Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου για το 2023, προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €224.802 για το έτος 2023, που προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €222.802 και άλλα έσοδα ύψους €2.000.  

Οι συνολικές Δαπάνες του Συμβουλίου για το έτος 2023 προβλέπεται να ανέλθοuν σε €224.802. Μεταξύ άλλων προνοούνται: 

α. Μισθοδοσία Υπαλλήλων €28.152.  

β. Λειτουργικές δαπάνες ύψους: €61.550. 

γ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: €111.500.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα