Ασφάλιστρα και τραπεζικές υπηρεσίες ηλικιωμένων, ομοφωνία για γονική άδεια αυτοεργοδοτούμενων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/03/2024, έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των αιτημάτων της Βουλής των Γερόντων, όπως αυτά υποβλήθηκαν μέσω σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων στο πλαίσιο των εργασιών της για την 24η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων. 

Ασφάλιστρα αυτοκινήτων και τραπεζικές υπηρεσίες ηλικιωμένων  

Σε συντονισμό και με άλλες Επιτροπές της Βουλής, όπως την Επιτροπή Οικονομικών, θα θέσει στην ημερήσια διάταξη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας το ζήτημα των αυξημένων ασφάλιστρων αυτοκινήτων και τους περιορισμούς σε τραπεζικές υπηρεσίες, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η τρίτη ηλικία. 

Επίσης, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, σε περίπου ένα μήνα η Επιτροπή θα καλέσει σε ειδική συνεδρίαση την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, για να εξετάσει την πρόοδο των 30 αιτημάτων που έθεσε η Βουλή των Γερόντων. 

«Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας σήμερα, γιατί δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές», σημείωσε ο κ. Καυκαλιάς στις δηλώσεις του, εξηγώντας ότι «τα προβλήματα που συζητήσαμε πριν ένα χρόνο – για να μην πάω πολύ πιο πίσω –  αλλά και πριν έξι και πριν τρεις μήνες, με αφορμή την Σύνοδο των Γερόντων, τα αιτήματα που κατατέθηκαν, οι επιστολές που κάναμε, ουσιαστικά δεν έχουν βρει καμία ανταπόκριση». 

Συνέχισε λέγοντας ότι «η σημερινή συνεδρία επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας δεν αποτελούν προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης». Ενδεικτικά, ο κ. Καυκαλιάς αναφέρθηκε σε κάποια από τα 30 αιτήματα, όπως το αίτημα για αύξηση του επιδόματος ιδρυματικής φροντίδας, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 750 ευρώ, ενώ τα τροφία ξεπερνούν τα 1400 ευρώ, καθώς και το θέμα για το κόκκινο κουμπί, που εκκρεμεί από το 2019, μετά από σχετική απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, για το οποίο όμως σήμερα η Επιτροπή δεν έλαβε ενημέρωση για το σημείο στο οποίο βρίσκεται. 

Εξάλλου, ο κ. Καυκαλιάς σημείωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στα οποία αναμένεται η ανταπόκριση της κυβέρνησης, είναι η αναθεώρηση των επιδομάτων και των συντάξεων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. «Σε ένα μήνα περίπου, μετά από συντονισμό με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, θα θέσουμε εκ νέου το θέμα στην Επιτροπή, ευελπιστώντας ότι θα έχουμε απαντήσεις», είπε. 

Σε δηλώσεις της για το θέμα, η Βουλευτής ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα τα ζητήματα αυτά, υπογραμμίζοντας ότι θέση του κόμματος της είναι ότι πρέπει να υπάρχει μία απόλυτα συμπεριληπτική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς για κανένα. 

Η κ. Τσιρίδου αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος ασφαλιστικής κάλυψης για τα οχήματα οδηγών μετά την ηλικία των 70 ετών, καθώς και στον αποκλεισμό ηλικιωμένων από ορισμένες βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η εφαρμογή του συστήματος τηλε-ειδοποίησης με το κόκκινο κουμπί καθυστερεί απαράδεκτα και αδικαιολόγητα και ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας δεν έδωσε καμία ενημέρωση στην Επιτροπή για εξελίξεις σε αυτό το θέμα. 

Η ίδια έθιξε, επίσης, την αύξηση του 5% στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου που ανακοινώθηκε, λέγοντας ότι για τους περισσότερους ήταν αύξηση μεταξύ 3-11 ευρώ, «που σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε σήμερα δεν ήταν πραγματική αύξηση», όπως είπε. 

«Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει περισσότερη προτεραιότητα στα θέματα της τρίτης ηλικίας και εμείς ως ΔΗΣΥ θα μελετήσουμε σε βάθος όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, όπως καταγράφονται στις σχετική έκθεση μετά τη σύνοδο της Βουλής των Γερόντων και θα επανέλθουμε», κατέληξε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Στην επ. Οικονομικών οι καταγγελίες συνταξιούχων

Stockwatch: Ηλικιωμένοι καταγγέλλουν τράπεζες και ασφαλιστικές 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοτελώς εργαζομένους να λαμβάνουν επίδομα γονικής άδειας και παροχές σε περίπτωση επαγγελματικής βλάβης και  

(β) η τροποποίηση του περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου, ώστε οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος γονικής άδειας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ομοφωνία για γονική άδεια αυτοεργοδοτούμενων 

Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα πετρελαιοειδή και η δημιουργία ενός νέου απλοποιημένου και πιο λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά των σωρευμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών των ταμείων προνοίας των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ειδικό Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα