Ανταγωνισμός ασφαλειών σε ατυχήματα, νέες ρυθμίσεις για μαρίνες και διάλογος για e-καλάθι

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/11/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Στρέβλωση ανταγωνισμού στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων και τρόποι αντιμετώπισής της. 

Τον ανταγωνισμό ασφαλειών σε ατυχήματα θα εξετάσει η ΕΠΑ, λέει ο Κ. Χατζηγιάννη 

Τον ανταγωνισμό στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων σε περιπτώσεις ατυχημάτων συζήτησε σε συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου. Ακόμη, αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) θα προβεί σε αυτεπάγγελτη εξέταση του ζητήματος. 

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Κυριάκος Χατζηγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής ΔΗΣΥ, σημείωσε ότι σε περιπτώσεις ατυχημάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο να γίνουν επιδιορθώσεις, παρατηρείται μια συμπεριφορά των ασφαλιστικών εταιρειών που προκαλεί των αντιδράσεις των συντεχνιών και όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

Ακόμη, ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι η Επιτροπή Εμπορίου κάλεσε την ΕΠΑ, η οποία θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη εξέταση του ζητήματος για να δει αν υπάρχει παραβίαση των προϋποθέσεων του σωστού και υγιούς ανταγωνισμού. «Δεν μπορεί να πληρώνει τη νύφη ο καταναλωτής που εμπλέκεται σε ατύχημα, όταν δεν λαμβάνει την αποζημίωση που αναλογεί στα ασφάλιστρα που πληρώνει», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ΕΠΑ είχε σχετικές καταγγελίες πριν από τη συζήτηση στη Βουλή.  

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση των ασφαλιστικών εταιρειών κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Εμπορίου, ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι οι εταιρείες είπαν πως δεν είχαν χρόνο να μελετήσουν το θέμα. «Θα τους σταλεί υπόμνημα για να το μελετήσουν και να επανέλθουν με απαντήσεις», διευκρίνισε.  

«Πρέπει να διασφαλιστούν οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού και ο καταναλωτής να δικαιωθεί σε περίπτωση ατυχήματος», κατέληξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Καταγραφής και Παρακολούθησης Τιμών Λιανικής Πώλησης Προϊόντων Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης τιμών λιανικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων με στόχο, αφενός, την άμεση και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές πώλησης αυτών και, αφετέρου, την παρακολούθηση των τιμών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και διασφάλισης των συμφερόντων των καταναλωτών. 

Θα συνεχιστεί ο διάλογος για e-καλάθι μέχρι την κατάληξη, είπε ο Κ. Χατζηγιάννης 

Συνεχίστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου η κατ’ άρθρον συζήτηση για τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τη ρύθμιση της διαδικασίας καταγραφής και παρακολούθησης τιμών λιανικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων, γνωστής και ως e-καλάθι. 

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή «χωρίς διαβούλευση, χωρίς το Υπουργείο Εμπορίου να κάνει διάλογο και να πετύχει συγκλίσεις». Σημείωσε ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να κλείσει μεμιάς και ότι θα βρίσκεται σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής μέχρι να υπάρξει κατάληξη.  

«Όσοι φοβούνται τον διάλογο δεν έχουν θέση στο κυπριακό κοινοβούλιο. Είναι πρωτόγνωρο να περάσει νομοθεσία χωρίς να υπάρξει διάλογος και προβληματισμός. Δεν μπορεί το Υπουργείο Εμπορίου να τσακώνεται με τη Βουλή, τους συνδέσμους των καταναλωτών και το ΔΣ της ΑΗΚ και να είναι πάντα δικαιωμένο», δήλωσε ο κ. Χατζηγιάννης.  

Ακόμη, ζήτησε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ικανότητα των καταναλωτών να συγκρίνουν τιμές, και η πρόταση νόμου «να μη ριχτεί σαν βεγγαλικό», που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον πολίτη ως αποτελεσματικό μέτρο πάταξης της αισχροκέρδειας. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Στοχεύουν στο e-kalathi πριν τα Χριστούγεννα

Ο περί Ρυθμίσεως Μαρίνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του και να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα τα οποία χρήζουν καθορισμού για σκοπούς ομαλής λειτουργίας και διευκόλυνσης της χρήσης των μαρίνων. 

Νέες ρυθμίσεις στη νομοθεσία για τις τουριστικές μαρίνες 

Νέες ρυθμίσεις εισήχθησαν στη νομοθεσία για τις τουριστικές μαρίνες και τη διαχείρισή τους, η οποία συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Κυριάκος Χατζηγιάννη, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βουλευτής ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι εισήχθη η ρύθμιση του αγκυροβολίου, καθότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σχετική πρόνοια, καθώς και πρόνοια για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων στις μαρίνες για τα υδροπλάνα, η οποία είναι μια αναγκαιότητα για την Κύπρο και τον τουρισμό της. «Τα λιμάνια είναι πύλη εισόδου στην ΕΕ, ως εκ τούτου δεν μπορούν να υπάρχουν ‘’τρύπες’’ για παράνομη ή μη ελεγχόμενη είσοδο», είπε.  

«Δεν είμαστε απόλυτοι σε καμία εισήγηση της πρότασης νόμου. Αντιθέτως, είμαστε εδώ για να ακούσουμε πρόσθετες εισηγήσεις και να δώσουμε λύσεις, ώστε ως Κύπρος να υλοποιήσουμε το όραμά μας για ανταγωνιστική λειτουργία των μαρίνων και για ύπαρξη ναυτικού τουρισμού που θα εξυπηρετεί την τουριστική μας δραστηριότητα», διευκρίνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου.  

Ο Μιχάλης Γιακουμή, Βουλευτής ΔΗΠΑ, έκανε λόγο για «μια καλή αρχή», προκειμένου «να δουλέψει ορθότερα ο ανταγωνισμός και σε αυτόν τον τομέα». Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι πρέπει να αναβαθμισθούν τα υφιστάμενα και πιθανά νέα σημεία, αλλά και οι υποδομές στα επαγγελματικά αγκυροβόλια που αφορούν προσωρινή παραμονή από μεγάλα σκάφη. 

«Παράλληλα όμως, οφείλουμε να εμπλουτίσουμε το ναυτικό τουρισμό για σκάφη αναψυχής που αφορούν ολιγοήμερες διακοπές τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους επισκέπτες», σημείωσε. 

«Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε εμείς ως ΔΗΠΑ – Συνεργασία και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τόσο τη νομοθεσία, αλλά την ίδια ώρα να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τον ναυτικό τουρισμό», κατέληξε. 

Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου, ώστε να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις του αναφορικά με την επιβολή και είσπραξη των χρεώσεων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και αναφορικά με την άσκηση εποπτείας και ελέγχων από την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν επιπρόσθετα θέματα σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων την εξουσία της αρμόδιας αρχής για έκδοση οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών, εντύπων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την αρμόδια αρχή, τους σκοπούς των κοινωνικών επιχειρήσεων, τους όρους εργοδότησης και τις εργασιακές συνθήκες στις κοινωνικές επιχειρήσεις, την εκκαθάριση/διάλυση και διαγραφή τους από το σχετικό μητρώο και τις ευπαθείς ομάδες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου και 

(β) η ρύθμιση θεμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου του 2020. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Οικοτεχνίας Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η δημιουργία μητρώου οικοτεχνιών, για την εγγραφή όλων των εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, και ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την εγγραφή οικοτεχνικών εγκαταστάσεων στο εν λόγω μητρώο και των προϋποθέσεων άσκησης οικοτεχνικής δραστηριότητας, χωρίς οι εν λόγω προϋποθέσεις να συγκρούονται με τις διατάξεις άλλων οικείων νομοθεσιών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα