Προβληματισμοί για διαδικασία αποσπάσεων υπαλλήλων, αυξημένη ζήτηση δανείων για ΟΧΣ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 και Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι να καταργηθεί ο περιορισμός σχετικά με τη μέγιστη χρονική διάρκεια που μπορεί να έχει η απόσπαση, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης αυτής, και να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου αναφορικά με τις αποσπάσεις.   

Προβληματισμοί από Βουλευτές και συντεχνίες για διαδικασία αποσπάσεων υπαλλήλων 

Προβληματισμοί και επιφυλάξεις για το σύστημα και τη διαδικασία αποσπάσεων λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκφράστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, τόσο από Βουλευτές, όσο και από εκπροσώπους συντεχνιών. 

Η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει προτεινόμενες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, που αποσκοπούν στην άρση των περιορισμών ανανέωσης της περιόδου αποσπασμένης υπηρεσίας υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου δικαίου. 

Όπως εξήγησε στην Επιτροπή η Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Έλενα Οικονομίδου-Αζίνα, η πρόταση για άρση περιορισμού στις αποσπάσεις υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τόσο μόνιμων όσο και αορίστου χρόνου, έρχεται μετά την ψήφιση αντίστοιχης τροποποίησης στον νόμο που αφορά τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας. 

Σημείωσε ότι με την τροποποίηση αυτή, το διάστημα της απόσπασης, το οποίο τώρα εκτείνεται σε περίοδο τριών ετών, με περιθώριο επέκτασης για ακόμα τρία έτη, θα μπορεί να επεκτείνεται απεριόριστες φορές. 

Σημείωσε ότι πρώτιστος στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα των υπαλλήλων για την κάλυψη αναγκών, τόσο στη δημόσια υπηρεσία, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην Επιτροπή, η κ. Αζίνα σημείωσε ότι η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με απευθείας εντοπισμό ατόμων που είναι κατάλληλα για την πλήρωση μίας θέσης, είτε με μηχανισμό εσωτερικής αγοράς εργασίας και δημοσιοποίηση της ανάγκης που υπάρχει.

Υπέρ της τροποποίησης που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, τοποθετήθηκαν οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, ΣΕΚ και ΙΣΟΤΗΤΑ. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της ΑΣΔΥΚ σημείωσε την έλλειψη θεσμοθετημένης διαδικασίας για απόσπαση υπαλλήλων έπειτα από δικό τους αίτημα, ενώ ο εκπρόσωπος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ επεσήμανε ότι θα πρέπει να ρωτηθεί ο υπάλληλος σε κάθε περίπτωση απόσπασης και να συναινέσει για την εφαρμογή της. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Αντρέας Ηλία, εξέφρασε ανησυχία για τη στελέχωση των Επαρχιακών Συμβουλίων (ΕΟΑ), σημειώνοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και όχι σε ένα χρόνο. Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι χρειάζεται προσοχή ο χειρισμός των εργαζομένων που αποσπώνται, ώστε να μην αλλάζει το καθεστώς του εργαζόμενου, με τρόπο που να επηρεάζει τις δομές του οργανισμού εισδοχής. 

Προβληματισμούς για την τροποποίηση εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, Νίκος Γρηγορίου, αναφέροντας ενώπιον της Επιτροπής ότι «ο νόμος όπως είναι κατατεθειμένος, δίνει τη δυνατότητα για ασυδοσία», ενώ δήλωσε «απερίφραστα» ότι «ο νόμος έχει χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και για ρουσφέτια». 

Ο ίδιος σημείωσε ότι η νομοθεσία χρήζει βελτίωσης, ώστε καμία διαδικασία να μη φεύγει από τους σκοπούς που πρέπει να εξυπηρετήσει το νομοσχέδιο και υπογράμμισε την ανάγκη να μην τυγχάνει αυθαιρεσίας η τεκμηρίωση του οργανισμού από τον οποίο φεύγει ο εργαζόμενος. «Πόσο ορθολογικό είναι τη μία ημέρα να επιτρέπεις την απόσπαση και τη δεύτερη μέρα να ζητάς από τη Βουλή πρώτο διορισμό στη θέση αυτή;», σημείωσε ο κ. Γρηγορίου. 

Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα αποσταλούν στην Επιτροπή τεκμηριωμένες απόψεις για τα προβλήματα που έχει εντοπίσει η ΠΕΟ, ώστε να προβληματιστεί η Βουλή. 

Προβληματισμό για τη μακροχρόνια κάλυψη οργανικών αναγκών στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με απόσπαση υπαλλήλων εξέφρασαν και μέλη της Επιτροπής Οικονομικών. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, σημείωσε ότι μπορεί κάποιες φορές να προκαλούνται στρεβλώσεις στη δημόσια υπηρεσία, ενώ ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, σημείωσε ότι θα πρέπει να προβλέπεται η διακοπή μίας απόσπασης, εάν σταματήσει να υφίσταται η ανάγκη. 

Εξάλλου, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, αναφέρθηκε στο θέμα των Επαρχιακών Συμβουλίων της Τ.Α., θέτοντας το ερώτημα αν θα είναι εφικτή η στελέχωσή τους. Απαντώντας η κ. Αζίνα σημείωσε ότι θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει το θέμα. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ανέφερε ότι «ουδείς διαφωνεί με το εργαλείο της κινητικότητας στη δημόσια υπηρεσία και στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, φτάνει όμως οι όποιες αποφάσεις, οι όποιες αποσπάσεις να στοχεύουν στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της κρατικής μηχανής, στην εξοικονόμηση πόρων και στην καλύτερη να αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού». 

Εξέφρασε, ακολούθως, την ανησυχία ότι ο αριθμός αποσπάσεων «έγινε ή και γίνεται όχι στη βάση των πιο πάνω στόχων, αλλά για βόλεμα ημετέρων» και πρόσθεσε ότι ζητήθηκε αξιολόγηση των διαδικασιών και της πορείας εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να κατατεθεί κατάλογος με το σύνολο των αποσπάσεων από το 2017 που ψηφίστηκαν οι νομοθεσίες μέχρι και σήμερα. «Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούμε και ότι οι αποσπάσεις είναι το εργαλείο ή η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για να καλύπτονται μόνιμες ανάγκες», κατέληξε ο κ. Καυκαλιάς. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, επεσήμανε με παρέμβασή του στην Επιτροπή ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν, και εξέφρασε προβληματισμό για τις αποσπάσεις υπαλλήλων που βρίσκονται σε πολύ υψηλές κλίμακες του δημοσίου. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προς κατάργηση χρονικού ορίου για αποσπάσεις 

Stockwatch: Αντιδράσεις γιατρών και νοσηλευτών για αποσπάσεις

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2024 Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ποσού ύψους €19.940.079 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Αυξημένη ζήτηση δανείων κατέγραψε το 2023 ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης 

Αυξημένη ήταν η ζήτηση για δάνεια στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης (ΟΧΣ) κατά τα έτη 2022 και 2023, όπως ανέφερε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο Διευθυντής του Οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του ΟΧΣ. 

Ο κ. Καπλάνης είπε ότι το 2022 εγκρίθηκαν 265 δάνεια ύψους 31,3 εκ. ευρώ, ενώ το 2023 εγκρίθηκαν 374 δάνεια αξίας 57,5 εκ. ευρώ. Σημείωσε ότι πρόθεση του Οργανισμού είναι να δίνεται προτεραιότητα σε αυτά που αφορούν αγορά ακινήτου, ώστε να μη χάνονται οι προκαταβολές που έχουν καταβάλει οι αγοραστές. 

Βουλευτές με παρεμβάσεις τους και ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους του ΟΧΣ, σημείωσαν ότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και στην εξέταση αιτημάτων για νέα δάνεια, καθώς και στην εξέταση αιτημάτων για αναδιαρθρώσεις δανείων. 

Ο κ. Καπλάνης, απαντώντας στις παρατηρήσεις αυτές, εξήγησε ότι λόγω της καθυστέρησης στον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΟΧΣ αδυνατούσε να εξυπηρετήσει με ταχύτερους ρυθμούς κάποιες υποθέσεις. Σημείωσε ότι το 2023 έγινε μία μεγάλη προσπάθεια στο Σχέδιο Οικία και ότι γι’ αυτό ακριβώς εξετάστηκαν 1261 δάνεια για συνολικά 125 εκ. ευρώ. 

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι η εξέταση των αιτήσεων και οι εγκρίσεις για δάνεια δίνονται ανάλογα με τις δυνατότητες του προσωπικού, επισημαίνοντας ότι και η Βουλή γνωρίζει πως υπάρχει υποστελέχωση στον ΟΧΣ και ότι η διαδικασία προσλήψεων που ξεκίνησε το 2021, ολοκληρώθηκε το 2023. Όσον αφορά τις αιτήσεις που αφορούν αναδιάρθρωση δανείων, σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει ξανά η επικοινωνία με δανειολήπτες, αλλά λόγω του χρονικού κενού που μεσολάβησε, χρειάζεται η επικαιροποίηση των στοιχείων που είχαν υποβληθεί. 

Ο κ. Καπλάνης ανέφερε, ακόμα, ότι Λευκωσία και Λεμεσός παρουσιάζουν μεγαλύτερες ανάγκες λόγω πληθυσμού, αν και διαθέτουν μόνο ένα κατάστημα του ΟΧΣ η κάθε επαρχία. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, διοχετεύονται αιτήσεις από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό σε καταστήματα μικρότερων πόλεων. Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος εξέτασης αιτήσεων ανέρχεται στους 6-7 μήνες. 

Κατόπιν προβληματισμού που εξέφρασε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης, σχετικά με την αύξηση του κόστους του προσωπικού, παράλληλα με την αύξηση του κόστους μηχανογράφησης του ΟΧΣ, ο κ. Καπλάνης εξήγησε ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί λογιστικό πρόγραμμα με την Υποστήριξη της ΚΕΔΙΠΕΣ, με την οποία ανανεώθηκε η σύμβαση για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ παράλληλα προχωρά και η διαδικασία για αναβάθμιση του Οργανισμού σε καινούριο σύστημα. 

«Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης δεν βρίσκεται σε εκείνα τα επίπεδα και ετοιμότητας για να υποστηρίξει με επάρκεια την αποστολή του, με αποτέλεσμα ο κοινωνικός χαρακτήρας του Οργανισμού να συνεχίσει να αλλοιώνεται», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς. 

Επεσήμανε ότι καταγράφονται «μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων για συμμετοχή σε διάφορα κρατικά σχέδια για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις στη συνομολόγηση βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, μεγάλες καθυστερήσεις και στην εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που οι εμπορικές τράπεζες είτε δεν προχωρούν σε νέες είτε το κόστος δανεισμού είναι πολύ ψηλό». 

«Ζητήματα με την στελέχωση του Οργανισμού καθώς και την τεχνολογική αναβάθμιση και του μηχανογραφικού του, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και να δοθούν επιτέλους λύσεις από την Κυβέρνηση», κατέληξε. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ είναι «πονεμένη ιστορία», ενώ αναφέρθηκε στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώπους του Οργανισμού ως μη ικανοποιητικές. Σημείωσε ότι λαμβάνονται μηνύματα πως οι αναδιαρθρώσεις δανείων που εξετάζονται, αφορούν αιτήματα πριν 1,5-2 χρόνια και έθιξε το θέμα διόγκωσης του ποσού. 

Ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ότι τα συγκριτικά χαμηλά δανειστικά επιτόκια που προσφέρει ο ΟΧΣ, παρέχουν στον Οργανισμό μία «χρυσή ευκαιρία να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε εδώ και αρκετά χρόνια και να επωφεληθεί από νέους πελάτες», όπως είπε. Πρόσθεσε, όμως, ότι ο ΟΧΣ φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματα. 

Αναφερθείς στον αριθμό των δανείων που εγκρίθηκαν από τον ΟΧΣ κατά τα έτη 2022 και 2023, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι ζητήθηκε να παρουσιάσει ο Οργανισμός πόσες αιτήσεις δέχθηκε για τα έτη αυτά. «Αν δέχθηκε χιλιάδες αιτήσεις και κατάφερε να διεκπεραιώσει μόνο το 1/5 των αιτήσεων, σημαίνει ότι δεν πάμε καλά», πρόσθεσε. Έθιξε, ακόμα, το θέμα ρήτρας για καταβολή εφάπαξ ποσού, παράλληλα με την αίτηση για αναδιάρθρωση δανείου, για την οποία ζητήθηκαν εξηγήσεις από τον ΟΧΣ. 

Ο κ. Παπαδούρης κατέληξε ότι αναμένονται οι απαντήσεις του Οργανισμού, προσθέτοντας ότι «αν δεν έρθουν με απαντήσεις τεκμηριωμένες, που να δικαιολογούν τις αποφάσεις, προσωπικά είμαι προβληματισμένος για το αν θα πρέπει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός». 

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ποσού ύψους €6.773.953 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ  

Ελλειμματικός παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για το 2024, ενώ αναμένεται ότι θα συνεχίσει να είναι ελλειμματικός και κατά τα έτη 2025 και 2026.  

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ. Σημείωσε ότι ο ελλειμματικός προϋπολογισμός θα παραμείνει τέτοιος, λόγω κάποιων «ανελαστικών» πτυχών στη λειτουργία του οργανισμού, όπως είπε, που προκύπτουν από τον δημόσιο χαρακτήρα του.  

Ενημέρωση για την πορεία του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ ζήτησαν τα μέλη της Επιτροπής. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση, τον περασμένο Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου του νομοσχεδίου και αναμένεται να προωθηθεί ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προχωρά η ιδιωτικοποίηση ΧΑΚ- Έτοιμο το νομοσχέδιο 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ίδρυση και λειτουργία Εγγυητικού Ταμείου Ασφαλίσματος για την προστασία και αποζημίωση των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος, σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία ασκεί εργασίες ασφάλισης Ζωής. 

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η παραχώρηση αυξημένης κεφαλαιουχικής έκπτωσης για κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός των φορολογικών ετών 2023, 2024 και 2025 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, για μηχανήματα και εξοπλισμό που συνδέονται με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με τεχνικά συστήματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για καινούργια μηχανοκίνητα ηλεκτρικά οχήματα εμπορικού τύπου, ταξί και λεωφορεία. 

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.   

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) και Συναφείς Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η συμμόρφωση με σχετική προειδοποιητική επιστολή και η εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2017/2455. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προειδοποιητική επιστολή παράβασης με αριθμό EU PILOT (2023) 10475 που αποστάληκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι διατάξεις του άρθρου 220 παράγραφος 1 σημείο (2) της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (Άρθρο 2 σημείο (10) της Οδηγίας 2017/2455) και άρθρο 369κγ της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (άρθρο 2 σημείο (30) της Οδηγίας 2017/2455), δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο.  

Συγκεκριμένα στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 220 παράγραφος 1 σημείο (2) της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (Άρθρο 2 σημείο (10) της Οδηγίας 2017/2455), δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά, διότι όπως αναφέρεται στην προειδοποιητική επιστολή παράβασης, στην ΚΔΠ 501/2021, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 42ΣΤ της περί ΦΠΑ νομοθεσίας, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην απαλλαγή των υποκειμένων στο φόρο που χρησιμοποιούν το «Ενωσιακό Καθεστώς» Μονοαπευθυντικής Θυρίδας από την υποχρέωση για την έκδοση τιμολογίου. Προς τούτο ζήτησαν να περιληφθεί ρητή πρόνοια που να προβλέπει την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου και κατά προτίμηση στην ΚΔΠ 501/2021. 

Η δεύτερη παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιστολή παράβασης της αφορά το άρθρο 369κγ της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (Άρθρο 2 σημείο (30) της Οδηγίας 2017/2455), και την υποχρέωση υιοθέτησης διάταξης που να προβλέπει ότι η επιστροφή ΦΠΑ σε υποκείμενους στο φόρο για αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράζουν στη Δημοκρατία και οι οποίοι χρησιμοποιούν το «Ενωσιακό Καθεστώς» Μονοαπευθυντικής Θυρίδας με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ, θα πρέπει να υφίσταται χωρίς ύπαρξη αμοιβαίων διευθετήσεων από την χώρα στην οποία ανήκουν. 

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.   

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε:  

(α) ο όρος «αρμόδια αρχή» για σκοπούς διερεύνησης πειθαρχικών παραπτωμάτων μελών εναλλάξιμου προσωπικού ή υπαλλήλων που υπηρετούν με απόσπαση βάσει του βασικού νόμου, να σημαίνει το Υπουργείο, Υφυπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, όπου ο υπάλληλος υπηρετεί και  

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες της σε οποιοδήποτε λειτουργό είναι ανωτέρου βαθμού από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα €5.710.717 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων 

Η Επιτροπή εξέτασε την αποδέσμευση κονδυλίων προς το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, το Υπουργείο Άμυνας, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Γενικό Λογιστήριο. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα