Ο περί Προϊόντων Λίπανσης (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των σχεδίων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Λιπασμάτων Νόμου, ώστε να τροποποιηθεί ο τίτλος του, καθώς και να απλοποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας, της προμήθειας και της χρήσεως των προϊόντων λίπανσης στη Δημοκρατία. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

18 Ιανουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα