Επιτροπή Άμυνας: Ανάγκη μισθοδοτικής αναβάθμισης υπαξιωματικών τριετούς φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 10/02/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

1. Η ανάγκη μισθοδοτικής αναβάθμισης των υπαξιωματικών τριετούς φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές

Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Άμυνας, του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς και υπηρεσιακών παραγόντων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), καθώς και εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε το ζήτημα που προέκυψε αναφορικά με τους μόνιμους υπαξιωματικούς τριετούς φοίτησης που είναι απόφοιτοι ανώτατων στρατιωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, επισημάνθηκε η ανάγκη άρσης της ανισότητας που παρατηρείται σε βάρος των εν λόγω υπαξιωματικών και αναβάθμισης της μισθοδοτικής κλίμακας εισδοχής τους στον Στρατό της Δημοκρατίας ή στην Εθνική Φρουρά, ώστε αυτή να συνάδει με το αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών τους και να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο εν ισχύι καθεστώς άλλων τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Συναφώς, τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και προβληματισμούς για υποβοήθηση της εξεύρεσης λύσης, ώστε και το αίτημα να ικανοποιηθεί, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία του Στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς να μη διαταραχθεί. Για το θέμα, το οποίο θα συνεχίσει να απασχολεί την Επιτροπή, δόθηκε χρόνος στα Υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών, καθώς και στο ΓΕΕΦ, ώστε να διαβουλευθούν και να επανέλθουν σύντομα για λήψη σχετικών αποφάσεων.

2. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021

3. Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον μελέτη των πιο πάνω κανονισμών, που αποσκοπούν στη ρύθμιση της απονομής στρατιωτικών μεταλλίων σε μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις για επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών και αποφάσισαν να παραπέμψουν τους κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης