Γεωργίας

Ενημερώσου για τη δράση της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια νόμου που εξετάστηκαν και τα θέματα που συζητήθηκαν.