Αλλαγές στον νόμο περί λαϊκών αγορών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/02/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Αλλαγή πολιτικής διαχείρισης αγροτικών υποστατικών 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στους γεωργούς και κτηνοτρόφους κατόχους δασικής γης από απαιτήσεις του Τμήματος Δασών μετά την αλλαγή πολιτικής σε σχέση με τη διαχείριση υφιστάμενων αγροτικών υποστατικών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του υφιστάμενου Νόμου είναι η μεταφορά της ευθύνης της εφαρμογής της Νομοθεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η απλοποίηση των διαδικασιών όπως της υποβολής αίτησης, της έκδοσης αδειών και τους ελέγχους και η αποκλειστική συμμετοχή μόνο των παραγωγών στην Λαϊκές Αγορές. Τέλος, με το παρόν νομοσχέδιο συγκεκριμενοποιούνται οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής.   

Αλλαγές στον νόμο περί λαϊκών αγορών 

Αλλαγές στον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο του 2022 συζητά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, ενώπιον της οποίας κατατέθηκε αναθεωρημένο νομοσχέδιο με εκτεταμένες αλλαγές. 

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια, παρά τις σαφείς διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για αποκλειστική πώληση κυπριακών προϊόντων, δεχόμαστε αρκετές καταγγελίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας».  

Όπως είπε ο κ. Γαβριήλ, «τίθεται θέμα αποτελεσματικού ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας από τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες ως προς τη διασφάλιση τήρησης των οριζόντιων νομοθεσιών που αφορούν την προέλευση, την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων».  

Κατατέθηκε σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας το αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα θέσει το θέμα σε προτεραιότητα ώστε το συντομότερο δυνατόν να τεθεί το νομοσχέδιο με εκσυγχρονιστικές διατάξεις ενώπιον της Ολομέλειας.   

Ο περί Προϊόντων Λίπανσης (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Λιπασμάτων Νόμου, ώστε να τροποποιηθεί ο τίτλος του, καθώς και να απλοποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας, της προμήθειας και της χρήσεως των προϊόντων λίπανσης στη Δημοκρατία. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) και οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η μερική εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2023/1438 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών».  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα