Σε 2 εβδομάδες αναθεωρημένη πρόταση για Πόθεν Έσχες, είπε ο Δ. Δημητρίου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/10/2023, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου:

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του και

(β) η αντικατάσταση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να εξορθολογιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το πόθεν έσχες, να πληρωθούν κενά και να αποκατασταθούν άλλες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Σε 2 εβδομάδες αναθεωρημένη πρόταση για Πόθεν Έσχες, είπε ο Δ. Δημητρίου

Στις 2 επόμενες εβδομάδες αναμένεται αναθεωρημένη πρόταση νόμου για το Πόθεν Έσχες, είπε ο Δημήτρης Δημητρίου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, η οποία συνήλθε για να συνεχίσει τη συζήτηση για τα νομοθετήματα που αφορούν το Πόθεν Έσχες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητρίου είπε ότι συζητήθηκαν τα νομοθετήματα που αφορούν το πόθεν έσχες και τον Νόμο 49 που αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, τους βουλευτές, τους Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Νόμο 50 που αφορά τα δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα.

«Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα αφενός γιατί η δήλωση θα γίνεται ηλεκτρονικά και αφετέρου γιατί θα γίνεται με τόση λεπτομέρεια που στόχο θα έχει να κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα παραθυράκια από τα οποία θα μπορούσε κάποιος να ξεφύγει», σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών. Ακόμη, είπε ότι ακολουθούνται οι συστάσεις της έκθεσης GRECO, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει και δήλωση για κινητή περιουσία και τιμαλφή, δηλώσεις για εξωχώριες εταιρείες, δηλώσεις για τα κρυπτονομίσματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονται με στόχο να γίνει μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη δήλωση Πόθεν Έσχες.

Ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι θα ακολουθήσει μία συνάντηση με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων για να εξεταστούν τεχνικά ζητήματα. Σημείωσε ότι αναμένεται αναθεωρημένο κείμενο πρότασης εντός των επόμενων 2 εβδομάδων ώστε η Επιτροπή Θεσμών να προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση στο τέλος του μήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον φορέα συλλογής αυτών των δηλώσεων, ο κ. Δημητρίου είπε πως, σε ό,τι αφορά τον νόμο 49, την κυριότητα την έχει μια τριμελής επιτροπή της Βουλής που αποτελείται από την Πρόεδρο της Βουλής και δύο άλλα μέλη, που θα πρέπει να συνεπικουρείται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και τον Έφορο Φορολογίας. Για τον Νόμο 50, πρόσθεσε, αρμόδιο είναι το τριμελές συμβούλιο που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την αποτελεσματικότητα του ελέγχου σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι υπάρχουν πρόνοιες στη νομοθεσία για το τι συνεπάγεται η μη δήλωση ή η αποφυγή δήλωσης. Ακόμη, υπογράμμισε ότι πάσχει το ζήτημα του ελέγχου, γι’ αυτό και υπάρχει η επιθυμία να συνεπικουρείται η Τριμελής Επιτροπή από τον Έφορο Φορολογίας, προσθέτοντας ότι θα αυξηθούν τα σημεία ελέγχου για να γίνει η δήλωση του Πόθεν Έσχες όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής.

Ερωτηθείς αν θα ψηφιστεί η νομοθεσία πριν από την επόμενη δήλωση στοιχείων, απάντησε θετικά, εξηγώντας ότι η επόμενη δήλωση για τους βουλευτές, βάσει της σημερινής νομοθεσίας, θα γίνει το καλοκαίρι του 2024.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Philenews: Θέλουν στο Πόθεν Έσχες Rolex και τσάντες Chanel – Έντονη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών 

Stockwatch: Αποφάσισαν αυτορρύθμιση του πόθεν έσχες οι εισαγγελείς  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Αυξημένος και με κοινωνικό προσανατολισμό ο προϋπ. ΥΠΕΣ, σε ιστορικό υψηλό τα έσοδα από τουρισμό

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Προϋπολογισμού του 2024 Νόμος του 2023   Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024 και ειδικότερα η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε αναμονή η β’ φάση νοσοκομείου Αθαλάσσας, κενά στη ψυχική υγεία και επέκταση θητείας ΔΣ «Φωνής»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/11/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα Η Επιτροπή συζήτηση το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα. Σε αναμονή η