Επιτροπή Άμυνας: Ορισμένη τροποποίηση κανονισμών στρατού δημοκρατίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 10/01/2022, εξέτασε το σχέδιο νόμου που προνοεί:

  • Την ορισμένη τροποποίηση των κανονισμών του στρατού της δημοκρατίας.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου:

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021

Λεκτικές αλλαγές επί ορισμένων τροπολογιών στον κανονισμό του στρατού της δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής της ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε πως η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερη συνεδρία.

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης