις και να εγγραφούν σε συγκεκριμένο μητρώο που θα τους αναγνωρίζει ως εγγεγραμμένους μάγειρες και εγγεγραμμένους ζαχαροπλάστες.

Επιπρόσθετα, οι εγγεγραμμένοι μάγειρες και οι εγγεγραμμένοι ζαχαροπλάστες θα εκπροσωπούνται σε σώμα που πρώτιστο μέλημα θα έχει την προαγωγή των δικαιωμάτων των μελών του αλλά και της γαστρονομικής τέχνης στην Δημοκρατία.

Τονίζεται ότι η πρόταση νόμου σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου, είτε είναι γραμμένο στο μητρώο είτε όχι, να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χώρο της γαστρονομίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εστίαση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Φωτεινή Τσιρίδου

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα