Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το 2022 και ΜΔΠ 2022-2024, (αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα), είναι ισοζυγισμένος και προνοεί για έσοδα ύψους €317.551 που προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία ύψους €268.980 και από εισφορές για τις συντάξεις €44.782 και συντάξεις χηρών και ορφανών ύψους €3.789. Οι δαπάνες της ΠΕΠ για το 2022 προϋπολογίζονται στο ποσό των €317.551.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

10 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα