Σε δημόσια διαβούλευση τα νομοσχέδια για Πρωτοβουλίες Πολιτών και Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση έχουν τεθεί τα νομοσχέδια που ρυθμίζουν τις διαδικασίες για τις Πρωτοβουλίες Πολιτών και τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις στην Κύπρο. 

Ειδικότερα, το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, έχει προβεί σε ανάρτηση των δύο νομοσχεδίων στην πλατφόρμα e-consultation, ούτως ώστε να λάβει ανατροφοδότηση από τα επηρεαζόμενα μέρη. Παράλληλα, θα προχωρήσει στη διεξαγωγή συναντήσεων, συσκέψεων και προσωπικών συνεντεύξεων με εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την καταγραφή εισηγήσεων και απόψεων. 

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της πρωτοβουλίας πολιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο, να υποβάλουν πρωτοβουλία πολιτών, η οποία εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και συγκεντρώσει των απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης, δεσμεύει την κυβέρνηση να: 

(α) υποβάλει εμπεριστατωμένη και δεόντως αιτιολογημένη απάντηση, αναφορικά τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση προέβη και/ή προβαίνει και/ή θα προβεί ή ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών (στους πεντακόσιους (500) υπογράφοντες) και 

(β) διεξάγει διευρυμένη δημόσια συζήτηση, παρουσία των διοργανωτών, άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων, εκπροσώπων οργανωμένων συνόλων και οποιονδήποτε άλλων φυσικών και/ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εξέταση της πρωτοβουλίας πολιτών και την υποβολή εμπεριστατωμένου και δεόντως αιτιολογημένου σχεδίου δράσης, αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση θα προβεί, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών (στους πέντε χιλιάδες (5,000) υπογράφοντες).

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο καθιστά υποχρεωτική την διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης κατά την ανάπτυξη και σύνταξη νέων πολιτικών, όπου οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις απόψεις και εισηγήσεις των επηρεαζόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων, που θα συμβάλουν στη χάραξη της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής. 

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση 

Για να συμμετέχετε σε μια διαβούλευση με τα δικά σας σχόλια, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η σύνδεσή σας στην πλατφόρμα e-consultation. Αφού συνδεθείτε, πλοηγηθείτε στη διαβούλευση που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να αφήσετε ένα γενικό σχόλιο στη διαβούλευση, κάνοντας scroll στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας της διαβούλευσης ή να αφήσετε συγκεκριμένα σχόλια σε οποιαδήποτε άρθρο επιθυμείτε.   

Για βοήθεια εγγραφής στην πλατφόρμα και περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ακόλουθο manual: https://e-consultation.gov.cy/wp-content/uploads/2023/07/eConsultation_Manual_Guests.pdf. 

Ο υπεύθυνος λειτουργός από τον οποίο τα επηρεαζόμενα μέρη και οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι ο Γιώργος Κυπριανού, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη, 22309013, [email protected]. 

Σχετικές προτάσεις νόμου 

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκκρεμούν δύο σχετικές προτάσεις νόμου, ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016 και ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2022. Επιπρόσθετα, ενώπιον της ίδιας Επιτροπής, εκκρεμούσε ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017, ο οποίος αποσύρθηκε.  

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον