Στο 43,69% τα ΜΕΔ του ΟΧΣ, εκκρεμεί η κατάθεση αναθεωρημένου νομοσχεδίου για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι όπως παρασχεθεί στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης η δυνατότητα να αγοράζει χαρτοφυλάκιο δανείων τα οποία εμπίπτουν στο βασικό νόμο και να προχωρεί σε πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε νομικά πρόσωπα που δύναται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.   

Στο 43,69% ή €274 εκ. τα ΜΕΔ του ΟΧΣ, ζητά δυνατότητα πώλησης χαρτοφυλακίου  

Στο 43,69% ανέρχονται τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ύψους €274 εκ., σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία εξέταζε την τροποποίηση του νόμου του ΟΧΣ για να παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς και πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Καπλάνης στην Επιτροπή, από σύνολο δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους €627 εκ., τα €274 εκ. είναι ΜΕΔ. Σημείωσε ότι στο συνολικό ποσό δανείων δεν συμπεριλαμβάνονται δάνειο προς την Κυπριακή Δημοκρατία €251 εκ. και κρατικά ομόλογα €117 εκ., ούτε και τα δάνεια που δίνονται με κεφάλαια του Φορέα, καθώς είναι εκτός ισολογισμού.  

Στα €274 εκ., περιλαμβάνονται τα αιτήματα του σχεδίου ΟΙΚΙΑ, ύψους €60 εκ., τα οποία εκκρεμούν προς αξιολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο. Πέρα από αυτά, ο Οργανισμός θα εκδηλώσει ενδιαφέρον και για το σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης, ενώ παράλληλα τρέχει το σχέδιο του Φορέα, για το οποίο, όπως είπε, δόθηκε παράταση, το ΕΣΤΙΑ, ενώ είχε προηγηθεί το εσωτερικό σχέδιο αναδιαρθρώσεων ΗΡΑΚΛΗΣ. Αναμένεται, επίσης, είπε, να εγκριθεί νέο εσωτερικό σχέδιο αναδιαρθρώσεων.  

Ο κ. Καπλάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ανέφερε ότι για αθροιστικά 1,5-2 χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν μπορούσε να συνεδριάσει λόγω ελλιπούς σύνθεσης. Αυτό καθυστέρησε την εξέταση αναδιαρθρώσεων, που δεν ενέπιπταν στα παραπάνω σχέδια.  

Σύμφωνα με τον ΓΔ του ΟΧΣ, η πώληση προβληματικού χαρτοφυλακίου θα είναι η έσχατη λύση στην οποία θα καταφεύγει ο Οργανισμός για θεραπεία του προβλήματος, καθώς σέβεται τον κοινωνικό του ρόλο.  

Σημείωσε, επίσης, ότι η πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ θα απελευθερώσει κεφάλαια που θα μπορούν να διοχετευτούν στη δανειοδότηση στέγης νέων ατόμων, αλλά και ανθρώπινους πόρους, καθώς σήμερα το ένα τέταρτο των υπαλλήλων του ΟΧΣ απασχολείται στη Μονάδα Διαχείρισης ΜΕΔ. Όταν μειωθεί το πρόβλημα, είπε, αυτοί θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην πρώτη γραμμή για λήψη και έγκριση νέων αιτήσεων δανείων, καθώς, όπως ανέφερε, λόγω της αύξησης των επιτοκίων στις άλλες τράπεζες, μεγάλος αριθμός δανειοληπτών θέλει να μεταφέρει το δάνειό του στον ΟΧΣ, που διατηρεί τα επιτόκιά του στο 2%. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι στο 8μηνο έχουν δοθεί ήδη περισσότερες εγκρίσεις από ότι όλη την περασμένη χρονιά, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχει μεγάλη περίοδος αναμονής.  

Τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί το μήνυμα προς το κοινό ότι «δεν είναι χαρισμένα» τα δάνεια στον Οργανισμό, αναφέροντας ενδεικτικά ότι υπάρχουν δανειολήπτες που δεν πλήρωσαν ποτέ δόση ή που έχουν καθυστερήσεις είκοσι χρόνων. Σημείωσε, ότι, με την τροποποίηση του νόμου του ΟΧΣ για να δοθεί η δυνατότητα πώλησης ΜΕΔ, «να μεταφερθεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχει απυρόβλητο», και να μην τυγχάνει εκμετάλλευσης ο ΟΧΣ, το κράτος και ο φορολογούμενος, «γιατί θεωρούν ότι δεν θα κάνει τίποτε ο ΟΧΣ».  

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι, εξαιτίας της διττής φύσης του ΟΧΣ –διέπεται από το εποπτικό πλαίσιο της ΚΤ, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών ως δημόσιος οργανισμός, τυχόν πωλήσεις χαρτοφυλακίου πρέπει να γίνουν με τη διαδικασία διαγωνισμού και αναγκαστικά θα πάρουν χρόνο. Ενδεικτικά, είπε ότι ακόμα και σήμερα να εγκρινόταν το νομοσχέδιο, «δεν θα μπορεί η διεκπεραίωση να γίνει πριν τον 1,5 χρόνο». Στο μεσοδιάστημα, επανέλαβε, «θα εξαντλήσουμε το ΟΙΚΙΑ, το ΕΣΤΙΑ, τον ΦΟΡΕΑ, το ενοίκιο έναντι δόσης και τις δικές μας προσπάθειες». Σημείωσε ότι “θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την προσπάθεια είσπραξης από μόνοι μας”, καθώς “τα δικά μας κεφάλαια σώζονται”.  

Απαντώντας σε ερώτηση, σημείωσε, επίσης, ότι την 1η Σεπτεμβρίου ο ΟΧΣ συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, και ανέφερε ότι ο Υπουργός «ήταν ενθαρρυντικός να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασώσουμε τον ΟΧΣ και την κεφαλαιακή του βάση».  

Από την άλλη, όσον αφορά την πιθανή αγορά δανείων από τον ΟΧΣ, ο κ. Καπλάνης διευκρίνισε ότι αυτή θα αφορά εξυπηρετούμενα δάνεια που συνάδουν με τους σκοπούς δανείων του ΟΧΣ: στεγαστικά, για ανακαίνιση, φοιτητικά, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν αφορά επιχειρηματικά δάνεια, είπε, καθώς ο ΟΧΣ δεν έχει πρόθεση να μπει σε άλλους κλάδους της αγοράς.  

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Ανθή Χατζηχαραλάμπους, στον νόμο που διέπει τη λειτουργία του ΟΧΣ δεν απαγορεύεται, αλλά ούτε αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται η αγορά και πώληση δανείων, συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του νόμου για να υπάρχει η σχετική πρόνοια. Διευκρίνισε ότι τα δάνεια που προτίθεται να πουλήσει ο ΟΧΣ δεν θα είναι δάνεια που έχουν παραχωρηθεί με κρατικά κεφάλαια, αλλά όσα δόθηκαν με κεφάλαια του Οργανισμού, αφού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας.  

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε σε δηλώσεις της εκτός της επιτροπής, ότι κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει με τέτοιου είδους προβληματικά δάνεια. Σημείωσε ότι στην επιτροπή εκφράστηκε η επιθυμία ώστε να δοθούν τα εργαλεία στον ΟΧΣ, ώστε να είναι ανταγωνιστικός και βιώσιμος για να μπορεί να υποστηρίξει τα όνειρα και τις επιδιώξεις της νέας γενιάς και των νέων ζευγαριών, με πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια. Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί και την επόμενη βδομάδα, ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια το συντομότερο.  

Εντός της επιτροπής, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων τα τελευταία χρόνια, «όσο δικαιολογημένη και να ήταν, έγινε με έναν επιθετικό τρόπο». Διερωτήθηκε κατά πόσο στον ΟΧΣ υπάρχει σχεδιασμός έτσι ώστε η άσκηση αυτού του εργαλείου να μη γίνεται «με μια ψυχρή απρόσωπη διαδικασία, αλλά πράγματι να εξαντλούνται, καλή τη πίστη, όλες οι δυνατότητες συνδιαλλαγής για τον δανειολήπτη», και να είναι πράγματι η τελευταία επιλογή η πώληση του δανείου, και όχι η εύκολη επιλογή.  

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, εντός της επιτροπής, διευκρίνισε ότι υπάρχει η σχετική νομοθεσία για την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων, ωστόσο θεωρείται ότι χρειάζεται ειδική τροποποίηση στον νόμο του ΟΧΣ. Σημείωσε, ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο ΟΧΣ χρηματοδοτείται από τις καταθέσεις των πελατών και επομένως αυτές πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλείς. Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας, είπε, να μπορέσει ο ΟΧΣ να απαλλαγεί από τα ΜΕΔ, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, αναδιαρθρώσεις, ρυθμίσεις αλλά και πωλήσεις, όπως όλα τα άλλα ιδρύματα.  

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ενώ ο ΟΧΣ παραδέχεται ότι δεν ανταποκρίθηκε σε όλα όσα θα έπρεπε για να προχωρήσουν τα διάφορα σχέδια για να στηριχτούν οι δανειολήπτες, ενώ το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης είναι σε εξέλιξη κι ενώ παραδέχεται ότι δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί ως όφειλε, λόγω δικών του αδυναμιών, σε αιτήματα για βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, ζητά μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να προχωρεί σε πώληση ή και αγορά δανείων.  

«Η πώληση δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και σε εταιρείες διαχείρισης δανείων δεν πρέπει να προκριθεί ως η εύκολη επιλογή για την επίλυση των ΜΕΔ», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «άλλα είναι που πρέπει να γίνουν» για να υποστηριχτούν και ο ΟΧΣ και η αποστολή του αλλά και όλοι εκείνοι οι δανειολήπτες που πρέπει να στηριχτούν.  

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, ανέφερε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, με τον οποίο ο ΟΧΣ να μην απωλέσει έσοδα, καθώς είναι έσοδα του φορολογούμενου, αλλά να βρεθεί και τρόπος να επανακτηθούν τα δάνεια και αν μπορούν να γίνουν αναδιαρθρώσεις, ώστε να ευνοηθεί και ο δανειολήπτης και ο ΟΧΣ να συνεχίσει το κοινωνικό του έργο.  

Επιπλέον, ανέφερε ότι σε ερώτημά του, επιβεβαιώθηκε από τον ΟΧΣ ότι τα προβληματικά δάνεια προέκυψαν από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, επομένως «καταρρίπτεται το επιχείρημα» ότι όλοι αυτοί είναι κακοπληρωτές. Σημειώνοντας τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να επιτελέσει ο Οργανισμός, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας «για να μην οδηγήσουμε τον ΟΧΣ να είναι ακόμα μία τράπεζα» που θα κάνει εκποιήσεις με τον ίδιο τρόπο.  

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης, Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι πάγια θέση είναι η στήριξη του ΟΧΣ και η στήριξή του για να μπορεί να επιτελεί τον κοινωνικό του ρόλο. Σημείωσε ότι με το νομοσχέδιο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί η κερδοφορία του ΟΧΣ, να απελευθερωθούν κεφάλαια που θα του δώσουν τη δυνατότητα να παραχωρήσει νέα δάνεια σε νεαρά ζευγάρια και φοιτητές.  

Επιπλέον, επανέλαβε τη θέση της ΔΗΠΑ για επιτακτική ανάγκη άμεσης αναβάθμισης του ΟΧΣ σε πολλά επίπεδα, όπως την τεχνολογική αναβάθμιση και τη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό. Σημείωσε ότι ο ΟΧΣ θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά και δημιουργικά, γιατί θα αποτελεί έναν από τους πυλώνες του ενιαίου στεγαστικού φορέα που είναι στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της κυβέρνησης.  

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε ότι, λόγω του ότι το ΔΣ του ΟΧΣ δεν μπορούσε να συνεδριάσει, αιτήματα αναδιαρθρώσεων έμειναν αναπάντητα, με το κόστος της καθυστέρησης να το επωμίζεται ο δανειολήπτης. Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε και σε μερίδα δανειοληπτών, τους οποίους χαρακτήρισε στρατηγικούς κακοπληρωτές, που έχουν τη «νοοτροπία» ότι τα δάνεια του ΟΧΣ δεν πρέπει να αποπληρωθούν. «Αυτές είναι οι υποθέσεις που δεν θέλουμε να βοηθήσουμε ή να καλύψουμε», είπε.  

Αναφορικά με τις πωλήσεις δανείων, ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ότι ο ΟΧΣ χειρίζεται κρατικά κεφάλαια και αν οι πωλήσεις θα αγγίζουν το 35-40%, όπως έγινε με τις εμπορικές τράπεζες, «καλό θα ήταν ο ΟΧΣ να κάνει και δεύτερες σκέψεις, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στον δανειολήπτη μακρόχρονη αποπληρωμή μέσω δόσεων, για να εισπράξουν το 70-90% των δανείων». Τέλος, σημείωσε τη «χαμένη ευκαιρία» του ΟΧΣ να διεκπεραιώσει μεταφορές δανείων, εξαιτίας των χαμηλών του επιτοκίων. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προβληματικά το 43,6% των δανείων του ΟΧΣ 

Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή άρθρων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση». 

Εκκρεμεί η κατάθεση αναθεωρημένου νομοσχεδίου για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων 

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν κατέθεσε το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τη θέσπιση πλαισίου για έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, μετά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός Αυγούστου. 

Το αρχικό νομοσχέδιο είχε κατατεθεί στην Επιτροπή Οικονομικών τον Σεπτέμβριο 2022 και συζητήθηκε δύο φορές, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2022. 

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών είχε στην ημερήσια διάταξή της τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου, ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Μιχάλης Ιακωβίδης, ανέφερε ότι, μετά τις οδηγίες της επιτροπής, το Υπουργείο συγκέντρωσε γραπτώς σχόλια και εισηγήσεις και εξέτασε εκ νέου τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. 

Όπως είπε, οι περισσότερες από τις εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές και το αναθεωρημένο νομοσχέδιο στάλθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη την 1η Αυγούστου. Στις 30 Αυγούστου έγινε συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε χρόνο για να δει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο και η Νομική Υπηρεσία.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι μόνο η Κύπρος και η Βουλγαρία δεν έχουν εγκρίνει σχετικό σχέδιο, και ζήτησε χρονική ένδειξη για το πότε θα είναι έτοιμο το Υπουργείο να καταθέσει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, καθώς σύντομα ξεκινά η εξέταση των προϋπολογισμών και ο χρόνος της επιτροπής θα είναι περιορισμένος. 

Ο κ. Ιακωβίδης σημείωσε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί άμεσα και εκτίμησε ότι εντός Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο. 

 Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ζητούν εξαιρέσεις στον έλεγχο ξένων επενδύσεων 

Stockwatch: Στο περίμενε ο νόμος για έλεγχο ξένων επενδύσεων 

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: «Μισές δουλειές» για φορολόγηση συναλλαγών μέσω πλατφόρμων 

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φόρεα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2023 Νόμου του 2022, Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πρόσθετων πιστώσεων ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€120.000), οι οποίες αφορούν την κάλυψη του κόστους για την αμοιβή διοικητικού προσωπικού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης πρόσθετου συμβασιούχου προσωπικού για στελέχωση του Φορέα. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια για ψήφιση. 

Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία εθνικής νομοθετικής ρύθμισης για την εξουσιοδότηση και εγγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων, στη βάση των σχετικών διεθνών Συμβάσεων, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Με τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας, η Κύπρος θέτει γερά θεμέλια για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του διαστημικού της Οικοσυστήματος. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Άδειες σε 8 οργανισμούς για μπίζνες στο διάστημα

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων     

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.     

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Δασών, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν τον Δήμο Λάρνακας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τον Δήμο Λευκωσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και την Αρχή Λιμένων Κύπρου. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Από «κόσκινο» οι προϋπολογισμοί κρατικών πανεπιστημίων 

Stockwatch: Μίνι μελέτη για διορθωτικά μέτρα στα πανεπιστήμια 

Stockwatch: Ζητούν υπερωρίες για πληρωμή αν. κυβερνητικής εκπροσώπου 

Stockwatch: Αποσύρεται το αίτημα για υπερωρίες αναπληρώτριας ΚΕ

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα