Εγγραφή μη αδειούχας εταιρείας στον κατάλογο εταιρειών παραγωγής γεωργικής κομπόστας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/02/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Οικολογικό Πρόγραμμα βελτίωσης οργανικής ουσίας και ποιότητας εδάφους και ορθολογική διαχείριση θρεπτικών συστατικών 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) του προγράμματος «Οικολογικό Πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας και ποιότητας του εδάφους και ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών συστατικών» με την εφαρμογή κομπόστας στις καλλιέργειες και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί σε αγρότες κατά την υλοποίησή του. 

Εγγραφή μη αδειούχας εταιρείας στον κατάλογο εταιρειών παραγωγής γεωργικής κομπόστας

Η ασυνεννοησία τριών κρατικών υπηρεσιών, επέτρεψε σε μη αδειούχα εταιρεία να εγγραφεί στον κατάλογο των  εταιρειών παραγωγής γεωργικής κομπόστας, με αποτέλεσμα να καλούνται οι παραγωγοί να «πληρώσουν τη νύφη». 

Το υπουργείο Γεωργίας, το τμήμα Περιβάλλοντος και ο Κυπριακός Οργανισμός Πληρωμών (ΚΟΑΠ), συμμετείχαν σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας, για να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους για τη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν αγρότες, λόγω της αγοράς κομπόστας η οποία δεν διατηρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Ως αποτέλεσμα, 15 παραγωγοί προμηθεύτηκαν κομπόστα από συγκεκριμένη εταιρεία η οποία περιλαμβανόταν στον κατάλογο των αδειούχων εταιρειών του υπουργείου Γεωργίας. 

Ο παραγωγοί κατέβαλαν συνολικά €270 χιλ., αλλά ο ΚΟΑΠ αρνείται να τους πληρώσει επειδή δεν αγόρασαν γεωργική κομπόστα. 

Την ίδια ώρα οι τρεις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες επιρρίπτουν ευθύνες η μια στην άλλη, χωρίς ωστόσο να εισηγούνται συγκεκριμένες λύσεις. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

Stockwatch: Αλαλούμ υπηρεσιών για «ψεύτικη» γεωργική κομπόστα 

Αυξήσεις κόστους παραγωγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης του τομέα. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τους ακόλουθους κανονισμούς: 

Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) και οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η μερική εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2023/1438 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών».  

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης και διαβούλευσης επί τροπολογιών βουλευτών και αναμένεται να θέσει τους κανονισμούς προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα