Συμφωνία Κυβέρνησης, Επιτροπής Εργασίας και κοινωνικών εταίρων για τηλεργασία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/10/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Συμφωνία Κυβέρνησης, Επιτροπής Εργασίας και κοινωνικών εταίρων για τηλεργασία 

Τη θέση της Κυβέρνησης να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την ρύθμιση της τηλεργασίας, πέραν του ιδιωτικού τομέα, και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκηση, ανακοίνωσε ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής που εξέτασε το σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, ο οποίος εκπροσωπούσε και τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό. 

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε διαφωνία για να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. 

Ταυτόχρονα, την ικανοποίηση των κοινωνικών εταίρων επέφερε η απόφαση της Κυβέρνησης, η οποία εκφράστηκε κατά την παρουσία του Υπουργού Εργασίας στην Επιτροπή Εργασίας, να διαγραφεί από το άρθρο 2 του νομοσχεδίου για την ρύθμιση της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η φράση «στις οικείες νομοθεσίες τους», έτσι ώστε αυτή να μην θεωρείται ότι είναι περιοριστική και να χρειάζονται αλλαγές στις νομοθεσίες εκάστου ημικρατικού οργανισμού. 

Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι «εργοδοτούμενος σημαίνει πρόσωπο εργοδοτούμενο για άλλο πρόσωπο είτε δυνάμει σύμβασης ή σχέσης εργασίας ή μαθητείας είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες να μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου ανεξαρτήτως εάν εργάζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο συνεχή ή μη, χρόνο, ασχέτως του τόπου απασχόλησης και περιλαμβάνει τους κατ΄ οίκον εργοδοτούμενους και τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία οι οποίοι θα προβούν σε κατ΄ αναλογίαν ρυθμίσεις» (στις οικείες νομοθεσίες τους). 

Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε πως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα επιτραπεί στην Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ τα οποία «θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την επιδότηση της εργασίας εργαζομένων οι οποίοι σήμερα βρίσκονται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, με την αξιοποίηση της τηλεργασίας και άλλων ευέλικτων μορφών απασχόλησης». 

«Όσο πιο σύντομα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που γίνεται τόσο το καλύτερο», υπογράμμισε, ενώ εξέφρασε ετοιμότητα να συμμετάσχει ακόμη και σε έκτακτες συνεδρίες της Επιτροπής για το θέμα. 

«Θέλουμε όλοι να ρυθμίσουμε την αξιοποίηση της τηλεργασίας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση στην αγορά εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», είπε ο Υπουργός Εργασίας, μιλώντας στην Επιτροπή, η οποία συνέχισε την συζήτηση του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία. 

Επίσης, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι παράλληλα με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πλαίσιο για την ρύθμιση των ευέλικτων μορφών εργασίας στην δημόσια υπηρεσία έτσι ώστε η δημόσια υπηρεσία με την στενή έννοια να μπορεί μέσα από τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν να αξιοποιήσει όχι μόνο την τηλεργασία αλλά και άλλες ευέλικτες μορφές εργασίας. 

Ειδικότερα, αναφορικά με το θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «θέση της Κυβέρνησης είναι η συμπερίληψη/κάλυψη των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκηση στο νομοσχέδιο για την τηλεργασία και πρόσθεσε πως «στο πεδίο αυτό υπάρχει ανομοιογένεια επειδή με διαφορετικούς τρόπους ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις αναλόγως των περιπτώσεων». 

Εξήγησε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται νομικά μέσα από τη νομοθεσία και σε άλλες περιπτώσεις είτε νομοθετικά μέσα από κανονισμούς που εγκρίνονται και από την Βουλή, είτε μέσα από αποφάσεις διοικητικών οργάνων, είτε μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις είτε μέσα από ένα συνδυασμό όλων αυτών.    

«Θέση μας είναι ότι δεν τίθενται σε αντιδιαστολή τα δύο, δηλαδή το κατά πόσον θα ρυθμιστεί νομοθετικά ή μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «για να μη δημιουργείται αυτή η ανησυχία» στην διατύπωση του άρθρου 2 του νομοσχεδίου είναι «προτιμότερο η φράση στις ‘οικείες νομοθεσίες τους’ να διαγραφεί έτσι ώστε να μην θεωρείται ότι είναι περιοριστική». 

Ανέφερε ότι οι κατ΄ αναλογία ρυθμίσεις μπορούν να είναι είτε νομοθετικές εκεί που χρειάζεται, είτε διοικητικές αποφάσεις εκεί που χρειάζεται, είτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων. 

«Είμαι σίγουρος ότι όλοι αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα για την ρύθμιση της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως εργασίας, δηλαδή για την τηλεργασία», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «όλοι επίσης γνωρίζουμε ότι η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου αποτελεί υποχρέωση που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πλέον και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ένα νόμο ομπρέλα» κάτω από τον οποίο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα ρυθμίσουν το θέμα της τηλεργασίας «με τις δικές τους νομοθεσίες, διοικητικές πράξεις και συλλογικές συμβάσεις», ενώ συμφώνησε με την διαγραφή της φράσης από το άρθρο 2 του νομοσχεδίου. 

Επί των αλλαγών του νομοσχεδίου συμφώνησαν η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ, ΟΗΟ – ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, ΕΤΥΚ καθώς και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, οι οποίες ζήτησαν επίσης, όπως σε μελλοντικές συνεδρίες της Επιτροπής για το θέμα, συζητηθούν και τα υπόλοιπα θέματα που έθεσαν. 

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Εργασίας εξέφρασε ικανοποίηση για την θετική εξέλιξη της συνεδρίας της Επιτροπής Εργασίας όπου φαίνεται, όπως είπε, «πως η νομοθετική ρύθμιση της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως εργασία μέσα από την τηλεργασία προχωρεί ομαλά». 

«Αισιοδοξώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορούμε να προχωρήσουμε με την προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής κάτι που θα επιτρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει οικονομικούς πόρους οι οποίοι ανέρχονται σε σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την επιδότηση της εργασίας εργαζομένων οι οποίοι σήμερα βρίσκονται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας και οι οποίοι θα μπορούν να εργαστούν με την αξιοποίηση της τηλεργασίας και άλλων ευέλικτων μορφών απασχόλησης», υπογράμμισε. 

Κληθείς να πει τι ουσιαστικά αλλάζει στο κείμενο του νομοσχεδίου, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι το νομοσχέδιο για την τηλεργασία επιδιώκει τη ρύθμιση της αξιοποίησης της τηλεργασίας για το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας, προσθέτοντας ότι σε αυτό περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου επειδή υπάρχει ανομοιογένεια, όπως είπε, «στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις σε αυτό το πεδίο θα πρέπει, για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας εφόσον ψηφιστεί, να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις οι οποίες αναλόγως της περίπτωσης μπορεί να είναι είτε νομοθετικές είτε μέσα από κανονισμούς είτε μέσα από αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων είτε μέσα από συλλογικές συμβάσεις που προκύπτουν μέσα από την συλλογική διαπραγμάτευση είτε μέσα από ένα συνδυασμό αυτών των δυνατοτήτων». 

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει πλάνο πως θα εξελιχθεί στην δημόσια υπηρεσία, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πλαίσιο το οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την αξιοποίηση της τηλεργασίας και άλλων ευέλικτων μορφών απασχόλησης και για το οποίο έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με ορίζοντα το 2024». 

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι ο Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε στην Επιτροπή ότι θέση της Κυβέρνησης είναι να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την τηλεργασία τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρόσθεσε ότι «την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαφορετικές απόψεις εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας». 

«Το ξεκαθάρισμα σήμερα και η οριστικοποίηση της θέσης της Κυβέρνησης επί του θέματος σαφώς και αποτελεί θετική εξέλιξη η οποία μας επιτρέπει ως Επιτροπή στο να περάσουμε στην κατ΄ άρθρο εξέταση του νομοσχεδίου», ανέφερε και πρόσθεσε πως βούληση της Επιτροπής είναι «να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση της κατ΄ άρθρου συζήτησης και να οδηγηθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια το συντομότερο δυνατό». 

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι η Επιτροπή θα χρειαστεί δύο εβδομάδες για κατ΄ άρθρον εξέταση του νομοσχεδίου και ακολούθως μέσα από τις διαδικασίες της Βουλής που προβλέπουν άλλες δύο εβδομάδες επεξεργασία «θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα βρίσκεται στην ολομέλεια για τελικές αποφάσεις». 

Κληθείς να πει πως προέκυψε η διαφωνία μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι αν συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο ο δημόσιος τομέας ή ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα μπλόκαρε την διαδικασία και πρόσθεσε πως η Κυβέρνηση κατάθεσε αναθεωρημένο νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονταν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατά την έναρξη της κατ΄ άρθρον συζήτησης «είχαμε την διαφορετική θέση του Υπουργείου Οικονομικών και σήμερα αποκαταστάθηκε η τάξη και προχωρούμε στην κατ΄ άρθρον συζήτηση».   

Εξάλλου, μιλώντας εντός της Επιτροπής, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου εξέφρασε ικανοποίηση και για την «πολιτική βούληση αλλά και την αποφασιστικότητα του Υπουργού μετά και την τελευταία συνεδρία» της Επιτροπής. 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας εξέφρασε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της συζήτησης στην Επιτροπή Εργασίας και πρόσθεσε ότι «ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος εκπροσωπούσε την Κυβέρνηση, ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο θα συμπεριληφθεί πέραν του ιδιωτικού τομέα και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτέλεσε διελκυστίνδα σε προηγούμενη συνεδρία». 

«Με τη συμπερίληψη του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, διευκρινίστηκε πως θα υπάρξει αλλαγή στο κείμενο προκειμένου η ρύθμιση της τηλεργασίας να καλύπτει μεν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς όμως να χρειάζονται κατ’ ανάγκη αλλαγές στις νομοθεσίες εκάστου ημικρατικού οργανισμού αφού ήδη αρκετοί εφαρμόζουν τηλεργασία βάσει συλλογικών συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών», πρόσθεσε. 

Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΔΗΠΑ, «επιλύθηκε το θέμα το οποίο είχαν αναφερθεί ακροθιγώς οι συντεχνίες και αφορούσε οργανισμούς που εφαρμόζουν την τηλεργασία μέσω συλλογικών συμβάσεων αφαιρώντας τη φράση ’οικείες νομοθεσίες’». 

Ανέφερε επίσης ότι «όλοι ομόφωνα συμφώνησαν στην προώθηση του νομοθετήματος σε κατ’ άρθρον συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή ώστε να προωθηθεί στη συνέχεια για έγκριση και ψήφιση στην Ολομέλεια». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προχωρούν με ημικρατικούς στην τηλεργασία 

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε μέχρι την 1 η Ιουλίου 2024 αντί μέχρι την 1η Ιουλίου 2023, να μη δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή για οφειλές εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα σε δικαιούχους επιδόματος ενοικίου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που δημιουργούνται σε δικαιούχους επιδόματος ενοικίου από το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες των υπό ενοικίαση υποστατικών δεν προβαίνουν σε ανανέωση της σχετικής σύμβασης ενοικίασης, με αποτέλεσμα να τους αποκόπτεται το εν λόγω επίδομα.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα