Επιτροπή Άμυνας: Προϋπολογισμός για δαπάνες αμυντικής θωράκισης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 2/12/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τον Προϋπολογισμό για τις δαπάνες αμυντικής θωράκισης.
  • Τη συνδρομή της Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης και Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) στο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών σε ότι αφορά την πολιτική επιστράτευση.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021

Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή και τα οποία θα βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα επτά δισεκατομμύρια, πενήντα ένα εκατομμύρια, πενήντα χιλιάδες και πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ (€7.051.050.546), για κάλυψη των δαπανών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Οι δαπάνες για τις ανάγκες τις αμυντικής θωράκισης ανέρχονται στα €127.598.078.

Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το υπό αναφορά υπό προώθηση τροποποιητικό Νομοσχέδιο προωθούνται πρόνοιες ώστε η Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης και Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) να συνδράμει απρόσκοπτα στο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών σε ότι αφορά την πολιτική επιστράτευση. Ουσιαστικά, παρέχεται η δυνατότητα μέρος των διαδικασιών της Πολιτικής Επιστράτευσης να διεκπεραιώνονται από την ΚΥΠΣΕΑ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διεκπεραίωση της διαδικασίας της Πολιτικής Επιστράτευσης πραγματοποιείται από τα Τμήματα των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ, όπως αυτές κηρύσσονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη βάση των διατάξεων του Νόμου, υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Τμήματος ΠΣΕΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης