Σχέδια Φορέα Κατανομής Βαρών και εκτιμήσεις περιουσιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η αύξηση των δικαιούχων για συμμετοχή στα σχέδια του ΚΦΙΚΒ καθώς και η αύξηση των διαφόρων ποσών.   

Σχέδια Φορέα Κατανομής Βαρών και εκτιμήσεις περιουσιών  

Τα νέα σχέδια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών εξέτασε στη συνεδρίαση της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, συζητώντας τις παραμέτρους τους, καθώς και την ανάγκη για επανακαθορισμό της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας των περιουσιών που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές. Παράλληλα, τέθηκε ως πρόταση εκ μέρους του ΑΚΕΛ η επέκταση της εφαρμογής των σχεδίων και για ομογενείς που διαθέτουν περιουσίες στις κατεχόμενες περιοχές. 

Μεταξύ των σχεδίων που συζητήθηκαν στην Επιτροπή, ήταν και εκείνο που αφορά στην ανακαίνιση κουζίνας, στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, η συζήτηση δεν μπόρεσε να προχωρήσει όσο θα επιθυμούσαν μέλη της Επιτροπής, λόγω απουσίας εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας από τη συνεδρίαση. 

Ο κ. Κέττηρος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών όταν καλούνται σε αυτές. Ανέφερε, επίσης, ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση, με την παρουσία και εκπροσώπου του Υπουργείου Ενέργειας. 

«Εμείς έχουμε υπομονή και μπορούμε να περιμένουμε και να τα δούμε διεξοδικά, ο κόσμος όμως βιάζεται και καλώς βιάζεται και θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες που καλούνται στη Βουλή, να έρχονται», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Αναφορικά με τα σχέδια για ανακαινίσεις κουζίνας, τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν να δίνεται ποσό για αγορά ηλεκτρικών συσκευών, χωρίς να υπάρχει ως προϋπόθεση η ανακαίνιση κουζίνας. Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι κατόπιν του αιτήματος αυτού της Επιτροπής, έχει ενταχθεί στο κείμενο των κανονισμών και η εν λόγω πρόνοια, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από υπηρεσιακούς. Πρόσθεσε ότι οι νέες συσκευές μπορούν να βοηθήσουν και στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

Την Επιτροπή απασχόλησε, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εκτιμήσεις της αξίας των περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός του τρόπου εκτιμήσεων, καθώς, όπως είπε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλές οι εκτιμήσεις και αδικείται κόσμος που είναι ήδη αδικημένος, αφού δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις περιουσίες του. «Δεν μπορεί αυτό το μοντέλο της εκτίμησης περιουσιών να υφίσταται τα τελευταία 30-40 χρόνια», πρόσθεσε ο ίδιος.  

Ακόμα, έγινε εισήγηση ώστε στις απροσπέλαστες περιοχές να ενταχθούν και οι περιοχές που βρίσκονται στην ουδέτερη ζώνη. Ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι μέχρι σήμερα οι περιουσίες σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς που αφορούν στον Φορέα. 

Προβληματισμοί για τη δυνατότητα ένταξης και των ομογενών στους δικαιούχους των νέων σχεδίων του Φορέα, διατύπωσε στη συνεδρίαση το ΑΚΕΛ. Όπως εξήγησε ο κ. Κέττηρος, ακόμα κι αν δεν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν οι ομογενείς σε όλα τα προγράμματα, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση αν μπορούν να περιληφθούν σε κάποια από τα σχέδια, ακόμα και αν και έχουν κατοικήσει στο εξωτερικό μετά την εισβολή και όχι σε προσφυγικούς συνοικισμούς. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Μακρύς ο δρόμος εκσυγχρονισμού ΚΦΙΚΒ 

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να διευρυνθούν τα υφιστάμενα κριτήρια για συμμετοχή δικαιούχου προσώπου στο Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα