Επιτροπή Άμυνας: Ορισμένη τροποποίηση κανονισμών στρατού δημοκρατίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 10/01/2022, εξέτασε το σχέδιο νόμου που προνοεί:

  • Την ορισμένη τροποποίηση των κανονισμών του στρατού της δημοκρατίας.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου:

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021

Λεκτικές αλλαγές επί ορισμένων τροπολογιών στον κανονισμό του στρατού της δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής της ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε πως η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερη συνεδρία.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε