Θέμα αρχής αναφορικά με πόθεν έσχες εισαγγελέων, ενώπιον Ολομέλειας στις 7 Δεκεμβρίου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/11/2023, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου:

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του και

(β) η αντικατάσταση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να εξορθολογιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το πόθεν έσχες, να πληρωθούν κενά και να αποκατασταθούν άλλες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Θέμα αρχής αναφορικά με πόθεν έσχες εισαγγελέων, ενώπιον Ολομέλειας στις 7 Δεκεμβρίου

Θέμα αρχής έθεσε ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης αναφορικά με τον έλεγχο του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και γενικότερα των εισαγγελέων, για το πόθεν έσχες τους από δικηγόρο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής επιφυλάχθηκαν να πάρουν αποφάσεις για το ζήτημα σε επόμενη συνεδρία, όταν θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα της συμπερίληψης ή όχι του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και γενικότερα των εισαγγελέων, στις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Οι δύο προτάσεις νόμου, έχει προγραμματισθεί να οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στις 7 Δεκεμβρίου, μετά από δύο και πλέον χρόνων συζητήσεων και διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Stockwatch: Δεν ξεκαθάρισε το πόθεν έσχες εισαγγελέα

Stockwatch: Βάζουν εισαγγελείς στους ελεγχόμενους πόθεν έσχες

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Εκσυγχρονισμός πολιτογραφήσεων, τροποποίηση Σχολικών Εφορειών και παραγραφή βαθμών ποινής στα δύο χρόνια

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον εκσυγχρονισμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, την τροποποίηση στον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελέγχου

Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 29.5.2023 (ΠΕ/02/2023)-Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές Σημαντικό