Τηλεργασία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Μετά από παρεμβάσεις βουλευτών για τη ρύθμιση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ημικρατικοί οργανισμοί και αρχές τοπικές αυτοδιοίκησης), το Υπουργείο Εργασίας εξέφρασε πρόθεση να καλύπτονται και αυτοί με το προωθούμενο νομοσχέδιο. Πρόθεση που επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντης Αποστόλου ο οποίος ανέφερε πως για το θέμα υπήρξαν ήδη επαφές με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και με τη Νομική Υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαίωσε πως βάσει του νέου λεκτικού που προωθείται, οι ρυθμίσεις για την τηλεργασία δεν θα εξαιρούν τους εργαζομένους στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις αρχές τοπικές αυτοδιοίκησης, ενώ θα μπορούν οι εν λόγω οργανισμοί να προβούν κατ’ αναλογίες σε ρυθμίσεις και στις δικές τους νομοθεσίες. 

Ενόψει των πιο πάνω ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας Ανδρέας Καυκαλιάς γνωστοποίησε τη συνέχιση της συζήτησης βάσει του αναθεωρημένου πλέον κειμένου που αναμένεται από βδομάδας, στην παρουσία ξανά και των κοινωνικών εταίρων. Στόχος, πάντως, είναι το νομοθέτημα να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τον Οκτώβριο. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Φιλελεύθερος: Αλλάζει ξανά το νομοσχέδιο για την τηλεργασία – Θα καλύπτει και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων στον βασικό Νόμο προς ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εκ μέρους των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας τόσο προς τους εργοδότες, όσο και προς τα άτομα που αναζητούν εργασία και συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος για εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σώματος για Ηλικιωμένους και Αναπήρους 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο ιδρύεται με βάση το άρθρο 9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα