Άμυνας

Ενημερώσου για τη δράση της Επιτροπής Άμυνας και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια νόμου που εξετάστηκαν και τα θέματα που συζητήθηκαν.