Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Οικοτεχνίας Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η δημιουργία μητρώου οικοτεχνιών, για την εγγραφή όλων των εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, και ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την εγγραφή οικοτεχνικών εγκαταστάσεων στο εν λόγω μητρώο και των προϋποθέσεων άσκησης οικοτεχνικής δραστηριότητας, χωρίς οι εν λόγω προϋποθέσεις να συγκρούονται με τις διατάξεις άλλων οικείων νομοθεσιών. 

Προϊόντα οικοτεχνίας θεωρούνται τα προϊόντα υψηλής παραδοσιακής αξίας, τα οποία δεν δύναται να παραχθούν μαζικά ή αυτοματοποιημένα σε βιοτεχνίες ή σε βιομηχανίες, παρά μόνο σε χώρους κατοικίας ή άλλους ανεξάρτητους χώρους εργασίας. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ορεινές, ημιορεινές και άλλες περιοχές, καθώς και για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου των οικοτεχνικών εγκαταστάσεων, όσον αφορά κυρίως θέματα υγιεινής, για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Οικοτεχνία, Πολιτισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Νίκος Σύκας

Ημερολόγιο

6 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

23 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα